Sinnemestring

Sliter du med å mestre ditt eget sinne?

Har det skjedd at du i sinne har utagert …

 • mot andre gjennom å skrike til, skjelle ut, true, krenke, såre osv.?
 • mot gjenstander ved å kaste ting i veggen, slå i bordet, smelle med døren osv.?

Da er vårt tilbud om sinnemestring relevant for deg. Vi har et individuelt tilrettelagt tilbud for personer i alle aldre. Årlig hjelper vi over 100 personer i hele landet til å mestre sitt eget sinne.

Vi vet at terskelen for å ta kontakt og søke hjelp til sinnemestring er høy for mange. Derfor har vi laget en side som inneholder mye informasjon om tilbudet vårt.

 • Først vil du lese generelt om sinne og sinnemestring.
 • Deretter får du informasjon om hvordan våre sinnemestringskurs er lagt opp. Her kan du se en video som inneholder svar på noen av spørsmålene vi ofte får.
 • Så gir vi deg informasjon om hvilke type tilbud vi har (samtaler på våre kontorer, via video eller online workshop).
 • Du vil også få tilgang til et gratis verktøy for sinnekontroll, sinnepyramiden, som du kan laste ned og jobbe med nå.
 • Og til slutt gir vi deg lenke til en podcast som handler om sinnemestring og noen sitater fra de som har benyttet seg av tilbudet vårt tidligere.

Dersom duønsker å prate med oss for å vite om vårt tilbud kan være noe for deg, kan du gjerne ringe oss på telefon 23 23 05 10.

Nedenfor er en innholdsfortegnelse som gir deg en oversikt over hva du kan lese pm på denne siden. Klikk på det avsnittet du ønsker å lese mer om.

Hva er sinne?

Før vi beskriver hva sinnemestring er, vil vi først gi en kort beskrivelse av sinne.

Sinne er en følelse. Det er en følelse på lik linje med andre følelser som frykt, glede, håp, sorg osv. Det å bli sint er dermed noe sannsynligvis alle mennesker blir av og til. Mange ganger er det sunt og på sin plass å bli sint, for eksempel når noen går over ens grenser, når noen gjør barna noe urett osv.

Imidlertid er det stor forskjell på følelsen sinne og hva man gjør når man er sint, dvs. hvordan man mestrer sinne.
«Jeg ble sint og skjelte ut kjæresten»
«Jeg ble sint og gikk meg en tur for å tenke klart»
«Jeg ble sint og kastet tallerkenen i gulvet»
«Jeg ble sint og tok en Time-out»
Sitatene over viser en følelse men fire måter å takle den på. Vi vil si at to av sitatene viser en sunn måte å mestre sinne på, to er usunne.

Det å takle sinne på usunne måter er det som mange vil beskrive som sinneproblem.

Hva er sinnemestring?

Sinnemestring er, som ordet sier, hvordan man takler sitt eget sinne, hvordan man reagerer i sinnesituasjoner. Aggresjonsmestring og sinnekontroll er synonymer.

Man kan skille mellom sunne og usunne måter å mestre sinne på.

Sunn sinnemestring kan f.eks. være å sette en grense, å trekke seg unna for å roe seg ned, ta en sunn time-out osv.

Usunn sinnemestring kan f.eks. være i sinne å utagere mot andre i form av trusler, utskjelling, skriking … eller mot gjenstander i form av å kaste eller ødelegge ting i sinne.

De som søker hjelp hos oss gjør det fordi de takler sitt sinne på en usunn måte.

Sinnemestring hos Stiftelsen Tryggere

Stiftelsen Tryggere er et av landet største tilbydere av sinnemestring, og våre terapeuter har over 20 års erfaring fra arbeid med sinnemestring. Årlig hjelper vi over 100 personer i alle aldre med å mestre sitt sinne.

Vi har kontorer i Oslo samt Lofoten og Vesterålen der vi gjennomfører samtalene.

I tillegg har vi hatt et tilbud om sinnemestring via video siden 2019, altså før Korona. Vår erfaring er at samtaler via video kan være like effektivt som samtaler på terapeutens kontor, så lenge du er noenlunde komfortable med video. Videotilbudet vårt gjør at du kan ha sinnemestringskurs uansett hvor du befinner deg så lenge du har noenlunde ok nettdekning. Ønsker du hjelp til sinnemestring og bor i Bergen, Trondheim, Stavanger, Tromsø, Alta eller hvor som helst i landet, kan du dra nytte av vårt tilbud om sinnemestringskurs via video.

