Stilling ledig – terapeut sinnemestring

Terapeut sinnemestring

Ønsker du å hjelpe mennesker i sårbare situasjoner?
Er du en person som det er godt å snakke med?
Har du kjennskap til fagfeltet vold i nære relasjoner?

Stiftelsen Tryggere opplever vi meget stor pågang til vårt tilbud om sinnemestring. De siste årene har vi hatt rundt 125 personer i samtaler hvert år, men nærmere 1.000 personer har hvert år tatt kontakt med oss for å benytte seg av vårt sinnemestringstilbud. Vi ønsker derfor å knytte til oss flere terapeuter.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene vil primært være å gjennomføre sinnemestringssamtaler med våre brukere. Samtalene vil foregå via video og/eller på våre kontorer i Oslo. I det siste har vi opplevd særlig stor pågang fra brukere som ønsker samtaler på vårt kontor i Oslo, og vi er derfor spesielt interessert i deg som kan gjennomføre samtalene her. Imidlertid får vi også mange henvendelser fra personer i resten av landet, og da er videosamtaler aktuelt. Vi er derfor også interessert i å komme i kontakt med deg som er komfortabel med å ha samtaler via video. Det at vi har et sinnemestringstilbud via video, gjør at du kan jobbe fra hvor som helst så lenge du er komfortabel med å gjennomføre videosamtaler.

Arbeidet innebærer også kontakt med andre etater, som for eksempel barnevern, familievern, helsestasjon og andre tilbud til barn og familier.

Vi gjennomfører også andre type oppdrag, som f.eks. foredrag på skoler, kurs og webinarer for fagfolk og rådgivning til kommuner og organisasjoner. Dersom du ønsker å delta på noe av dette, vil det kunne være mulighet for det.

Kvalifikasjoner

Vi ser etter deg som har:

  • Relevant formell utdannelse som f.eks. 3-årig helse- og sosialfaglig høgskoleutdanning eller tilsvarende (sosionom, barnevern, psykologi etc.).
  • Kjennskap til fagområdet vold i nære relasjoner.
  • Erfaring fra endringsarbeid med mennesker, f.eks. fra arbeid i barnevernet, familievernet eller egen praksis.

Da mange av våre brukere har et sinneproblem som retter seg mot partner eller barn, er det viktig for oss at du har erfaring fra arbeid med vold i nære relasjoner.

Det er også viktig at du er en god samtalepartner og nysgjerrig på mennesker, samt at du har en væremåte som gjør at mennesker får tillit til deg.

Engasjement

Våre terapeuter er enten ansatt på deltid i stiftelsen eller engasjert via sine enkeltpersonsforetak. Dette gjør at arbeidet kan kombineres med annen type jobb.

Annet

Dersom du blir en av våre nye terapeuter, vil vi gi deg god opplæring i vår sinnemestringsmetodikk. Du vil også motta jevnlig veiledning. Per januar 2022 har Stiftelsen Tryggere seks terapeuter, og du vil bli inkludert i terapeutfellesskapet. I tillegg vil du bli invitert til å delta på relevante seminarer og konferanser både for faglig oppdatering og for å ha god kontakt med fagfeltet.

Her finner du mer informasjon om vårt tilbud om sinnemestring.

Er dette av interesse for deg?

Dersom du kunne tenke deg å jobbe som sinnemestringsterapeut for oss, ønsker vi å høre fra deg. Ring oss på telefon 23 23 05 10, spør etter daglig leder Bjørn Løvland. Vi ønsker å ha en uforpliktende telefonsamtale før en skriftlig søknad.

Rull til toppen