Metodekurs sinnemestring

Metodekurs i sinnemestring – for hvem?

Er du terapeut og ønsker å lære mer om det å jobbe med sinnemestring? Kanskje du ønsker å starte opp et sinnemestringstilbud men er usikker på hvordan gå frem og hvordan arbeide med sinnemestring?

Stiftelsen Tryggere gjennomfører metodekurs i sinnemestring. Metodekurset er retter mot terapeuter som ønsker å lære å jobbe med sinnemestring etter vår modell.

Høsten 2021 begynte vi en jobb for å endre strukturen for våre metodekurs. Dette arbeidet vil være ferdig i løpet av første del av 2022. Da vil vi oppdatere denne siden med ny informasjon. Dersom du er interessert i å lære deg å jobbe med sinnemestring etter vår metode og kunne tenke deg å jobbe for oss som terapeut, er vi på søk etter flere sinnemestringsterapeuter.

Hva vil du lære?

I løpet av metodekurset vil du få:

  • En grundig innføring i arbeid med sinnemestring etter modell fra Stiftelsen Tryggere. Blant annet vil du jobbe med alle temaene og oppgavene i modellen. 
  • Generell innføring i sinne og sinnemestring.
  • Grunnleggende opplæring om vold i nære relasjoner. Dette inkluderer blant annet hva vold er, hvilke former vold kan finnes i, mulige konsekvenser for utøver, utsatt og barn samt generelt om voldens psykologi.
  • Hvordan starte opp og drive et sinnemestringstilbud.

Vi ønsker at du i løpet av opplæringen selv jobber med klienter. Dette gjør at du får prøvd ut modellen samtidig som du får veiledning fra Stiftelsen Tryggere. Veiledningen vil fortsette etter at opplæringen er avsluttet.

Alle som har fullført metodekurset i sinnemestring vil bli invitert til årlige terapeutsamlinger i regi av Stiftelsen Tryggere.

Åpne og lukkede metodekurs

Vi arrangerer to former for metodekurs:

  • Åpne kurs, der terapeuter kan melde seg på og kursene avholdes i Oslo. Så snart datoer for neste åpne kurs er bestemt vil de bli lagt ut her.
  • Lukkede kurs, der vi arrangerer metodekurs for en kommune eller organisasjon. Deltakerne er terapeuter eller andre ansatte i kommunen eller organisasjonen. Lukkede kurs gjennomføres i kommunen/organisasjonen.

Kort om vår modell for sinnemestring

Vårt tilbud om sinnemestring retter seg både mot de som i sinne har utøvd vold og mot de som mestrer sinne på en måte som gjør at de står i faresonen for å utøve vold. Vårt sinnemestringstilbud kan derfor plasseres både i gruppene indikative og selektive tiltak. 

Modellen til Stiftelsen Tryggere baserer seg på at terapeuten og klienten jobber for å få til endringer på fire områder: bevisstgjøring av problem, tilføre kunnskap, bearbeide hendelser og finne og trene på nye handlingsalternativer. Dette innebærer at modellen vår er svært konkret. 

Vi har en eklektisk tilnærming i vår sinnemestringsmodell, og benytter elementer fra:

  • emosjonsfokusert, mentaliseringsbasert, kognitiv og psykoedukativ terapi
  • forskningsbasert og erfaringsbasert kunnskap om personer som har et sinneproblem og/eller som har utøvd vold
  • anerkjente modeller innenfor arbeid med sinnemestring
  • hva vi gjennom mange års erfaring har erfart virker

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss enten på telefon eller epost.

Rull til toppen