Samtalene gjennomføres som individualsamtaler, dvs. du og en terapeut (ikke gruppetilbud). Dette gjør at vi kan legge opp innholdet i samtalene avhengig av hva du har behov for.

Mer informasjon om samtalene på kontorene i Oslo, Vesterålen, Lofoten og via video finner du lenger nede på siden.

Dersom du ikke ønsker samtaler med en terapeut, og dersom du ønsker å begynne å jobbe med sinnemestring nå, har vi laget en online workshop, Sinnemestring selvhjelp. Workshopen gjør at du kan jobbe med sinnemestring når som helst det passer for deg.

Målgruppe

Vårt tilbud retter seg mot personer i alle aldre som i sinne kan utagere:

 • mot andre gjennom å skrike, skjelle ut, true, krenke osv.
 • mot gjenstander ved å kaste ting i veggen, slå i bordet, smelle med døren osv.

Kjenner du deg igjen i noe av dette? Og er du motivert til å lære deg hvordan du kan mestre ditt sinne på en sunn måte? Da vil du kunne dra nytte av våre sinnemestringskurs.

Målsetting

Den viktigste målsettingen i vårt sinnemestringstilbud er at den enkelte skal mestre sitt eget sinne på en god og konstruktiv måte gjennom å erstatte usunn atferd med sunn. Med usunn atferd menes former for aggresjon, utagering og/eller vold som følge av sinne.

Video om sinnemestring

Nedenfor er en video som inneholder en del informasjon om sinnemestringstilbudet vårt. I videoen går vi gjennom:

 • en forståelsesmodell som gir forklaringer på hvorfor noen sliter med å kontrollere sinne
 • og svar på de fleste spørsmålene de som kontakter oss har

Under videoen finner du mer informasjon om tilbudet vårt.

Klikk på bildet for å se videoen om sinnemestring hos Stiftelsen Tryggere.

Overordnet om sinnemestringstilbudet

Samtalene er individuelt tilrettelagt noe som innebærer at du får en terapeut som du har samtalene med. Fordelen med en-til-en-samtaler, er at temaene i samtalene blir lagt opp etter det du har behov for.

Dersom du benytter deg av sinnemestringstilbudet vårt, vil du jobbe med verktøy som blant annet sinnepyramiden, sinnesignaler og sinneventiler. Vår erfaring viser at arbeid med konkrete temaer og verktøy har meget god effekt.

Alle våre terapeuter har lang erfaring.

Metoden vår og innholdet i samtalene baserer seg på det som forskning har vist er effektivt.

Partnerkontakt inngår som en del av tilbudet vårt.

Samtalene gjennomføres normalt på dagtid, men vi kan også ta imot til samtaler på kveldstid og i helgene.

Sinnemestring i 3 trinn

Vår modell er delt inn i 3 trinn:

mestring av sinne i 3 trinn
Mestring av sinne i 3 trinn
 1. Det første trinnet handler om sinnekontroll. Målsettingen er at du skal få innsikt i ditt eget sinne og tilgang til verktøy du kan benytte for å ha kontroll på ditt eget sinne i vanskelige situasjoner. Relevante temaer er: forskjell på sunn og usunn sinnemestring, hvilke signaler og tegn du legger merke til når du begynner å bli sint, hva som er ditt «gule lys» (ditt varselstegn – «nå må jeg gjøre noe annet»), hva du kan gjøre for å stoppe opp, roe deg ned og forebygge nye tilsvarende situasjoner. I tilknytning til dette trinnet vil du få tilgang til «verktøykassen», dvs. konkrete eksempler på hva andre har gjort for å få kontroll på sitt sinne.
 2. I trinn 2 ser vi på hva årsakene til usunn sinnemestring kan være. Noen av temaene vi vil jobbe med er: «utageringens prosjekt», forventninger, fortolkninger, holdninger, rolleforståelse, selvbilde og historikk. Målet i dette trinnet er at du skal bli bedre kjent med deg selv og årsakene til hvordan du håndterer vanskelige situasjoner, og at du skal kunne erstatte usunne tankemønstre, holdninger osv. med sunne.
 3. I trinn 3 kommer vi til å ha fokus på partner- og barneperspektivet (forutsatt at ditt sinne har gått utover partner/barn). Her kommer vi til å jobbe med mulige konsekvenser av sinneutagering, hva partner/barn har behov for, sunn og tydelig kommunikasjon og hvordan du bedre kan forstå partner/barn, grenser og grensesetting osv.

