Ungdom og vold - Hvordan endre voldelig atferd? - Stiftelsen Tryggere

Ungdom og vold

Se meg, forstå meg, hjelp meg – Hva fungerte for ungdom som klarte å endre voldelig atferd? 

Stiftelsen Tryggere har gjennom flere år mottatt prosjektstøtte fra Sekretariatet for konfliktrådene til prosjektet Tryggere ungdom. Støtten ble gitt fra tilskuddsmidler til kriminalitetsforebyggende tiltak. En del av støtten for 2020 var å utarbeide et komprimert hefte der vi beskriver våre erfaringer med ungdom og vold – hva som fungerte for ungdom som klarte å endre voldelig atferd. Dokumentet ble lansert mai 2021, og du kan laste det ned lenger nede på denne siden. 

ungdom vold

Ungdom og vold. Se meg, forstå meg, hjelp meg. Hva fungerte for ungdom som klarte å endre voldelig atferd?

Bakgrunn

Vi har i mange år hatt et sinnemestrings- og hjelpetilbud til personer i alle aldre som har utøvd vold eller som har vært i faresonen for å gjøre det. En stor del av de som har benyttet seg av tilbudet, har vært ungdom. Ungdommene har enten tatt direkte kontakt med oss for å benytte seg av samtaletilbudet vårt, eller har blitt rekruttert via barneverntjenesten, konfliktrådet eller andre instanser som jobber med ungdom. 

Fokus for heftet om ungdom og vold

Fokuset i dette heftet er arbeid med ungdom som har utøvd vold eller aggresjon. 

Først presenterer vi kort relevant fagkunnskap som har vært viktig for oss i utviklingen av modellen vi jobber etter. Dokumentet er ikke ment å gi utfyllende innsikt i fagfeltet, og vi går derfor ikke i dybden på teoridelen. Deretter beskriver vi kort hvordan vi jobber. Vi avslutter med å gjennomgå arbeid med fem ungdommer som har utøvd vold eller aggresjon og som har klart å endre atferd. Her er fokuset på hva ungdommene selv mener var årsakene til at de fikk til endring.  

Ungdommene som fortalte om sine erfaringer

Først gir vi en kort beskrivelse av samtalene med Michael, en ung mann som fikk et sinneproblem, havnet i en gjeng og utøvde vold mot fremmede. Hans egen målbevissthet og arbeid med omgivelsene var viktig for at han fikk til den positive endringen. 

Deretter følger et sammendrag av samtalene med Knut, en ung mann som hadde begått en voldtekt. Innholdet i samtalene ble tilpasset hans utfordringer og behov, noe som bidro til at han ble en trygg og sunn partner når han fikk seg en ny kjæreste. 

Svein Are er en ung mann som hadde mye aggresjon som primært gikk utover gjenstander. For Svein Are var det viktig å bli bevisst atferdens underliggende mekanismer og få konkrete verktøy han kunne benytte for å få kontroll på sitt sinne. 

Til slutt beskriver vi samtalene med Ola og Per. Begge hadde utøvd kjærestevold og for begge var det viktig å jobbe med konkrete verktøy og arbeidsalliansen. Men en faktor skilte de som gjorde at den ene fikk til bedre endring enn den andre. 

Et godt hjelpetilbud til ungdom

Som det fremkommer, bør et godt hjelpetilbud for ungdom og vold omfatte mer enn kun de spesifikke teknikkene tilpasset klientenes atferdsutfordringer. I vårt arbeid med ungdommene hadde vi også fokus på klientene selv og deres liv. I tillegg vektla vi arbeidsalliansen der felles mål var essensielt. Felles for alle som får til endring er at de selv har et eierskap til sitt endringsarbeid. Flere ganger har vi møtt ungdom som har opplevd at hjelpeapparatet vil de skal endre seg. De har erfart at hjelpen har blitt tredd ned over hodene på dem. Det har sjelden ført til gode resultater. Når ungdommene imidlertid blir møtt med respekt og nysgjerrighet på hva de selv ønsker hjelp til, hører vi ofte de sier: «se meg, forstå meg, hjelp meg». 

Last ned heftet "Se meg, forstå meg, hjelp meg. Hva fungerte for ungdom som klarte å endre voldelig atferd?"

Ønsker du mer informasjon?

Ønsker du å vite mer om vår måte å jobbe med ungdom på?

Ønsker du veiledning eller kursing om arbeid med ungdom og vold?

Vet du om en ungdom som har utøvd vold eller overgrep, eller som står i faresonen for å gjøre det, og som trenger hjelp?

Ta gjerne kontakt med oss på telefon 23 23 05 10.