Digital vold, ulovlig bildedeling og krenkelser via digitale medier

Digital vold

Mobil, data og internett kan benyttes til å utøve vold. Eksempler på dette er å true, krenke, trakassere eller presse noen via digitale medier. Andre eksempler er å spre nakenbilder eller begå overgrep via mobil eller data. Netthets, digitale krenkelser, digitale trusler og internettrelaterte overgrep er inkludert i begrepet digital vold.
Vi vil på denne siden beskrive:

 • hva digital vold og digitale krenkelser kan være
 • deling av nakenbilder – nudes – av noen under 18 år
 • omfang av dette
 • internettrelaterte overgrep
 • hvordan vi i Stiftelsen Tryggere forebygger digital vold

Hva er digital vold?

Det finnes ikke en entydig definisjon av begrepet, men digital vold kan inkludere følgende handlinger:

 • bruke en annen persons identitet eller en falsk identitet for å oppnå vinning eller påføre en annen tap eller ulempe, som «Facerape»
 • true, presse eller manipulere noen til å sende bilder eller filmer, som dickpics og nudes
 • true, trakassere, mobbe, krenke via internett eller mobil, som å poste trusler eller krenkelser i kommentarfelter, spre løgner om noen osv.
 • overvåke noen gjennom mobil eller sosiale medier, som å tvinge eller snoke til seg andres profilnavn og passord
 • sende bilder eller filmer med et voldelig eller seksualisert innhold
 • internett relaterte overgrep som å presse, true, tvinge eller manipulere noen til å gjøre seksuelle handlinger via webkamera eller mobilkamera, som å kle av seg eller onanere

Vi vil i teksten nedenfor gjennomgå noen av de handlingene vi som oftest får spørsmål om fra både ungdom, foreldre og fagpersoner.

Netthets

Mange politikere, offentlige personer og også private har opplevd å bli hetset på internett og gjennom digitale medier. Her er en artikkel som omhandler netthets og hva som er straffbart.

Vår erfaring, etter å ha jobbet mange år med å forebygge digital vold og netthets, er at mange av de som skriver dritt på nettet, ikke vet at det kan være straffbart det de gjør. Kunnskapsnivået er lavt. En viktig faktor for å forebygge denne form for krenkelser vil derfor være å heve kunnskapsnivået om hva som kan være straffbart å skrive på nettet.

Bildedeling – nakenbilder under 18 år

Hva er uberettiget deling av bilder for filmer? Og hva sier loven om deling av nakenbilder av noen under 18 år?

Den formen for digital vold vi oftest får spørsmål om, gjelder det som har med nakenbilder å gjøre. Her vil vi ta for oss nakenbilder, videoer osv. av noen under 18 år.

Straffeloven omhandler blant annet nakenbilder, sexvideoer av noen under 18 år. Her blir begrepet «fremstillinger» benyttet. Med dette menes bilder, videoer eller tekst som viser frem noen under 18 år på en seksuell måte. Eksempler er dickpics, nudes, lettkledde bilder osv.

I Straffeloven §311 står det at det er ulovlig og straffbart å

 • produsere, ta, lage bilde, video (fremstilling) som seksualiserer noen under 18 år eller som viser et seksuelt overgrep av noen under 18 år
 • utgi, tilby, selge, overlate til en annen eller gjøre tilgjengelig slikt materiale
 • skaffe seg eller ha slike bilder, videoer eller tekster

Med barn menes personer som er eller fremstår som under 18 år.

Ulovlig bildedeling – to eksempler

Her er to eksempler på ulovlig bildedeling:

Det er ulovlig og straffbart å ha eller beholde et nakenbilde eller nakenvideo av noen som er under 18 år. Dette gjelder også om du ikke ba om å få bildet eller videoen tilsendt. Her er et oppslag i VG som beskriver en slik sak.

Dømt for ikke å ha slettet puppe-bilde

Det er ulovlig og straffbart å ta eller dele et bilde eller video av noen under 18 år som er naken, som har sex eller som blir gjort noe seksuelt med. Her er en sak fra NRK som beskriver dette.

dømt sexvideo
Dømt for å ha spredt sexvideo

Hva om de er kjærester og har gitt samtykke?

I paragrafen står det også at straffen kan falle bort for den som tar og besitter et bilde av en person mellom 16 og 18 år, dersom denne har gitt sitt samtykke og de to er omtrent jevnbyrdige i alder og utvikling.

Et eksempel: Dersom to 17-åringer er kjærester og de sender hverandre nakenbilde og begge samtykker til det, kan straffen falle bort. Men dersom den ene sier at den andre skal slette bildet og den andre ikke gjør det, kan den som ikke sletter bildet bli straffet. Og dersom en av de to viser bildet av den andre til sine venner, sender det til noen, legger det ut på nettet osv. kan vedkommende også bli straffet.

politiets nettsider finner du mer informasjon om hvor grensene går.

Omfang nakenbilder under 18 år

I 2015 gjennomførte en NKVTS en undersøkelse blant norske ungdommer. Her fremkom det at blant de ungdommene som hadde hatt kjæreste, hadde nesten 30 % opplevd å ha blitt utsatt for en form for digital vold fra kjæresten. I undersøkelsen kom det også frem at ungdom som sender meldinger med seksuelt innhold, sexting,  oftere har opplevd kjærestevold.

