Sinnemestring i Oslo

Sinnemestring i Oslo – for hvem?

Vårt tilbud om sinnemestringskurs i Oslo retter seg mot alle personer som sliter med å mestre sitt sinne, og som kan benytte seg av tilbudet vårt i Oslo. Dersom du ikke kan eller vil ha samtaler på kontoret i Oslo, eller dersom retningslinjene ifm. smittevern tilsier at vi ikke kan gjennomføre samtaler på kontoret, vil vi gjennomføre de via video.

Skjer det at du i sinne kan utagere

  • mot andre gjennom å skrike, skjelle ut, true, slå?
  • mot gjenstander ved å kaste ting i veggen, slå i bordet, smelle med døren?

Våre sinnemestringskurs retter seg mot personer i alle aldre som sliter med å kontrollere sitt eget sinne. Den viktigste målsettingen i vårt tilbud er at den enkelte skal mestre sitt eget sinne på en god og konstruktiv måte gjennom å erstatte usunn atferd med sunn. Med usunn atferd menes former for utagering, aggresjon og/eller vold som følge av sinne.

Her finner du mer utfyllende informasjon om vårt tilbud om sinnemestring.

Sinnemestringskurs i Oslo gjennomføres i form av individualsamtaler (vi har ikke gruppetilbud). Samtalene holdes normalt på dagtid, men vi kan også ta imot til samtaler på kveldstid og i helgene. Vi har ikke drop-in, så alle samtaler og besøk må avtales på forhånd. 

Selv om kontoret ligger i Oslo, har vi mulighet for å ta imot personer fra hele Norge. Av praktiske årsaker er det primært personer bosatt på Østlandet som benytter seg av tilbudet vårt.

Adresse

Kontoret vårt ligger i Skippergata 17 i Oslo. Dette er samme bygg som Filmens hus, men inngang fra Skippergata. Vi har ikke dropin, så alle samtaler og besøk må avtales på forhånd.

Ventetid

Vi opplever meget stor pågang. Per 16. februar 2024 anslår vi ventetiden til å være omtrent 3-4 måneder.

Vi vet at lang ventetid er vanskelig når man ønsker og har behov for å begynne nå. Derfor vil vi anbefale deg å undersøke om vår online workshop – sinnemestring selvhjelp – kan være noe. De som har benyttet seg av onlinekurset, formidler at det er meget effektivt forutsatt at man jobber med temaene og oppgavene. 

Det finnes også andre organisasjoner som har et tilsvarende tilbud med god kvalitet, og de finner du nederst på siden om vårt sinnemestringstilbud. Kanskje har de kortere ventetid?

Sinnemestring i Oslo – kontaktinformasjon

Telefon: Kontakt oss på telefon 23 23 05 10 dersom du ønsker mer informasjon. Dersom ingen svarer på telefonen, vennligst legg igjen en beskjed på svareren så vil vi ringe opp så snart vi har mulighet.

Mail: Send en epost til post@tryggere.no.

Våre tilbud

Her er en oversikt over de tilbudene om sinnemestring vi har.

Oslo

For deg som vil benytte deg av samtaler på vårt kontor sentralt i Oslo

Video

For deg som ikke kan eller ønsker å ha samtaler på våre kontorer.

Vesterålen og Lofoten

For deg som bor i Vesterålen eller Lofoten og vil benytte deg av tilbudet der.

Sinnemestring selvhjelp

For deg som helst ikke ønsker å ha samtaler med en terapeut.