Kurs, webinarer og foredrag om vold og ovegrep

Kursing, webinarer og foredrag

Stiftelsen Tryggere jobber med å forebygge vold, ulovlig bildedeling, seksuell trakassering og overgrep. En del av det vi gjør er å bidra til en økt allmenn bevisstgjøring og god kompetanse hos fagfolk om temaene. Dette gjør vi blant annet gjennom kursing og å holde webinarer og foredrag om tematikken. 

På denne siden vil du få informasjon om våre kurs. 

Målgruppen for kursene er fagfolk, dvs. personer som jobber med mennesker og som ønsker faglig påfyll. 

Målsettingen med kursene er to-delt: både at du som deltaker skal få mer kunnskap om temaene og at du skal få tilgang til konkrete verktøy du kan benytte i ditt arbeid. 

Åpne og lukkede kurs

Vi skiller mellom åpne og lukkede kurs:

  • Åpne kurs: vi arrangerer og tar imot påmelding. Informasjon om tid og sted kommer på våre hjemmesider, via nyhetsbrev og gjennom annonsering i god tid i forveien.
  • Lukkede kurs: vi holder kurs eller foredrag for oppdragsgiver, f.eks. kommuner, skoler, idrettslag, bedrifter etc. Oppdragsgiver står for påmelding og egnede kurslokaler. 

Nedenfor er en oversikt over kurs og webinarer som er fastsatt, dvs. der vi har bestemt tid og sted. Deretter følger en oversikt over alle kursene. 

Dersom du ønsker et kurs eller foredrag om vold, seksuell trakassering og overgrep, men ikke finner akkurat ditt tema i oversikten, kan du gjerne ta kontakt med oss. Vi kan skreddersy et kurs eller foredrag basert på dine ønsker. 

Kommende kurs

Oversikt over webinarer og kurs som er fastsatt.

Webinar om personer som har utøvd relasjonsvoldtekter arrangeres torsdag 18. januar 2024.

Oversikt

Oversikt over alle våre kurs og webinarer.

Å ta vare på seg

Kurset har fokus på hvordan vi som fagfolk kan påvirkes av å jobbe med vold og hva vi kan gjøre for å ta vare på oss selv.

kurs ungdom vold

Forebygging vold, trakassering og overgrep blant ungdom

Kurset har fokus på hvordan vi kan forebygge vold og overgrep blant ungdom.

Digital vold og ulovlig bildedeling

Kurset handler om ulike former for digital vold og hvordan dette kan forebygges gjennom å øke allmenn kunnskap.

kurs relasjonsvoldtekter

Relasjonsvoldtekter

Kurset handler om relasjonsvoldtekter med fokus på personer som utøver dem. Hvordan kan relasjonsvoldtekter forstås?

kurs voldsutovere

Personer som har utøvd vold

Kurset handler om personer som har utøvd partnervold. Hvordan kan volden forstås? Nyttige verktøy i samtaler med dem.

metodekurs sinnemestring bilde

Metodekurs sinnemestring

Kurset er for deg som er terapeut og som ønsker å jobbe med sinnemestring etter vår metodikk. Kurset inkluderer veiledning.

Ønsker du informasjon om kommende kurs?

2 – 4 ganger hvert år sender vi ut nyhetsbrev der vi informerer om nye artikler eller kommende kurs og webinarer. Meld deg på dersom du ønsker informasjon om dette.

Sitater

Her er noen sitater fra personer som har deltatt på våre kurs:

Rikelig med verktøy jeg kan benytte i mitt eget arbeid

Ansatt i skolehelsetjenesten

Nyttig å få informasjon om gjeldende lover og konkrete tips til forebyggende tiltak

SLT-koordinator

Masse gode innspill til arbeid med personer med sinneproblemer

Ansatt i familievernet

Svært nyttig å dele inn overgrep i forhold til hvor i voldssirkelen de forekommer

Forsker på vold og overgrep

Bra kurs, tydelige og dyktige kursholdere, nyttig informasjon å ta med seg videre i mitt eget arbeid

Ansatt i barnevernet