Oppdragervold

Norge er ett land der det er forbudt med lov å anvende fysisk avstraffelse og vold mot barn, såkalt oppdragervold. Allikevel viser forskning at omtrent 25% av foreldrene har anvendt fysisk avstraffelse av barna sine (Mossige og Stefansen, 2007). Forskning fra USA...

les mer

Tilknytning

Tilknytning handler om indre forestillinger som ble utviklet i barndommen og beskriver barns evne til å danne følelsesmessige relasjoner med foreldrene. Avhengig av hvilken fagbok man leser, kan man si at det finnes fire tilknytningsmønstre: trygg, pågående/engstelig,...

les mer

Hva kjennetegner de som utøver vold?

Det er mange og komplekse faktorer som influerer på og kjennetegner de som utøver vold. Her vil vi ta for oss 4 faktorer: Historikk Forskning viser at de som utøver voldtekter i voksen alder selv har vært utsatt for vold og omsorgssvikt i sin barndom. I en rapport som...

les mer

Hvorfor begår noen voldtekt og seksuelle overgrep?

Vi vet fra forskning at vold og seksuelle overgrep er store samfunnsproblem. I rapporten fra den nasjonale forekomststudien om vold og voldtekt i Norge som ble lagt frem i 2014 fremkommer det at nær 10 % av kvinner og 1 % av menn minst en gang i livet har vært utsatt...

les mer

Omfang av vold og voldtekt

Vi vet fra forskning at vold er et stort samfunnsproblem og at yngre voksne er betydelig mer eksponert for vold enn eldre. I rapporten fra den nasjonale forekomststudien om vold og voldtekt i Norge (NKVTS rapport 1/2014), fremkommer det at 16,3 % av menn og 14,4 % av...

les mer

Vold

Hva er vold? Det finnes mange definisjoner av vold. En definisjon som ofte er brukt, er utviklet av Per Isdal ved ATV. Hans definisjon er slik: Vold er enhver handling rettet mot en annen person som gjennom at denne handlingen skader, smerter, skremmer eller krenker,...

les mer

Sinne – en følelse

Sinne er som en følelse og den er dermed en del av vårt følelsesregister på lik linje med andre følelser som sorg, angst, glede, nervøsitet etc.  De aller fleste håndterer sitt sinne på en trygg og god måte. Imidlertid er det noen som takler sinne på en usunn måte ved...

les mer