Metodekurs i sinnemestring - For terapeuter - Stiftelsen Tryggere
MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV

Metodekurs i sinnemestring

Er du terapeut og ønsker å lære mer om det å jobbe med sinnemestring? Kanskje du ønsker å starte opp et sinnemestringstilbud men er usikker på hvordan gå frem og hvordan arbeide med sinnemestring?

Stiftelsen Tryggere gjennomfører metodekurs i sinnemestring. Metodekurset er retter mot terapeuter som ønsker å lære å jobbe med sinnemestring etter vår modell.

metodekurs i sinnemestring

Stiftelsen Tryggere arrangerer metodekurs i sinnemestring

I løpet av metodekurset vil du få:

  • En grundig innføring i arbeid med sinnemestring etter modell fra Stiftelsen Tryggere. Blant annet vil du jobbe med alle temaene og oppgavene i modellen. 
  • Generell innføring i sinne og sinnemestring.
  • Grunnleggende opplæring om vold i nære relasjoner. Dette inkluderer blant annet hva vold er, hvilke former vold kan finnes i, mulige konsekvenser for utøver, utsatt og barn samt generelt om voldens psykologi.
  • Hvordan starte opp og drive et sinnemestringstilbud.

Vi ønsker at du i løpet av opplæringen selv jobber med klienter. Dette gjør at du får prøvd ut modellen samtidig som du får veiledning fra Stiftelsen Tryggere. Veiledningen vil fortsette etter at opplæringen er avsluttet.

Alle som har fullført metodekurset i sinnemestring vil bli invitert til årlige terapeutsamlinger i regi av Stiftelsen Tryggere.

Kort om vår sinnemestringsmodell

Vårt tilbud om sinnemestring retter seg både mot de som i sinne har utøvd vold og mot de som mestrer sinne på en måte som gjør at de står i faresonen for å utøve vold. Vårt sinnemestringstilbud kan derfor plasseres både i gruppene indikative og selektive tiltak. 

Modellen til Stiftelsen Tryggere baserer seg på at terapeuten og klienten jobber for å få til endringer på fire områder: bevisstgjøring av problem, tilføre kunnskap, bearbeide hendelser og finne og trene på nye handlingsalternativer. Dette innebærer at modellen vår er svært konkret. 

Vi har en eklektisk tilnærming i vår sinnemestringsmodell, og benytter elementer fra:

  • emosjonsfokusert, mentaliseringsbasert, kognitiv og psykoedukativ terapi
  • forskningsbasert og erfaringsbasert kunnskap om personer som har et sinneproblem og/eller som har utøvd vold
  • anerkjente modeller innenfor arbeid med sinnemestring
  • hva vi gjennom mange års erfaring har erfart virker

 

Opplæringen går over 9 dager fordelt på 3 samlinger over 3 måneder. 

Ønsker du mer informasjon om metodekurs i sinnemestring?
Kontakt oss på post@tryggere.no eller ring oss på telefon 23 23 05 10. 

Stiftelsen Tryggere tilbyr sinnemestring ved våre kontorer i Oslo, på Sortland og via video.