Sinnemestringskurs video

Sinnemestring video – for hvem?

Til deg som ikke kan eller ønsker å benytte deg av vårt sinnemestringstilbud ved våre kontorer i Oslo, Lofoten eller Vesterålen, har du mulighet for å benytte deg av vårt tilbud om sinnemestring via video. Videosamtalene kan du gjennomføre fra hvor som helst så lenge det er noenlunde god dekning via internett eller mobilnett. Dersom du bor i Bergen, Trondheim, Stavanger, Tromsø eller andre steder i landet og ønsker hjelp til sinnemestring, kan du benytte deg av vårt tilbud om sinnemestringskurs via video.. Samtalene gjennomføres normalt på dagtid, men vi kan også ta imot til samtaler på kveldstid og i helgene. Her finner du mer generell informasjon om sinnemestringstilbudet vårt.

Sinnemestring video – slik fungerer det

Vi benytter enten Confrere, Google Duo, FaceTime eller en annen teknisk løsning til videosamtaler. Felles for de er at de er kryptert ende-til-ende, og følger dermed Direktoratet for e-helse sine krav til bruk av videokonsultasjon. Dette innebærer at de er like sikre og private som om du hadde snakket med terapeuten på hans eller hennes kontor. Videosamtalene blir ikke tatt opp eller lagret. De tekniske løsningene for videosamtaler som vi benytter er meget trygg, og stadig flere legekontorer, psykologtjenester og andre samtaletilbud tar i bruk denne type teknikk. Terapeuten vil notere relevant informasjon fra samtalen på lik linje som terapeuten gjør når samtalen blir holdt på hans eller hennes kontor.

  • Du kan gjennomføre videosamtalen hvor enn du befinner deg, så lenge du har noenlunde OK nettdekning. For at du skal få best mulig utbytte av videosamtalen anbefaler vi at du er et sted der du kan snakke mest mulig uforstyrret.
  • Du trenger mobil, nettbrett eller pc med videokamera. Dersom du har pc uten videokamera, finnes det mange gode og rimelige videokameraer på markedet som du enkelt kan koble til pcen.
  • Før videosamtalen vil du få tilsendt sms eller e-post som inneholder blant annet informasjon om hvordan du skal logge deg på videosamtalen.

Ventetid

Per 12. mai 2023 anslår vi ventetiden for samtaler med en terapeut via video til å være omtrent 2-3 måneder. Se kontaktinformasjon under dersom dette er aktuelt for deg.

Dersom du ønsker å begynne med sinnemestring nå, har vi utviklet en online workshop – Sinnemestring selvhjelp som kan være aktuell for deg. Rundt 500 personer har benyttet seg av workshopen, og de har gitt tilbakemelding om at workshopen er meget effektiv og hjelpsom så lenge man jobber med oppgavene.

Kontaktinformasjon

Telefon: Kontakt oss på telefon 23 23 05 10 dersom du ønsker mer informasjon. Dersom ingen svarer på telefonen, vennligst legg igjen en beskjed på svareren så vil vi ringe opp så snart vi har mulighet.

Mail: Send en epost til post@tryggere.no.

Våre tilbud

Her er en oversikt over de ulike tilbudene om sinnemestring vi har.

Oslo

For deg som vil benytte deg av samtaler på vårt kontor sentralt i Oslo

Video

For deg som ikke kan eller ønsker å ha samtaler på våre kontorer.

Vesterålen og Lofoten

For deg som bor i Vesterålen eller Lofoten og vil benytte deg av tilbudet der.

Sinnemestring selvhjelp

For deg som helst ikke ønsker å ha samtaler med en terapeut.

Rull til toppen