Sinnemestring - Mestring av sinne i 3 trinn - Stiftelsen Tryggere

Sinnemestring

Sliter du med å mestre ditt eget sinne? Hender det at du i sinne kan utagere:

 • mot andre gjennom å skrike til, skjelle ut, true, krenke, såre osv.?
 • mot gjenstander ved å kaste ting i veggen, slå i bordet, smelle med døren osv.?

Da er vårt tilbud om sinnemestring relevant for deg. Årlig hjelper vi over 100 personer i hele landet til å mestre sitt eget sinne.

På denne siden vil du få:

 • generell informasjon om sinne og sinnemestring
 • tilgang til et meget nyttig verktøy (Sinnepyramiden) som du kan jobbe med i dag
 • informasjon om vårt sinnemestringstilbud
 • informasjon om og lenke til et onlinekurs – Sinnemestring selvhjelp – for deg som ønsker å begynne med sinnemestring i dag

sinnemestringUsunn sinnemestring fører ofte til skam. Dette gjør at mange velger å gruble over ting for seg selv fremfor å søke hjelp.

Stiftelsen Tryggere er et av landet største tilbydere av sinnemestring, og våre terapeuter har over 20 års erfaring fra arbeid med sinnemestring. Vi har kontorer i Oslo samt Lofoten og Vesterålen. I tillegg har vi hatt et tilbud om sinnemestring via video siden 2019, altså før Korona. Vår erfaring er at sinnemestringskurs via video kan være like effektivt som samtaler på terapeutens kontor, så lenge du er noenlunde komfortable med video. Videotilbudet vårt gjør at du kan benytte deg av det uansett hvor du befinner deg så lenge du har noenlunde ok nettdekning. Ønsker du hjelp til sinnemestring og bor i Bergen, Trondheim, Stavanger, Tromsø, Alta eller hvor som helst i landet, kan du dra nytte av vårt tilbud om sinnemestringskurs via video. I tillegg har vi laget en online workshop, Sinnemestring selvhjelp, som gjør at du kan jobbe med sinnemestring når som helst det passer for deg.

Nedenfor kan du lese om:

 • Sinne – hva er det?
 • Hva er sinnemestring?
 • Målgruppen for sinnemestringstilbudet
 • Målsettingen med tilbudet
 • Du vil kunne se en video som gir en beskrivelse av hvorfor noen sliter med sinne og utagering, en beskrivelse av tilbudet vårt og svar på noen av de spørsmålene mange stiller oss
 • 3 trinn til sunn sinnemestring
 • Eksempler på temaer vi jobber med i samtalene
 • Kontaktinformasjonen vår
 • Vår online workshop, Sinnemestring selvhjelp, som gjør det mulig for deg å begynne arbeidet nå om du ønsker det
 • Ofte stilte spørsmål
 • Og så gi vi deg sinnepyramiden gratis – et effektivt verktøy for å kontrollere sinne
 • Til slutt har også noen lenker til andre relevante organisasjoner og etater

Sinne – hva er det?

Før vi beskriver hva sinnemestring er, vil vi først gi en kort beskrivelse av sinne.

Sinne er en følelse. Det er en følelse på lik linje med andre følelser som frykt, glede, håp, sorg osv. Det å bli sint er dermed noe sannsynligvis alle mennesker blir av og til. Mange ganger er det sunt og på sin plass å bli sint, for eksempel når noen går over ens grenser, når noen gjør barna noe urett osv.

Imidlertid er det stor forskjell på følelsen sinne og hva man gjør når man er sint, dvs. hvordan man mestrer sinne.
«Jeg ble sint og skjelte ut kjæresten»
«Jeg ble sint og gikk meg en tur for å tenke klart»
«Jeg ble sint og kastet tallerkenen i gulvet»
«Jeg ble sint og tok en Time-out»
Sitatene over viser en følelse men fire måter å takle den på. Vi vil si at to av sitatene viser en sunn måte å mestre sinne på, to er usunne.

Hva er sinnemestring?

Sinnemestring er, som ordet sier, hvordan man takler sitt eget sinne, hvordan man reagerer i sinnesituasjoner. Man kan skille mellom sunne og usunne måter å mestre sinne på. Sunn sinnemestring kan f.eks. være å sette en grense, å trekke seg unna for å roe seg ned osv. Usunn sinnemestring kan f.eks. være gjennom aggresjon eller å utagere mot andre i form av trusler, utskjelling … eller mot gjenstander i form av å kaste eller ødelegge ting i sinne. De som søker hjelp hos oss gjør det fordi de takler sitt sinne på en usunn måte.