For å jobbe med de ulike trinnene benytter vi konkrete oppgaver, «undervisning» og spørsmål.

Temaer i sinnemestringskurset

Temaene du vil jobbe med er avhengig av hva du har behov for. Her er noen av de temaene som ofte går igjen:

 • Sinne: at sinne er en følelse som andre følelser (glede, sorg, frykt osv.). Det å bli sint er dermed noe alle mennesker kan bli. Imidlertid er det stor forskjell følelsen sinne og atferd i sinne. De som benytter seg av tilbudet vårt er personer som takler sitt sinne på en usunn måte ved at de utagerer mot andre eller mot gjenstander.
 • Forskjell på usunn og sunn sinneatferd, og hva som kan være akseptabel atferd i sinnesituasjoner.
 • Ansvar: hva er ditt og hva er andres ansvar?
 • Konsekvensene av utagering og aggresjon – både for deg som har et sinneproblem og for eventuell partner og barn.
 • Hva din partner og dine barn har behov for.
 • Hva en sunn timeout kan innebære.
 • Sunn og tydelig kommunikasjon.
 • Om tilknytning og hvilket tilknytningsmønster du har i relasjon til partner/barn.
 • Hvilken innvirkning historikken kan ha, dvs. hvordan din historikk bevisst og ubevisst kan ha preget deg.
 • Sinnesirkelen: på hvilken måte usunn sinnemestring ofte går i et mønster bestående av fire faser: oppbygging – utagering – skam/skyld – normalfasen – ny oppbygging osv. Vi kaller dette mønsteret for «sinnesirkelen» (se nedenfor). Når vi jobber med modellen kommer du til å bli kjent med hvordan du, partner og barn reagerer i de ulike fasene i sirkelen.

Sinnesirkelen

Et sinneproblem går ofte i mønster som består av fire trinn:

sinnesirkelen
 1. Spenningsoppbygging
 2. Utagering
 3. Forsoning
 4. Rolig fase

Har samtalene effekt?

Vi er opptatt av at du skal få økt innsikt i ditt eget sinne og økt kontroll i sinnesituasjoner. Som en del av samtalene vil vi introdusere deg for verktøy som har vist seg å være meget effektive. Flere hundre personer har benyttet seg av tilbudet vårt. For mange er måten å takle sinne på noe de har lært. Da er det også mulig å lære seg å få kontroll på seg selv i sinnesituasjoner, å takle sinne på en sunn måte.

All erfaring og forskning viser at det å få til varig atferdsendring ikke er gjort i løpet av et par samtaler. De som får best effekt av samtalene er de som er motivert til å få til endring, som jobber med det vi prater om i samtalene og som tar i bruk verktøyene vi introduserer. I tillegg til å mestre sinne, sier de aller fleste at:

 • de har lært mye om seg selv (de synes prosessen har vært utrolig spennendede)
 • de har fått et bedre selvbilde
 • forholdet til partner og barn er blitt bedre og nærere (noe som i stor grad blir bekreftet av partner/barn)

Erfaringene våre viser imidlertid også at de som ikke er motivert til å jobbe med seg selv heller ikke får til endring.

Våre tilbud

Her er en oversikt over de ulike tilbudene vi har for deg som ønsker hjelp til sinnemestring:

Oslo

For deg som vil benytte deg av samtaler på vårt kontor sentralt i Oslo

Video

For deg som ikke kan eller ønsker å ha samtaler på våre kontorer.

Vesterålen og Lofoten

For deg som bor i Vesterålen eller Lofoten og vil benytte deg av tilbudet der.

Sinnemestring selvhjelp

For deg som helst ikke ønsker å ha samtaler med en terapeut.

