Stiftelsen Tryggere - Forebygging av vold, trakassering og overgrep

Sinnemestring. Forebygging av vold og overgrep.

Stiftelsen Tryggere er en ideell organisasjon som ble opprettet 1. september 2013. Selv om det gjør oss til en relativt ung organisasjon har de som er ansatt eller engasjer i stiftelsen mange mange års erfaring fra arbeid med sinnemestring og forebygging av vold og overgrep.

Vårt hovedformål er at vi skal forebygge usunn sinneatferd og alt det dette kan føre med seg: utrygghet, vold, overgrep, kjærestevold osv.

Vi gjennomfører sinnemestringstilbud som er rettet mot alle som sliter med å mestre sitt sinne. Samtalene gjennomføres enten på våre kontorer i Oslo, Vesterålen eller Lofoten eller via video. Vi har også utviklet et online workshop for de som ønsker å begynne med samtalene nå eller som ikke vil ha samtaler med en terapeut.

Vi holder foredrag for ungdommer og foresatte stort sett over hele landet. Hensikten med foredragene er at både ungdom og foresatte skal blir mer bevisst hva digital vold er, hva samtykke innebærer, hva konsekvensene kan være av å utsettes eller utøve vold, trakassering eller overgrep.

Vi driver også utadrettet virksomhet ved at vi videreformidler vår kompetanse og vi samarbeider med andre organisasjoner om forebyggende tiltak. Dette gjør vi ved at vi holder foredrag og kurs for fagpersoner som ønsker mer kompetanse på vold og overgrep. Eksempler på dette er at vi holder kurs for kommunale etater om hvordan forebygge digital vold, seksuelle overgrep og kjærestevold.

Stiftelsens virkeområde er Norge. Velkommen til Stiftelsen Tryggere.

 

Stiftelsen Tryggere tilbyr

Sinnemestring

Vårt tilbud om sinnemestring retter seg mot personer som sliter med å mestre sitt sinne på en sunn og god måte.

Kurs for fagfolk

Jobber du med mennesker og ønsker å lære mer om vold, seksuell trakassering og overgrep? Her finner du informasjon om våre kurs.

Foredrag for ungdom og foresatte

Foredrag og tiltak for ungdom og foresatte for å forebygge vold, seksuell trakassering, overgrep og krenkende deling av bilder.

Vårt hovedkontor er i Oslo. Vi gjennomfører aktiviteter og tiltak i hele landet.

Nyhetsbrev

Ønsker du å motta nyhetsbrev med informasjon om nye fagartikler, kommende fagkurs og nye forebyggende prosjekter? Da kan du melde deg på vårt nyhetsbrev.