Seksuell trakassering og seksuell helse

Seksuell og psykisk helse – personer med kronisk sykdom

Seksualitet er en helsefremmende ressurs for menneskers livskvalitet, også ved sykdom og funksjonsnedsettelser. Personer med kronisk sykdom har et like stort behov som andre for å snakke om og få veiledning knyttet til temaer som kropp, seksualitet og seksuell helse. Imidlertid er dette temaer som ofte forbigås både av personene selv men også av helsepersonell (1). 

Stiftelsen Tryggere, Stiftelsen Javielsker og Norsk Forening For Nevrofibromatose (NFFNF) samarbeidet om å gjennomføre foredrag som hadde fokus på seksuell og psykisk helse samt seksuell trakassering og overgrep. Målgruppen for foredragene var to-delt:

  • Personer med kronisk sykdom og funksjonsnedsettelse
  • Fagpersoner som jobber med mennesker med kronisk sykdom og funksjonsnedsettelse

Foredragene ble finansiert med prosjektstøtte fra Helsedirektoratet

Seksualitet som ressurs

Stiftelsen Jaavielsker holdt foredrag om seksualitet, seksuell helse og funksjonsnedsettelse. Formålet med foredraget var å øke kunnskap om sammenhengen mellom seksuell og psykisk helse ved kronisk langvarig sykdom og funksjonsnedsettelse. 

Her er videoen av foredraget.

Seksuell trakassering og overgrep

Studier tyder på at omfang av overgrep mot personer med nedsatt funksjonsevne er like stort, eller muligens noe større, enn mot personer uten funksjonsnedsettelser (2). 

Stiftelsen Tryggere holdt foredrag om seksuell trakassering, grenser og samtykke. Formålet med foredraget var å bidra til økt bevissthet om hva seksuell trakassering er. Økt kunnskap om tematikken gjør det lettere å gjenkjenne trakasserende atferd og å heve bevisstheten om grenser. 

 Her er videoen av foredraget.

Evaluering

Til deg som har sett videoene: Vi har laget et digitalt spørreskjema som vi håper du har anledning til å besvare. Svarene dine vil være viktig for oss når vi skal evaluere foredragene. 

Samarbeid

NFFNF, Stiftelsen Javielsker og Stiftelsen Tryggere hadde tett kontakt i planlegging og gjennomføring av foredragene. NFFNF bidro med kunnskap om utfordringer personer med kronisk langvarig sykdom kan  oppleve ifm. seksuell og psykisk helse. Denne informasjonen var viktig slik at foredragene ble tilpasset målgruppen.

Ønsker du foredrag?

Ta gjerne kontakt med oss dersom du ønsker foredrag om temaene i din organisasjon. 

Stiftelsen Javielsker: post@jaavielsker.no

Stiftelsen Tryggere: post@tryggere.no

Referanser

1: Helse- og omsorgsdepartementet. (2016). Snakk om det! – Strategi for seksuell helse (2017-2022). 

2: Olsvik, V. M. (2010). Overgrep mot kvinner med nedsatt funksjonsevne – en kunnskapsoversikt. Oslo: NKVTS.