Sinnepyramiden – et effektivt og gratis verktøy

Nå gir vi deg et gratis verktøy, sinnepyramiden, som er et effektivt verktøy du kan ta i bruk for å få kontroll på eget sinne. Alle som bruker seg av samtaletilbudet vårt lager sin egen sinnepyramide. Når de avslutter samtalene hos oss, forteller de at pyramiden var et av de viktigste verktøyene de lærte. Her finner du sinnepyramiden.

Last dokumentet ned, les gjennom forklaringen og lag din egen pyramide du kan benytte for å få større kontroll på ditt eget sinne.

Online workshop – Sinnemestring selvhjelp

Ønsker du å begynne arbeidet med sinnemestring nå? Ønsker du nå å få tilgang til verktøy og temaer du kan jobbe med på egen hånd for å få kontroll på sitt sinne. I så fall bør du se på vår online workshop – Sinnemestring selvhjelp. I workshopen vil du få tilgang til:

 • informasjon om sinne og sinnemestring
 • oppgaver som du skal jobbe med
 • en fremgangsmåte som vil gi deg en strategi du kan benytte for å få kontroll på eget sinne
 • eksempler på hva som har fungert for andre

Kontakt oss

Ønsker du mer informasjon? Ta gjerne kontakt med oss enten på telefon eller epost.

Samtaler under Koronapandemien

Stiftelsen Tryggere følger de råd og retningslinjer som gis av Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. Det er viktig at vi alle er bevisst ansvaret vi alle har for å forebygge og forhindre smitte av koronaviruset. Samtidig er det viktig for de som benytter seg av sinnemestringstilbudet vårt at vi har mest mulig fleksibilitet og kontinuitet i samtalene.

Dersom du er risikogruppen, har symptomer på luftveisinfeksjoner eller av andre grunner ikke kan eller ønsker å ha samtalene i våre kontorer, vil vi gjennomføre samtalene via video. Videoløsningen vi benytter tilfredsstiller kravene gitt av offentlige myndigheter og er samme løsning som blant annet en rekke fastleger benytter. Dette gjør at en videosamtale er like privat og like sikker som om du skulle hatt samtalen med terapeuten på hans eller hennes kontor. Og vår erfaring er at en videosamtale er like effektiv som en samtale på terapeutens kontor.

Vårt sinnemestringstilbud er et godt og viktig tilbud som blir benyttet av mange. Derfor er vi også oppført i den nasjonale portalen dinutvei.no.

Podcast – Hva kjennetegner en som sliter med sinnemestring?

I podcast-serien Perspektiver, episode nr. 6, forteller Bjørn Løvland, daglig leder i Stiftelsen Tryggere, hva som kjennetegner de som sliter med å mestre sitt eget sinne. Han forteller også litt om metodikken vi benytter i våre sinnemestringskurs og i løpet av podcasten vil du få noen tips til hvordan du kan mestre sinne.

Ofte stilte spørsmål

Sitater fra noen av de som har benyttet seg av sinnemestringskurset vårt

Dyktig terapeut som jeg fikk tillit til, tilrettelegging av samtalene tilpasset mine behov og konkrete verktøy var noe av det som hjalp meg til å mestre mitt eget sinne. I tillegg er jeg en målbevisst person – jeg hadde bestemt meg for å få slutt på utageringene mine.

Jeg skulle ha tatt sinnemestringskurset for lenge siden.

Det var godt å høre gutten si «Pappa, nå er du mye bedre».

Jeg er stolt av kjæresten min som tok motet til seg og begynte på sinnemestring. Det gir meg håp for forholdet. 

Andre aktører som tilbyr hjelp

Det finnes noen andre aktører som tilbyr sinnemestringskurs eller tilsvarende hjelpetilbud. Aktørene kan primært deles inn i to grupper: de som får støtte fra det offentlige og de som ikke får det. Aktørene med støtte fra det offentlige opplever ofte meget stor pågang. Det betyr at ventetiden på å komme inn kan være lang. Her er noen av aktørene som får støtte fra det offentlige: Alternativ til vold er en stiftelse med kontor i flere byer i Norge. Enkelte familievernkontor har tilbud om sinnemestringskurs. Vi vil også anbefale den nasjonale nettportalen dinutvei.no. Her finnes en oversikt over relevante hjelpetiltak i ulike deler av landet.

Rull til toppen