Fagartikler - Stiftelsen Tryggere
MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV

Artikler om vold og overgrep

Her finner du flere artikler som inneholder informasjon relatert til vold og overgrep.

Hvorfor noen trakasserer på nettet

Vi i Stiftelsen Tryggere kommer noen ganger i kontakt med personer som har trakassert eller utøvet vold mot andre via nettet. Når de i løpet av samtalene forteller om hvorfor de trakasserte, kommer det ofte frem at de gjør det for spenningens skyld, at de ikke legger...

les mer

Vold og overgrep mot unge i Oslo – Ung i Oslo 2018

Ung i Oslo 2018 Ung i Oslo 2018 er en spørreundersøkelse gjennomført blant elever på 84 Oslo-skoler. Totalt deltok 25 348 elever fra 8. trinn i ungdomsskolen til Vg3 på videregående. Et hovedfunn er at Oslo er et godt og trygt sted å vokse opp i for de aller fleste....

les mer

Vold og overgrep mot eldre i Norge

Vold og overgrep mot eldre i Norge I 2017 la forskerne Sandmoe, Wentzel-Larsen og Hjemdal ved NKVTS frem en rapport fra en undersøkelse om vold og overgrep mot eldre i Norge. Formålet med undersøkelsen var å få kunnskap om forekomsten av vold og overgrep i...

les mer

Ungdom utøver mindre vold

I en artikkel av Frøyland og von Soest, fremkommer det at ungdom i alderen 18-20 år som forteller at de har utøvd fysisk vold det siste året er halvert fra 2007 til 2015. Blant guttene var reduksjonen fra 23 til 13 prosent, blant jentene var nedgangen fra 24 til 12...

les mer

Seksuelle overgrep blant ungdom

Seksuelle overgrep blant ungdom er noe som rammer mange og er derfor et samfunnsproblem. I NOVA-undersøkelsen "Vold og overgrep mot barn og unge" fra 2015 fremkommer det at 29% av jenter og 7% av gutter i alderen 18-19 år har opplevd minst en form for seksuelle...

les mer

Oppdragervold

Hva er oppdragervold? En vanlig definisjon av oppdragervold er psykisk eller fysisk disiplinering av barn. Flere av de som har utøvd psykisk eller fysisk vold mot barn sier at de gjorde det i en god hensikt. Det kan ha vært for å korrigere barnets atferd,...

les mer

Tilknytning

Tilknytning Tilknytning handler om indre forestillinger som ble utviklet i barndommen og beskriver barns evne til å danne følelsesmessige relasjoner med foreldrene. Avhengig av hvilken fagbok man leser, kan man si at det finnes fire tilknytningsmønstre: trygg,...

les mer

Hva kjennetegner de som utøver vold?

Det er mange og komplekse faktorer som influerer på og kjennetegner de som utøver vold. Her vil vi ta for oss 4 faktorer: Historikk Forskning viser at de som utøver voldtekter i voksen alder selv har vært utsatt for vold og omsorgssvikt i sin...

les mer

Hvorfor begår noen voldtekt og seksuelle overgrep?

Vi vet fra forskning at vold og seksuelle overgrep er store samfunnsproblem. I rapporten fra den nasjonale forekomststudien om vold og voldtekt i Norge som ble lagt frem i 2014 fremkommer det at nær 10 % av kvinner og 1 % av menn minst en gang i livet har...

les mer

Omfang av vold og voldtekt

Vi vet fra forskning at vold er et stort samfunnsproblem og at yngre voksne er betydelig mer eksponert for vold enn eldre. I rapporten fra den nasjonale forekomststudien om vold og voldtekt i Norge (NKVTS rapport 1/2014), fremkommer det at 16,3 % av menn og 14,4 % av...

les mer