MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV

Har du eller noen du kjenner behov for hjelp til sinnemestring?

Sliter du med å kontrollere ditt sinne? Hender det at du i sinne kan utagere

  • mot andre gjennom å skrike, skjelle ut, true, slå?
  • mot gjenstander ved å kaste ting i veggen, slå i bordet, smelle med døren?

Dersom du kjenner deg igjen i dette, kan vårt sinnemestringstilbud være noe for deg. Vårt tilbud om sinnemestring henvender seg til menn og kvinner, yngre som eldre, som sliter med å kontrollere sitt eget sinne. Sinnemestringstilbudet gjennomføres i form av individualsamtaler ved vårt kontor sentralt i Oslo. Innholdet i samtalene vil bli lagt opp avhengig av hva den enkelte deltaker har behov for. Noen av temaene vi kommer til å jobbe med er:

  • hva sinne er
  • hvordan du merker at du begynner å bli sint
  • sunne og usunne måter å reagere på når du er sint
  • trygg og sunn kommunikasjon
  • konsekvenser av usunt sinne
  • hvilke behov partner og barn har

Viktig i samtalene er arbeid med ulike verktøy som er effektive for å få kontroll over eget sinne i vanskelige situasjoner.

 

Målsetting med sinnemestringstilbudet

Den viktigste målsettingen med sinnemestringstilbudet er at den enkelte skal mestre sitt sinne på en god måte gjennom å erstatte usunn atferd med sunn. Med usunn atferd menes former for utagering og/eller vold som følge av sinne.

 

Partnerkontakt

Partnerkontakt inngår som en del av vårt sinnemestringstilbud. I tillegg vil partner og barn til deltakere få tilbud om individuelle samtaler. Vi har taushetsplikt. Det betyr at ingenting av det en deltaker på samtaler om sinnemestring forteller oss, kommer vi til å fortelle videre til partner eller barn. Og også det motsatte gjelder – ingenting av det partner eller barn forteller oss, kommer vi til å videreformidle til deltaker på sinnemestringstilbudet.

Ønsker du mer informasjon eller ønsker å avtale tidspunkt for første samtale? Ta kontakt med oss på post@tryggere.no eller telefon 23 23 05 10. Dersom ingen svarer på telefonen, vennligst legg igjen en beskjed på svareren, så vil vi ringe opp så snart vi har mulighet. Av erfaring vet vi at mange som oftest tar kontakt for å begynne med sinnemestring når de har fått en siste advarsel fra partner – «kniven på strupen». Da er det ofte for sent til å redde parforholdet.

Vår erfaring etter å ha hatt sinnemestringssamtaler med flere hundre mennesker er at det å få til varig atferdsendring ikke er gjort i løpet av et par samtaler. Dette er arbeid som kan ta noe tid avhengig av bl.a. motivasjonen. Av erfaring vet vi også at de som får til atferdsendring er de som har fokus på sinnemestring også mellom samtalene med terapeuten og som øver på det vi prater om i samtalene. Det viktigste er allikevel – det er fullt mulig å få til varig atferdsendring. For mange er usunn sinnemestring noe de har lært. Da er det også mulig å lære seg sunn sinnemestring.

En annen erfaring vi har, er at mange av de som sliter med sitt sinne ofte er ensomme mennesker – i hvert fall når det gjelder sinneproblemet. Ofte er vi terapeuter de første de virkelig kan prate med sinneproblemene om.

Her er en artikkel der en mann forteller sin historie om sinne og terapi. Artikkelen stod på trykk i Aftenposten juni 2004.

Det er stor pågang for å få plass på sinnemestringstilbudet vårt. Særlig er pågangen stor rett etter ferier. Jo tidligere du tar kontakt, jo snarere kan du komme i gang med samtalene. Stiftelsen Tryggere har engasjert flere dyktige terapeuter, både kvinner og menn. Allikevel har vi noe ventetid. Per 1. november 2018 er ventetiden omtrent 3 uker.

 

Andre tilbud om sinnemestring

Det finnes andre aktører som tilbyr sinnemestring eller tilsvarende hjelpetilbud. Aktørene kan primært deles inn i to grupper: de som får støtte fra det offentlige og de som ikke får det. Aktørene med støtte fra det offentlige opplever ofte meget stor pågang. Det betyr at ventetiden på å komme inn på tilbudet kan være lang. Imidlertid er egenandelen den enkelte må betale relativt lav fordi aktørene får støtte fra det offentlige. De som ikke får støtte fra det offentlige, deriblant Stiftelsen Tryggere, opplever derfor ikke så stor pågang. Det betyr at ventetiden på å komme i gang med tilbudet om sinnemestring er relativt kort. Imidlertid er prisen for å benytte seg av samtaletilbudet høyere fordi vi ikke mottar ekstern finansiering.

Her er noen av aktørene som får støtte fra det offentlige.

Alternativ til vold er en stiftelse med kontor i en rekke byer i Norge. Nettadressen er: https://www.atv-stiftelsen.no

Også enkelte familievernkontor har tilbud om sinnemestring. Her finner du en oversikt over landets familievernkontor: https://www.bufetat.no

Vi vil også anbefale den nasjonale nettportalen dinutvei.no. Her finnes en oversikt over relevante hjelpetiltak i ulike deler av landet. 

 

Av de private aktørene som ikke får støtte fra det offentlige kan vi anbefale Samtale Oslo.

 

Sitater fra noen som har benyttet seg av sinnemestringstilbudet vårt:

Jeg skulle ha begynt på sinnemestringstilbudet for lenge siden.

Det var godt å høre gutten si «Pappa, nå er du mye bedre».

Deilig at samtalene ga så fort resultater. Og det gir en bedre selvfølelse å merke at jeg nå takler situasjoner uten å bli sint der jeg tidligere nok hadde fyrt.

Den beste bekreftelsen på at dette virker er at jeg og mannen har fått det mye bedre sammen.