Foredrag for voksne

Foredrag for foresatte

Stiftelsen Tryggere har i mange år holdt foredrag og forebyggende tiltak rettet mot ungdom. De siste årene har vi stadig oftere fått forespørsler fra foreldre og foresatte om vi kan gi informasjon til dem om kjærestevold, bildedeling og nettvett, krenkelser og overgrep – alt det man som foreldre ikke ønsker barna sine skal oppleve. 

Spørsmål som «Hva skal jeg som forelder gjøre dersom jeg har mistanke om at barnet mitt opplever noe som er ugreit?» 

Det har ført til at vi stadig oftere holder foredrag for foreldre og foresatte. Foredragene har primært blitt holdt på ungdomsskoler og videregående skoler i hele landet.  

Temaer

Eksempler på temaer vi kan holde foredrag om:

  • Omfang av vold og overgrep blant ungdom
  • Omfang av bildedeling
  • Hva vold og seksuell trakassering/overgrep er
  • Hva loven sier om deling av private bilder og film
  • Mulige konsekvenser av å utøve eller utsettes for vold og overgrep
  • Mulige faresignaler for om et barn eller ungdom utsettes for noe av det nevnt over eller er i et mulig voldelig forhold
  • Konkrete verktøy og tips til foreldre og foresatte om hvordan de kan snakke med sine barn om temaene, særlig dersom foreldrene her bekymret
  • Hjelpetilbud for hhv. utøver og utsatt

Tid og form

Varigheten på foredragene er rundt 1 – 2 timer, og temaene blir omhandlet gjennom forelesning, film, summeoppgaver og spørsmål/svar i plenum. 

Temaene bygger på forskningsbasert kunnskap om vold og risikofaktorer, hva som fungerer i forebyggende tiltak samt hva som viser seg å ha virket i tidligere tiltak vi har gjennomført.

Kontakt oss

Ønsker du mer informasjon? Ta gjerne kontakt med oss enten på telefon eller epost.