Sinnemestringskurs i Oslo - Stiftelsen Tryggere
MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV

Sinnemestringskurs i Oslo

Vårt tilbud om sinnemestring (sinnemestringskurs) i Oslo retter seg mot alle personer som sliter med å mestre sitt sinne, og som kan benytte seg av tilbudet vårt i Oslo. Dersom du ikke kan eller vil ha samtaler på kontoret i Oslo, har vi også mulighet for å gjennomføre samtaler via video.

Skjer det at du i sinne kan utagere

  • mot andre gjennom å skrike, skjelle ut, true, slå?
  • mot gjenstander ved å kaste ting i veggen, slå i bordet, smelle med døren?

Våre sinnemestringskurs retter seg mot personer i alle aldre som sliter med å kontrollere sitt eget sinne. Den viktigste målsettingen i vårt tilbud er at den enkelte skal mestre sitt eget sinne på en god og konstruktiv måte gjennom å erstatte usunn atferd med sunn. Med usunn atferd menes former for utagering, aggresjon og/eller vold som følge av sinne.

Her finner du mer utfyllende informasjon om vårt tilbud om sinnemestring.

Sinnemestringskurs i Oslo gjennomføres i form av individualsamtaler (vi har ikke gruppetilbud). Samtalene holdes normalt på dagtid, men vi kan også ta imot til samtaler på kveldstid og i helgene. Vi har ikke drop-in, så alle samtaler og besøk må avtales på forhånd. 

Selv om kontoret ligger i Oslo, har vi mulighet for å ta imot personer fra hele Norge. Av praktiske årsaker er det primært personer bosatt på Østlandet som benytter seg av tilbudet vårt.

Sinnemestringskurs i Oslo – kontaktinformasjon

Kontakt oss på telefon 23 23 05 10 dersom du ønsker mer informasjon eller vil avtale tidspunkt for første samtale. Dersom ingen svarer på telefonen, vennligst legg igjen en beskjed på svareren så vil vi ringe opp så snart vi har mulighet.

Adresse

Kontoret vårt ligger i Karl Johans gate 8. Vi har ikke dropin, så alle samtaler og besøk må avtales på forhånd.

Ventetid

Vi har opplevd stor pågang på tilbudet om sinnemestring i Oslo. Per 15. februar 2020 anslår vi 4 uker ventetid før man kan komme gang med samtalene. Jo tidligere du tar kontakt, jo tidligere kan du komme i gang med samtalene. Det er noe kortere ventetid på vårt sinnemestringstilbud via video.

Ved siden av sinnemestring i Oslo, tilbyr Stiftelsen Tryggere også sinnemestring via videosamtaler og sinnemestringskurs på Sortland.
Stiftelsen Tryggere har et godt og viktig sinnemestringstilbud som blir benyttet av mange, og vi er derfor ført opp i den nasjonale hjelpeportalen dinutvei.no.

sinnemestringskurs oslo

Sinnemestringskurs i Oslo, Stiftelsen Tryggere, Karl Johans gate 8, Oslo.