MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV

Har du eller noen du kjenner behov for hjelp til sinnemestring?

Sliter du med å kontrollere ditt sinne? Hender det at du i sinne kan utagere
– mot andre gjennom å skrike, skjelle ut, true, slå?
– mot gjenstander ved å kaste ting i veggen, slå i bordet, smelle med døren?

Dersom du kjenner deg igjen i dette, kan vårt sinnemestringstilbud være noe for deg. Vårt tilbud om sinnemestring retter seg mot menn og kvinner, yngre som eldre, som sliter med å kontrollere sitt eget sinne. Den viktigste målsettingen med sinnemestringstilbudet er at den enkelte skal mestre sitt eget sinne på en god måte gjennom å erstatte usunn atferd med sunn. Med usunn atferd menes former for utagering og/eller vold som følge av sinne.

Kort om vårt tilbud om sinnemestring:
– individuelt tilrettelagt
– blir gjennomført av erfarne terapeuter
– basert på metoder som forskning har vist er effektive
– partnerkontakt inngår

Sinnemestringstilbudet gjennomføres i form av individualsamtaler ved vårt kontor sentralt i Oslo. Samtalene er normalt på dagtid, men vi kan også ta imot til samtaler på kveldstid og i helgene. Dersom du bor et stykke unna Oslo, kan vi gjennomføre noen av samtalene via Facetime e.l. Innholdet i samtalene vil bli lagt opp avhengig av hva du har behov for. Noen av temaene vi kommer til å jobbe med er:
– hva sinne er
– hvordan du merker at du begynner å bli sint
– sunne og usunne måter å reagere på når du er sint
– trygg og sunn kommunikasjon
– konsekvenser av usunt sinne
– hvilke behov partner og barn har

I samtalene vil du få innsikt i ulike verktøy som er effektive for å kontrollere eget sinne. 

Ønsker du mer informasjon eller ønsker å avtale tidspunkt for første samtale? Ta kontakt med oss på post@tryggere.no eller telefon 23 23 05 10. Dersom ingen svarer på telefonen, vennligst legg igjen en beskjed på svareren så vil vi ringe opp så snart vi har mulighet. Av erfaring vet vi at mange som oftest tar kontakt for å begynne med sinnemestring når de har fått en siste advarsel fra partner – «kniven på strupen». 

Vår erfaring etter å ha hatt sinnemestringssamtaler med flere hundre mennesker er at det å få til varig atferdsendring ikke er gjort i løpet av et par samtaler. Det å få kontroll på eget sinne er noe som kan ta tid avhengig av bl.a. motivasjonen. Av erfaring vet vi også at de som får til atferdsendring er de som har fokus på sinnemestring også mellom samtalene med terapeuten og som øver på det vi prater om i samtalene. Det viktigste er allikevel – det er fullt mulig å få til varig atferdsendring. For mange er usunn sinnemestring noe de har lært. Da er det også mulig å lære seg sunn sinnemestring.

Her er en artikkel der en mann forteller sin historie om sinne og terapi. Artikkelen stod på trykk i Aftenposten juni 2004.

Det er stor pågang for å få plass på sinnemestringstilbudet vårt. Særlig er pågangen stor rett etter ferier. Jo tidligere du tar kontakt, jo snarere kan du komme i gang med samtalene. Stiftelsen Tryggere har engasjert flere dyktige terapeuter, både kvinner og menn. Allikevel har vi noe ventetid. Ved utgangen av 2018 er ventetiden omtrent 2-3 uker.

 

Andre tilbud om sinnemestring

Det finnes andre aktører som tilbyr sinnemestring eller tilsvarende hjelpetilbud. Aktørene kan primært deles inn i to grupper: de som får støtte fra det offentlige og de som ikke får det. Aktørene med støtte fra det offentlige opplever ofte meget stor pågang. Det betyr at ventetiden på å komme inn på tilbudet kan være lang. Imidlertid er egenandelen den enkelte må betale relativt lav fordi aktørene får støtte fra det offentlige. De som ikke får støtte fra det offentlige, deriblant Stiftelsen Tryggere, opplever derfor ikke så stor pågang. Det betyr at ventetiden på å komme i gang med tilbudet om sinnemestring er relativt kort. Imidlertid er prisen for å benytte seg av samtaletilbudet høyere fordi vi ikke mottar ekstern finansiering.

Her er noen av aktørene som får støtte fra det offentlige.

Alternativ til vold er en stiftelse med kontor i en rekke byer i Norge. Nettadressen er: https://www.atv-stiftelsen.no

Også enkelte familievernkontor har tilbud om sinnemestring. Her finner du en oversikt over landets familievernkontor: https://www.bufetat.no

Vi vil også anbefale den nasjonale nettportalen dinutvei.no. Her finnes en oversikt over relevante hjelpetiltak i ulike deler av landet. 

Av de private aktørene som ikke får støtte fra det offentlige kan vi anbefale Samtale Oslo.

Sitater fra noen som har benyttet seg av sinnemestringstilbudet vårt:

Jeg skulle ha begynt på sinnemestringstilbudet for lenge siden.

Det var godt å høre gutten si «Pappa, nå er du mye bedre».

Deilig at samtalene ga så fort resultater. Og det gir en bedre selvfølelse å merke at jeg nå takler situasjoner uten å bli sint der jeg tidligere nok hadde fyrt.

Den beste bekreftelsen på at dette virker er at jeg og mannen har fått det mye bedre sammen.