Stiftelsen Tryggere

Velkommen til Stiftelsen Tryggere

Vi er en landsdekkende organisasjon med god kompetanse på arbeid med sinnemestring og forebygging av vold, seksuell trakassering og overgrep.

Stiftelsen Tryggere tilbyr

sinnemestring stiftelsen tryggere

Sinnemestring

Vi har tilbud om sinnemestring til personer i alle aldre. Samtalene gjennomføres på våre kontorer i Oslo, Vesterålen og Lofoten, eller via video. Vi er en av landets største tilbydere av sinnemestring, og har hvert år over 100 personer i samtaler. Vi arrangerer metodekurs for terapeuter som ønsker å jobbe med sinnemestring etter våre metodikk.


Forebygging

Vi holder foredrag og forebyggende tiltak. Målgruppen er både barn, ungdom og voksne. Målet er å bidra til en allmenn bevisstgjøring slik at hver enkelt får nødvendig kunnskap. Tiltakene holdes på skoler, i idrettslag, for organisasjoner og for bedrifter over hele landet.

forebygging vold overgrep

kurs vold overgrep

Kurs og webinarer

Vi holder kurs, webinarer og foredrag for fagpersoner. Målgruppen er fagfolk. Målet er at de skal få kunnskapstilførsel og nyttige verktøy de kan benytte i sitt arbeid. Vi gjennomfører både åpne og lukkede kurs over hele landet.


Rådgivning

Vi veileder kommuner, bedrifter og organisasjoner med hvordan de kan forebygge vold, ulovlig bildedeling, seksuell trakassering og overgrep. Vi bistår med handlingsplaner og gjennomføring av konkrete forebyggende tiltak.

handlingsplan vold overgrep

Vårt hovedkontor er i Oslo. Tiltaken gjennomfører vi over hele landet.

Våre terapeuter og foredragsholdere har mange års relevant erfaring.