Sinnemestring - Stiftelsen Tryggere
MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV

Sinnemestring

Har du eller noen du kjenner behov for hjelp til sinnemestring?

Sliter du med å kontrollere ditt eget sinne? Hender det at du i sinne kan utagere
– mot andre gjennom å skrike, skjelle ut, true, slå?
– mot gjenstander ved å kaste ting i veggen, slå i bordet, smelle med døren?

Vårt tilbud om sinnemestring retter seg mot menn og kvinner, yngre som eldre, som sliter med å kontrollere sitt eget sinne. Den viktigste målsettingen i vårt tilbud om sinnemestring er at den enkelte skal mestre sitt eget sinne på en god og konstruktiv måte gjennom å erstatte usunn atferd med sunn. Med usunn atferd menes former for utagering og/eller vold som følge av sinne.

Video – sinnemestring – Stiftelsen Tryggere

Her er en video som inneholder en del informasjon om tilbudet vårt om sinnemestring. Videoen er laget for å gi svar på de fleste spørsmålene de som kontakter oss har om sinnemestringstilbudet. Se gjerne videoen i ro og fred, og gjerne flere ganger dersom du ønsker det. Under videoen finner du mer utfyllende informasjon om tilbudet vårt om sinnemestring.

Her er noe mer informasjon om sinnemestringstilbudet vårt.

Kort om vårt tilbud om sinnemestring

 • Samtalene er individuelt tilrettelagt, noe som innebærer at du får en terapeut som du har samtalene med. Samtalene blir lagt opp etter det du har behov for.
 • Alle våre terapeuter har lang og god erfaring fra arbeid med sinnemestring.
 • Metoden vår og innholdet i samtalene baserer seg på det som forskning har vist er effektivt.
 • Partnerkontakt inngår som en del av sinnemestringstilbudet vårt.
 • Samtalene gjennomføres normalt på dagtid, men vi kan også ta imot til samtaler på kveldstid og i helgene.
 • Evalueringer vi har gjort viser at jo mer motivert de er, jo bedre og fortere klarer de å mestre sinne. I tillegg sier de aller fleste at de har lært mye om seg selv (de synes prosessen har vært utrolig spennendede), at de har fått bedre selvbilde og at forholdet til partner og barn er blitt bedre og nærere (noe som i stor grad blir bekreftet av partner/barn).
 • Evalueringer viser også at de som ikke har vært motivert til å jobbe med seg selv heller ikke har fått til særlig endring.

Sinnemestringstilbudet gjennomføres i form av individualsamtaler ved vårt kontor sentralt i Oslo eller via videosamtaler (se lenger nede på siden for mer informasjon om videosamtaler).

Innhold i samtalene

Samtalene vil bli lagt opp avhengig av hva du har behov for. Noen av temaene vi kan komme til å jobbe med er:

 • hva sinne er
 • hvordan du merker at du begynner å bli sint
 • sunne og usunne måter å reagere på når du er sint
 • trygg og sunn kommunikasjon
 • konsekvenser av usunt sinne
 • hvilke behov partner og barn har

Vi er opptatt av at du får økt innsikt i ditt eget sinne og vi vil introdusere deg for verktøy som er effektive for å få kontroll på eget sinne. Du vil motta en arbeidsperm som inneholder mer informasjon om sinne og sinnemestring. I permen kan du også føre inn informasjon om temaer, oppgaver og verktøy du jobber med.

Vi har hatt flere hundre personer i tilbudet vårt om sinnemestring. For mange er usunn sinnemestring noe de har lært. Da er det også mulig å lære seg sunn sinnemestring. Imidlertid viser all erfaring og forskning at det å få til varig atferdsendring ikke er gjort i løpet av et par samtaler. Av erfaring vet vi også at de som får best effekt av samtalene er de som er motivert til å få til endring, som øver på det vi prater om i samtalene og som tar i bruk verktøyene vi introduserer.

Sinnemestring i Oslo eller via videosamtaler

Stiftelsen Tryggere tilbyr sinnemestring enten ved vårt kontor i Oslo eller via videosamtaler.
Her kan du lese mer om samtalene ved kontoret i Oslo.
Her kan du lese mer om sinnemestringstilbudet vårt via videosamtaler

Kontaktinformasjon

Kontakt oss på telefon 23 23 05 10 dersom du ønsker mer informasjon eller vil avtale tidspunkt for første samtale. Dersom ingen svarer på telefonen, vennligst legg igjen en beskjed på svareren så vil vi ringe opp så snart vi har mulighet. 

Her er et sitat fra en fornøyd person som benyttet seg av tilbudet vårt om sinnemestring:
«Dyktig terapeut som jeg fikk tillit til, tilrettelegging av samtalene tilpasset mine behov og konkrete verktøy var noe av det som hjalp meg til å mestre mitt eget sinne. I tillegg er jeg en målbevisst person – jeg hadde bestemt meg for å få slutt på utageringene mine.»

Vedkommendes partner sa:
«Nå når kjæresten min har fått bukt med sinneproblemet sitt, er jeg sikker på at jeg vil være i forholdet.»

Andre aktører som tilbyr sinnemestring eller terapi ifm. vold
Det finnes noen andre aktører som tilbyr sinnemestring eller tilsvarende hjelpetilbud. Aktørene kan primært deles inn i to grupper: de som får støtte fra det offentlige og de som ikke får det. Aktørene med støtte fra det offentlige opplever ofte meget stor pågang. Det betyr at ventetiden på å komme inn kan være lang.

Her er noen av aktørene som får støtte fra det offentlige:

 • Alternativ til vold er en stiftelse med kontor i flere byer i Norge. Nettadressen er: https://www.atv-stiftelsen.no
 • Enkelte familievernkontor har tilbud om sinnemestring. Her finner du en oversikt over landets familievernkontor: https://www.bufetat.no

Vi vil også anbefale den nasjonale nettportalen dinutvei.no. Her finnes en oversikt over relevante hjelpetiltak i ulike deler av landet.

Av de private aktørene som ikke får støtte fra det offentlige kan vi anbefale Samtale Oslo.

Sitater fra noen som har benyttet seg av sinnemestringstilbudet vårt:

Jeg skulle ha begynt på sinnemestringstilbudet for lenge siden.

Det var godt å høre gutten si «Pappa, nå er du mye bedre».

Deilig at samtalene ga så fort resultater. Og det gir en bedre selvfølelse å merke at jeg nå takler situasjoner uten å bli sint der jeg tidligere nok hadde fyrt.

Den beste bekreftelsen på at dette virker er at jeg og mannen har fått det mye bedre sammen.