Personvernerklæring – Stiftelsen Tryggere

Denne personvernerklæringen forteller hvordan Stiftelsen Tryggere samler inn og bruker personopplysninger. Stiftelsen Tryggere, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger.

Behandling av personopplysninger på www.tryggere.no

Daglig leder har det daglige ansvaret for behandlinger av personopplysninger på tryggere.no. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester, for eksempel å be om informasjon om kurs, foredrag osv. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte.
Dedia AS er vår leverandør for utvikling og vedlikehold av nettstedet. Opplysninger som samles inn fra nettsiden lagres på egne servere som driftes av leverandøren. Det er kun Stiftelsen Tryggere og Dedia som har tilgang til opplysningene som samles inn.

Nettstatistikk

Stiftelsen Tryggere samler inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på tryggere.no. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra, hvilke nettlesere som benyttes osv. Vi benytter Google Analytics til dette.

Informasjonskapsler (cookies)

Stiftelsen Tryggere bruker informasjonskapsler (cookies) på tryggere.no og kurs.tryggere.no. Vi bruker cookies kun til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Vi lagrer ingen informasjon som kan identifisere deg som person. Når du scroller på en av de nettstedene samtykker du i at vi kan sette cookies i din nettleser.

Nyhetsbrev

Stiftelsen Tryggere sender ut nyhetsbrev cirka 2-4 ganger per halvår via e-post. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Mailchimp er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

Bestilling av kurs og foredrag

På nettsiden kan du bestille kurs og foredrag. I tillegg benytter vi for noen kurs CheckIn sitt påmeldingssystem. Når du melder deg på kurs eller bestiller foredrag, ber vi om opplysninger som navn og kontaktinformasjon. Formålet med opplysningene er å gi informasjon til deltakerne, administrere og tilrettelegge arrangementer. Opplysningene lagres til arrangementet er avsluttet.

Informasjon fra veiledningssamtaler

Stiftelsen Tryggere innhenter basert på samtykke kontaktdata til de som benytter seg av sinnemestringstilbudet/veiledningssamtalene. Dette innebærer navn, adresse, epost-adresse, fødselsdato og telefonnummer samt navn og telefonnummer til brukernes partnere. I tillegg fører vi notater etter hver samtale, noe som kan innebære at vi noterer sensitive personopplysninger. Også dette er basert på samtykke, og vi utarbeider notatene for å kunne gi brukerne best mulig veiledningstilbud.
Lagring og oppbevaring skjer i henhold til arkivlovgivningen. Notatene fra samtalene makuleres 3 år etter at bruker har avsluttet veiledningen hos oss. Notatene føres enten på papir eller føres i et nettbasert elektronisk journalsystem levert av Aspit AS. Begge deler er iht. arkivlovgivningen. Opplysninger som er lagret i vårt nettbaserte elektroniske journalsystem vil være tilgjengelige for oss og for vår leverandør (Aspit AS), Aspit AS vil behandle dataene konfidensielt. Ved krav om innsyn utleveres personopplysninger i henhold til offentlighetsloven og forvaltningsloven.

Videosamtaler

Stiftelsen Tryggere tilbyr veiledningssamtaler via video. Confrere er leverandøren av den tekniske løsningen for videosamtalen som følger Direktoratet for e-helse sine krav til bruk av videokonsultasjon. Det medfører blant annet at videosamtaler er beskyttet med kryptering slik at informasjon ikke kommer på avveie. En videosamtale med en av våre terapeuter er derfor like sikker og privat som om du hadde snakket med terapeuten på hans eller hennes kontor. Videosamtalene blir ikke tatt opp og lagret. Terapeuten vil notere relevant informasjon fra samtalen på lik linje som terapeuten ville ha gjort om samtalen foregikk på terapeutens kontor.

Dersom du benytter deg sinnemestringstilbudet via videosamtale vil du logge deg inn med BankID. Grunnen er at vi da vet hvem du er. Dessuten vil en slik løsning gjøre at ikke andre kan gi seg ut for å være deg.
Når du logger deg på med BankID vil ditt personnummer vises for terapeuten.
Vi deler opplysninger med våre tekniske leverandører Confrere i den utstrekning det er nødvendig for å yte våre tjenester til deg.

Regnskap og revisjon

Vårt regnskap blir ført av Flexi AS og revidert av Trans Revisjon AS. Vi benytter Tripletex regnskapssystem. Regnskapsfører og revisor har tilgang til fakturaer og andre regnskapsbilag. På fakturaene fremkommer navn, adresse samt antall samtaler eller hvilket kurs eller foredrag det gjelder. Innhold eller tema for samtalene fremkommer ikke. Regnskapsbilagene lagres iht. bokføringsregelverket.

E-post og telefon

Stiftelsen Tryggere benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet for å utføre våre oppgaver.

Dersom du ringer oss, vil telefonnummeret og samtalens lengde lagres på vår telefon. Etter 3 måneder vil dette slettes.

Dersom du benytter deg av vårt sinnemestringstilbud / veiledningstilbud, vil relevante opplysninger som fremkommer av telefonsamtaler og e-postutveksling noteres eller journalføres. Disse opplysningene behandles som beskrevet over (Informasjon fra veiledningssamtaler).

Dersom du ringer oss i andre forbindelser, som f.eks. for å forhøre deg om våre tiltak, vårt sinnemestringstilbud osv. vil vi ikke gjøre notater av samtalen. Unntak er dersom du ønsker å melde deg på vårt samtaletilbud. Da vil vi notere ditt navn og kontaktinformasjon.

Stiftelsen Tryggeres medarbeidere benytter i tillegg e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Den enkelte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle, og minst hvert år gjennomgå og slette unødvendig innhold i e-postkassen. Ved fratreden slettes e-postkontoene, men enkelte relevante e-poster kan bli overført til kollegaer.
Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Opplysninger om ansatte og tilknyttede

Stiftelsen Tryggere behandler personopplysninger om sine ansatte og tilknyttede for å administrere lønn, honorar og personalansvar. Det registreres nødvendige opplysninger for utbetaling av lønn eller honorar, for eksempel grunndata, lønnsnivå, tidsregistrering, skatteprosent og skattekommune. Andre opplysninger om ansatte er knyttet til vedkommendes arbeidsinstruks og tilrettelegging av vedkommendes arbeid.

Rettigheter

Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. Stiftelsen Tryggere har gitt denne informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til den ved eventuelle forespørsler. De som er registrert i en av Stiftelsen Tryggeres systemer har rett på innsyn i egne opplysninger. Vedkommende har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger Stiftelsen Tryggere ikke har adgang til å behandle blir rettet, slettet eller supplert.

Kontaktinformasjon

E-post: post@tryggere.no
Telefon: +47 23 23 05 10
Postadresse: Stiftelsen Tryggere, Jordal Terrasse 8, 0658 Oslo