I en annen undersøkelse gjennomført av Medietilsynet blant 13-18 åringer i Norge, fremkommer det at:

 • 46 % har blitt spurt om å sende nakenbilde av seg selv – andelen øker med alder og er størst blant jenter
 • 42 % av de som ble spurt om å sende et nakenbilde av seg selv, ble spurt av en ukjent på nettet
 • 12 % har sendt et nakenbilde av seg selv det siste året

Vår erfaring etter å ha holdt foredrag og kurs for både ungdommer og voksne, er at mange er overrasket at «kun» 12 % har sendt et nakenbilde av seg selv. De fleste tror tallet er mye høyere enn det egentlig er. Dette kan tolkes på ulike måter. Imidlertid viser det at mange utsettes for press til å sende bilder av selv.

Overgrep over nettet

Et tema vi ofte får spørsmål om når det gjelder digital vold, er voldtekt og seksuelle overgrep via nettet. Mange lurer på hvordan det overhode er mulig å bli voldtatt via digitale medier. De tror voldtekt er noe som må skje av en person som er fysisk til stede. Andre lurer hva loven sier.

I Straffeloven §291, voldtektsparagrafen, står det blant annet at det er voldtekt dersom man med vold eller truende atferd får noen til å ha seksuell omgang med en annen, eller til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv. Dette kan f.eks. skje gjennom at man først manipulerer noen og deretter truer vedkommende til å onanere på webkamera.

I følge Kripos sin oversikt over voldtekter i Norge 2019, fremkommer det at i 2019 ble anmeldt 64 voldtekter over internett. 76 % av de fornærmede var jenter, 24 % gutter. En stor del av de som utsettes for voldtekt over nettet er under 18 år, og ofte i 12-13 årsalderen.

Voldtekt og overgrep via nettet er kanskje en av de mest alvorlige formene for digital vold, og derfor svært viktig å forebygge.

Barn utsatt for nettovergrep

Barn og unge som utsettes for overgrep, vet ikke alltid at det de har vært utsatt for er ulovlig. Mange skammer seg, noen føler ansvar for det som skjedde og noen blir utsatt for trusler og press om å ikke fortelle til noen som det som skjedde. Vi vet at informasjon og opplæring gjør at barn og unge blir tryggere både på hvor grensene går og hva de skal gjøre dersom de utsettes for noe ulovlig.

Sommeren 2021 la Regjeringen frem et strategidokument om internettrelaterte overgrep mot barn. Her finnes både oppdatert forskning og tiltak for hvordan forebygge og bekjempe nettrelaterte overgrep.

Voksne må engasjere seg

Vi vet av erfaring at mange foreldre ikke prater med barna sine om vold og overgrep. Årsakene er flere. Blant annet at foreldrene tror dette ikke rammer deres egne barn. Eller at foreldrene ikke vet hvordan de skal snakke om temaene fordi de selv er usikre på det som handler om netthets, bildedeling og nettovergrep.

Her er en artikkel fra nrk.no som viser et tilfelle der en 16-åring er tiltalt for voldtekt. Og som politioverbetjent Høyekvam sier i artikkelen:

Hvis du har barn eller ungdommer i huset, har du en plikt til å snakke med dem om dette. Noen synes kanskje det er en ubehagelig samtale å ta, men konsekvensene av å la være kan bli mye, mye verre.

Hvordan skal foreldre og andre voksne engasjere seg? De må forholde seg aktivt til barns bruk av internett og sosiale medier i hverdagen. De må vite hvordan de kan bidra til å avdekke om deres barn blir utsatt og hvordan de best støtter barnet sitt. Undersøkelser tyder på at foreldre uttrykker mindre bekymring over barnas mediebruk i fami­lier hvor barn og foreldre lett snakker sammen. 

Hvorfor noen utøver

I Stiftelsen Tryggere kommer vi ofte i kontakt med personer som har trakassert eller utøvet vold mot andre via nettet. Når de i løpet av samtalene forteller om hvorfor de trakasserte, kommer det ofte frem at de gjør det for spenningens skyld, at de ikke legger så mye alvor i det de gjør og at de ikke er klar over at det kan være straffbart det de gjør.

Nå viser forskning at våre erfaringer stemmer over ens med det forskerne har funnet ut. Forsker Marjan Nadim fra Institutt for samfunnsforskning sier: «En vanlig motivasjon for denne typen ytringer og handlinger ser ut til å være et ønske om oppmerksomhet og spenningssøken.» Videre sier hun «Personer som ønsker oppmerksomhet kan få kred og status i subkulturer på internett ved å skryte på seg ting de har gjort. Foraene fungerer som et sted som gir bekreftelse og en følelse av tilhørighet, status og gruppeidentitet.»

Et annet element som vi ofte ser ved krenkelser og vold via nettet, er at selve nettet skaper en avstand mellom de som begår krenkelsene og de som utsettes for dem. Denne avstanden gjør at de som utøver krenkelsene har vanskeligere med å ta inn over seg konsekvensene for de utsatte, og at de dermed bagatelliserer handlingene. Også dette stemmer over ens med forskningen.

Forebygging digital vold

Stiftelsen Tryggere har i en årrekke gjennomført tiltak, kurs og foredrag for å informere om og forebygge digital vold og nettovergrep. Vi vet at mange av de som begår denne form for vold ikke er klar over at det de gjør er voldelige og straffbare handlinger.

Vi forebygger på følgende måter:

Foredrag og forebyggende tiltak rettet mot ungdom og foreldre

Kursing av fagpersoner gjennom at vi holder åpne eller bedriftsinterne kurs eller foredrag

Råd og bistand til organisasjoner og kommuner om hvordan forebygge vold og krenkelser

En online workshop, Grunnkurs i digital vold og digitale krenkelser, som kan retter seg mot alle som har interesse for temaet

Kontakt oss

Kontakt oss

Ønsker du mer informasjon? Kontakt oss på:

Rull til toppen