Målgruppen for sinnemestringstilbudet

Vårt tilbud retter seg mot personer i alle aldre som i sinne kan utagere:

 • mot andre gjennom å skrike, skjelle ut, true, krenke osv.
 • mot gjenstander ved å kaste ting i veggen, slå i bordet, smelle med døren osv.

Kjenner du deg igjen i noe av dette? Og er du motivert til å lære deg hvordan du kan mestre ditt sinne på en sunn måte? Da kan vårt tilbud være noe for deg. Årlig hjelper vi rundt 100 personer i alle aldre til å mestre sitt eget sinne. Samtalene gjennomføres i form av individualsamtaler (ikke gruppetilbud) ved våre kontorer i Oslo, Lofoten og Vesterålen eller via video (se lenger nede på siden for mer informasjon).

Målsetting med tilbudet

Den viktigste målsettingen i vårt sinnemestringstilbud er at den enkelte skal mestre sitt eget sinne på en god og konstruktiv måte gjennom å erstatte usunn atferd med sunn. Med usunn atferd menes former for aggresjon, utagering og/eller vold som følge av sinne.

Video – sinnemestring – Stiftelsen Tryggere

Her er en video som inneholder en del informasjon om sinnemestringstilbudet vårt. I videoen går vi gjennom en forståelsesmodell som gir forklaringer på hvorfor noen sliter med å mestre sitt sinne. Vi har laget videoen for å gi svar på de fleste spørsmålene de som kontakter oss har. Se gjerne gjennom videoen i ro og fred, og gjerne flere ganger dersom du ønsker det. Under videoen finner du mer informasjon om tilbudet vårt.

Kort om vårt sinnemestringstilbud

 • Samtalene er individuelt tilrettelagt, noe som innebærer at du får en terapeut som du har samtalene med. Samtalene blir lagt opp etter det du har behov for.
 • Vi jobber med konkrete temaer og verktøy som du kan benytte for å mestre sinne og få kontroll på sinnesituasjoner. Dersom du benytter deg av sinnemestringstilbudet vårt, vil du jobbe med verktøy som blant annet sinnepyramiden, sinnesignaler og sinneventiler. Vår erfaring viser at arbeid med konkrete temaer og verktøy har meget god effekt.
 • Alle våre terapeuter har lang erfaring.
 • Metoden vår og innholdet i samtalene baserer seg på det som forskning har vist er effektivt.
 • Partnerkontakt inngår som en del av tilbudet vårt.
 • Samtalene gjennomføres normalt på dagtid, men vi kan også ta imot til samtaler på kveldstid og i helgene.

3 trinn til sunn sinnemestring

Vår modell er delt inn i 3 trinn:

 1. Det første trinnet handler om sinnekontroll. Målsettingen er at du skal få innsikt og tilgang til verktøy du kan benytte for å ha kontroll på ditt eget sinne i vanskelige situasjoner. Relevante temaer er: forskjell på sunn og usunn sinnemestring, hvilke signaler og tegn du legger merke til når du begynner å bli sint, hva som er ditt «gule lys» (ditt varselstegn – «nå må jeg gjøre noe annet»), hva du kan gjøre for å stoppe opp, roe deg ned og forebygge nye tilsvarende situasjoner. I tilknytning til dette trinnet vil du få tilgang til «verktøykassen», dvs. konkrete eksempler på hva andre har gjort for å få kontroll på sitt sinne.
 2. I trinn 2 ser vi på hva årsakene til usunn sinnemestring kan være. Noen av temaene vi vil jobbe med er: forventninger, fortolkninger, holdninger, rolleforståelse, selvbilde og historikk. Målet i dette trinnet er at du skal bli bedre kjent med deg selv og årsakene til hvordan du håndterer vanskelige situasjoner, og at du skal kunne erstatte usunne tankemønstre, holdninger osv. med sunne.
 3. I trinn 3 kommer vi til å ha fokus på partner- og barneperspektivet (forutsatt at ditt sinne har gått utover partner/barn). Her kommer vi til å jobbe med mulige konsekvenser av sinneutagering, hva partner/barn har behov for, kommunikasjon og hvordan du bedre kan forstå partner/barn, grenser og grensesetting osv.

For å jobbe med de ulike trinnene benytter vi konkrete oppgaver, «undervisning» og spørsmål.

