Rådgivning – vold og overgrep

Forebygge vold og overgrep?

Opplever du at din kommune, organisasjon eller forening bør gjøre noe ift. vold, seksuell trakassering, netthets, bildespredning osv., men er usikker på hvordan dere skal gå frem? Da kan vi hjelpe deg. 

Hvordan kan vi hjelpe?

Stiftelsen Tryggere har kunnskap om forebygging av vold og trakassering. Vi kan bidra i arbeidet med å:

  • utarbeide handlingsplaner og strategier
  • utarbeide interne retningslinjer og organisere arbeidet 
  • heve kompetansen om vold, trakassering, mobbing og netthets
  • iverksette tilrettelagte tiltak for å forebygge og bekjempe vold og overgrep

For deg som jobber i en kommune eller bedrift, og ønsker bistand til arbeid med handlingsplan mot vold, seksuell trakassering eller overgrep.

Handlingsplan vold

For deg som jobber i en kommune eller organisasjon og ønsker informasjon om handlingsplaner.

Strategier, tiltak, retningslinjer

For deg som er tillitsvalgt eller engasjert i en organisasjon, idrettslag e.l. og ønsker bistand til kompetanseheving, strategier og tiltak. 

Kontakt oss

Ønsker du mer informasjon? Kontakt oss på:

Rull til toppen