Stilling ledig – terapeut sinnemestring

Terapeut sinnemestring

Stiftelsen Tryggere opplever meget stor pågang på vårt sinnemestringstilbud. De siste årene har vi hatt rundt 125 personer i samtaler hvert år. Imidlertid har mange flere tatt kontakt for å å få hjelp hos oss. Vi ønsker derfor å knytte til oss flere terapeuter.

For mer informasjon om vårt sinnemestringstilbud.

Kvalifikasjoner

Vi ser etter deg som:

 • Har relevant formell utdannelse som f.eks. 3-årig helse- og sosialfaglig høgskoleutdanning eller tilsvarende (sosionom, barnevern, psykologi etc.).
 • Har erfaring fra endringsarbeid med mennesker, f.eks. fra arbeid i barnevernet, familievernet, kriminalomsorgen, andre kommunale etater eller egen praksis.
 • Har kjennskap til fagområdet vold i nære relasjoner og/eller ungdom og vold og/eller ungdom som er i faresonen for å falle utenfor.
 • Er en god person å snakke med.
 • Har kurs eller utdanning innenfor sinnemestring, voldsbehandling osv.
 • Trives med å hjelpe mennesker i sårbare situasjoner.

Arbeidsoppgaver

Den viktigste arbeidsoppgaven vil være å gjennomføre sinnemestringssamtaler med våre brukere. Samtalene vil primært foregå på våre kontorer i Oslo. Imidlertid bør du også kunne gjennomføre samtaler via video med de av våre brukere som bor andre steder i landet.

Andre arbeidsoppgaver som kan være aktuelt ved behov:

 • Å bidra i utvikling av fag og metode sammen med våre dyktige medarbeidere.
 • Å bidra i det inntektsgivende arbeidet som å søke prosjekttilskudd.
 • Å delta i møter med samarbeidspartnere som f.eks. departementer, direktorater, barnevern, familievern, konfliktrådet osv.
 • Å gjennomføre forebyggende tiltak, f.eks. foredrag for ungdom på skoler, i idrettslag osv.
 • Å holde kurs og webinarer for fagfolk.

Engasjement

Våre terapeuter er enten ansatt på enten deltid eller heltid i stiftelsen, eller engasjert via sine enkeltpersonsforetak. Dette gjør at arbeidet kan kombineres med annen type jobb.

Annet

Dersom du blir en av våre terapeuter, vil du:

 • få god opplæring i vår sinnemestringsmetodikk
 • motta jevnlig veiledning
 • bli en del av vårt terapeutfellesskap
 • få tilbud om deltakelse på relevante eksterne kurs og seminarer
 • og du vil utgjøre en positiv utvikling for de menneskene du vil jobbe med

Er dette av interesse for deg?

Dersom du kunne tenke deg å jobbe som sinnemestringsterapeut for oss, ønsker vi å høre fra deg. Ring oss på telefon 23 23 05 10, spør etter daglig leder Bjørn Løvland. Vi ønsker å ha en uforpliktende telefonsamtale før en skriftlig søknad.