Noen av temaene vi vil jobbe med

Noen av temaene vi vil jobbe med i løpet av samtalene:

 • Om sinne: at sinne er en følelse på lik linje med andre følelser som glede, sorg, frykt osv. Det å bli sint er dermed noe alle mennesker kan bli. Imidlertid er det stor forskjell følelsen sinne og atferd i sinne. De som benytter seg av tilbudet vårt er personer som takler sitt sinne på en usunn måte ved at de utagerer mot andre eller mot gjenstander.
 • Om forskjell på usunn og sunn sinneatferd.
 • Om ansvar: hva er ditt og hva er andres ansvar?
 • Om konsekvensene av utagering og aggresjon – både for den som har et sinneproblem og for partner og eventuelle barn.
 • Om hvordan usunn sinnemestring ofte går i et mønster bestående av fire faser: utagering – skam/skyld – normalfasen – oppbygging – ny utagering osv. Vi kaller denne modellen for «sinnesirkelen».
 • Om hvordan partner og barn reagerer i de ulike fasene i sinnesirkelen.
 • Om hva din partner og dine barn har behov for.
 • Om hva en sunn timeout kan innebære.
 • Om sunn kommunikasjon.
 • Om tilknytning og hvilket tilknytningsmønster du har i relasjon til partner/barn.
 • Om hvilken innvirkning historikken kan ha, dvs. hvordan din historikk bevisst og ubevisst kan ha preget deg.

Har samtalene effekt?

Vi er opptatt av at du skal få økt innsikt i ditt eget sinne og økt kontroll i sinnesituasjoner. Som en del av samtalene vil vi introdusere deg for verktøy som har vist seg å være meget effektive. Flere hundre personer har benyttet seg av tilbudet vårt. For mange er måten å takle sinne på noe de har lært. Da er det også mulig å lære seg å få kontroll på seg selv i sinnesituasjoner, å takle sinne på en sunn måte. All erfaring og forskning viser at det å få til varig atferdsendring ikke er gjort i løpet av et par samtaler. De som får best effekt av samtalene er de som er motivert til å få til endring, som jobber med det vi prater om i samtalene og som tar i bruk verktøyene vi introduserer. I tillegg til å mestre sinne, sier de aller fleste at:

 • de har lært mye om seg selv (de synes prosessen har vært utrolig spennendede)
 • de har fått et bedre selvbilde
 • forholdet til partner og barn er blitt bedre og nærere (noe som i stor grad blir bekreftet av partner/barn)

Erfaringene våre viser imidlertid også at de som ikke er motivert til å jobbe med seg selv heller ikke får til endring.

Kontaktinformasjon

Kontakt oss på telefon 23 23 05 10 (sentralbord) dersom du ønsker mer informasjon. Dersom ingen svarer når du ringer, ønsker vi at du legger igjen en beskjed på svareren så vil vi ringe tilbake igjen så snart vi har mulighet.

Her finner du mer informasjon om våre sinnemestringskurs i Oslo.

Her finner du mer informasjon om vårt sinnemestringstilbud i Lofoten og Vesterålen: sinnemestringskurs på Sortland.

Her finner du mer informasjon om vårt tilbud via video.

For terapeuter arrangerer vi også metodekurs i arbeid med sinnemestring.

Sinnemestring selvhjelp – online workshop

Vi opplever stor pågang til sinnemestringstilbudet vårt. Det gjør at vi har ventetid.

Ønsker du å begynne arbeidet med sinnemestring nå? Ønsker du nå å få tilgang til verktøy og temaer du kan jobbe med på egen hånd for å få kontroll på sitt sinne. I så fall bør du se på vår online workshop – Sinnemestring selvhjelp. I workshopen vil du få tilgang til:

 • informasjon om sinne og sinnemestring
 • oppgaver som du skal jobbe med
 • en fremgangsmåte som vil gi deg en strategi du kan benytte for å få kontroll på eget sinne
 • eksempler på hva som har fungert for andre

Våre tilbud pga koronapandemien

Stiftelsen Tryggere følger de råd og retningslinjer som gis av Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. Det er viktig at vi alle er bevisst ansvaret vi alle har for å forebygge og forhindre smitte av koronaviruset. Samtidig er det viktig for de som benytter seg av sinnemestringstilbudet vårt at vi har mest mulig fleksibilitet og kontinuitet i samtalene.

Dersom du er risikogruppen, har symptomer på luftveisinfeksjoner eller av andre grunner ikke kan eller ønsker å ha samtalene i våre kontorer, vil vi gjennomføre samtalene via video. Videoløsningen vi benytter tilfredsstiller kravene gitt av offentlige myndigheter og er samme løsning som blant annet en rekke fastleger benytter. Dette gjør at en videosamtale er like privat og like sikker som om du skulle hatt samtalen med terapeuten på hans eller hennes kontor. Og vår erfaring er at en videosamtale er like effektiv som en samtale på terapeutens kontor. Se lenger nede på denne siden for mer informasjon om sinnemestring via video.

Vårt sinnemestringstilbud er et godt og viktig tilbud som blir benyttet av mange. Derfor er vi også oppført i den nasjonale portalen dinutvei.no.

sinnemestring

Usunn sinnemestring kan ødelegge gode relasjoner.

 

Ønsker du enda mer informasjon? I så fall vil vi anbefale podcast-serien Perspektiver. I episode nr. 6 forteller Bjørn Løvland, daglig leder i Stiftelsen Tryggere, hva som kjennetegner de som sliter med å mestre sitt eget sinne. Han forteller også litt om metodikken vi benytter i våre sinnemestringskurs og i løpet av podcasten vil du få noen tips til hvordan du kan mestre sinne.

Ofte stilte spørsmål

Hva er sinne?

Sinne er en følelse på lik linje med andre følelser som frykt, glede, håp, sorg osv. Det å bli sint er dermed noe sannsynligvis alle mennesker blir av og til. Imidlertid er det stor forskjell på følelsen sinne og hva man gjør når man er sint, dvs. hvordan man mestrer sinne.

Hva er sinnemestring?

Sinnemestring er, som ordet sier, hvordan man takler sitt eget sinne. Man kan skille mellom sunne og usunne måter å mestre sinne på. Sunn sinnemestring kan f.eks. være å sette en grense, å trekke seg unna for å roe seg ned osv. Usunn sinnemestring kan f.eks. være gjennom å utagere mot andre i form av trusler, utskjelling ... eller mot gjenstander i form av å kaste eller ødelegge ting i sinne. De som søker hjelp til å mestre sitt sinne gjør det fordi de takler sitt sinne på en usunn måte.

 

Sinnepyramiden – et effektivt og gratis verktøy

Sinnepyramiden er et effektivt verktøy, selvhjelp, for å få kontroll på eget sinne. Alle som bruker seg av samtaletilbudet vårt lager sin egen sinnepyramide. Når de avslutter samtalene hos oss, forteller de at pyramiden var et av de viktigste verktøyene de lærte for å få kontroll på eget sinne. Her finner du sinnepyramiden.

Andre aktører som tilbyr sinnemestringskurs eller terapi ifm. vold

Det finnes noen andre aktører som tilbyr sinnemestringskurs eller tilsvarende hjelpetilbud. Aktørene kan primært deles inn i to grupper: de som får støtte fra det offentlige og de som ikke får det. Aktørene med støtte fra det offentlige opplever ofte meget stor pågang. Det betyr at ventetiden på å komme inn kan være lang. Her er noen av aktørene som får støtte fra det offentlige:

Alternativ til vold er en stiftelse med kontor i flere byer i Norge.

Enkelte familievernkontor har tilbud om sinnemestringskurs.

Vi vil også anbefale den nasjonale nettportalen dinutvei.no. Her finnes en oversikt over relevante hjelpetiltak i ulike deler av landet.

Sitater fra noen som har benyttet seg av sinnemestringstilbudet vårt:

Dyktig terapeut som jeg fikk tillit til, tilrettelegging av samtalene tilpasset mine behov og konkrete verktøy var noe av det som hjalp meg til å mestre mitt eget sinne. I tillegg er jeg en målbevisst person – jeg hadde bestemt meg for å få slutt på utageringene mine.

Jeg skulle ha begynt på sinnemestringstilbudet for lenge siden.

Det var godt å høre gutten si «Pappa, nå er du mye bedre».

Deilig at samtalene så fort ga resultater. Det gir en bedre selvfølelse å merke at jeg nå takler situasjoner uten at jeg fyrer så lett.

Den beste bekreftelsen på at dette virker er at jeg og mannen har fått det mye bedre sammen.

Her følger noen sitater fra partnere til de som har vært i samtaler hos oss:

Jeg er stolt av kjæresten min som tok motet til seg og begynte på sinnemestringssamtaler. Det gir meg håp for forholdet. 

Nå når kjæresten min har fått bukt med sinneproblemet sitt, er jeg sikker på at jeg vil være i forholdet.

Jeg kjenner at jeg gradvis slapper mer av.