Sinnemestring - Stiftelsen Tryggere
MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV

Sinnemestring

Sliter du med å mestre ditt sinne?

Hender det at du i sinne kan utagere
– mot andre gjennom å skrike, skjelle ut, true, slå?
– mot gjenstander ved å kaste ting i veggen, slå i bordet, smelle med døren?

Vårt tilbud om sinnemestring retter seg mot personer i alle aldre som sliter med å kontrollere sitt eget sinne. Den viktigste målsettingen i vårt tilbud om sinnemestring er at den enkelte skal mestre sitt eget sinne på en god og konstruktiv måte gjennom å erstatte usunn atferd med sunn. Med usunn atferd menes former for utagering og/eller vold som følge av sinne.

Samtalene gjennomføres i form av individualsamtaler ved våre kontorer i Oslo og på Sortland, eller via video (se lenger nede på siden for mer informasjon).

Video – sinnemestring – Stiftelsen Tryggere

Her er en video som inneholder en del informasjon om tilbudet vårt om sinnemestring. Videoen er laget for å gi svar på de fleste spørsmålene de som kontakter oss har om sinnemestringstilbudet. Se gjerne videoen i ro og fred, og gjerne flere ganger dersom du ønsker det. Under videoen finner du mer utfyllende informasjon om tilbudet vårt om sinnemestring.

Her er noe mer informasjon om sinnemestringstilbudet vårt.

Kort om vårt tilbud om sinnemestring

 • Samtalene er individuelt tilrettelagt, noe som innebærer at du får en terapeut som du har samtalene med. Samtalene blir lagt opp etter det du har behov for.
 • Alle våre terapeuter har lang og god erfaring fra arbeid med sinnemestring.
 • Metoden vår og innholdet i samtalene baserer seg på det som forskning har vist er effektivt.
 • Partnerkontakt inngår som en del av sinnemestringstilbudet vårt.
 • Samtalene gjennomføres normalt på dagtid, men vi kan også ta imot til samtaler på kveldstid og i helgene.
 • Evalueringer vi har gjennomført viser at jo mer motivert de som har benyttet seg av tilbudet vårt om sinnemestring har vært, jo bedre og fortere har de klart å få kontroll på eget sinne. I tillegg sier de aller fleste at de har lært mye om seg selv (de synes prosessen har vært utrolig spennendede), at de har fått bedre selvbilde og at forholdet til partner og barn er blitt bedre og nærere (noe som i stor grad blir bekreftet av partner/barn).
 • Evalueringer viser også at de som ikke har vært motivert til å jobbe med seg selv heller ikke har fått til særlig endring.

Innhold i samtalene

Samtalene vil bli lagt opp avhengig av hva du har behov for. Noen av temaene vi kan komme til å jobbe med er:

 • hva sinne er
 • hvordan du merker at du begynner å bli sint
 • sunne og usunne måter å reagere på når du er sint
 • trygg og sunn kommunikasjon
 • konsekvenser av usunt sinne
 • hvilke behov partner og barn har

Vi er opptatt av at du skal få økt innsikt i ditt eget sinne og vi vil introdusere deg for verktøy som er effektive for å få kontroll på eget sinne.  Vi har hatt flere hundre personer i tilbudet vårt om sinnemestring. For mange er usunn sinnemestring noe de har lært. Da er det også mulig å lære seg sunn sinnemestring. Imidlertid viser all erfaring og forskning at det å få til varig atferdsendring ikke er gjort i løpet av et par samtaler. Av erfaring vet vi også at de som får best effekt av samtalene er de som er motivert til å få til endring, som øver på det vi prater om i samtalene og som tar i bruk verktøyene vi introduserer.

Kontaktinformasjon

Kontakt oss på telefon 23 23 05 10 (sentralbord) eller 907 41 822 (for å snakke med en av våre terapeuter) dersom du ønsker mer informasjon. Dersom ingen svarer når du ringer, ønsker vi at du legger igjen en beskjed på svareren så vil vi ringe tilbake igjen så snart vi har mulighet. 
Her finner du mer informasjon om vårt tilbud i Oslo.
Her finner du mer informasjon om vårt tilbud om sinnemestring på Sortland.
Her finner du mer informasjon om vårt tillbud om sinnemestring via video.

Her er et sitat fra en fornøyd person som benyttet seg av tilbudet vårt om sinnemestring: «Dyktig terapeut som jeg fikk tillit til, tilrettelegging av samtalene tilpasset mine behov og konkrete verktøy var noe av det som hjalp meg til å mestre mitt eget sinne. I tillegg er jeg en målbevisst person – jeg hadde bestemt meg for å få slutt på utageringene mine.» Vedkommendes partner sa: «Nå når kjæresten min har fått bukt med sinneproblemet sitt, er jeg sikker på at jeg vil være i forholdet.»

Andre aktører som tilbyr sinnemestring eller terapi ifm. vold

Det finnes noen andre aktører som tilbyr sinnemestring eller tilsvarende hjelpetilbud. Aktørene kan primært deles inn i to grupper: de som får støtte fra det offentlige og de som ikke får det. Aktørene med støtte fra det offentlige opplever ofte meget stor pågang. Det betyr at ventetiden på å komme inn kan være lang. Her er noen av aktørene som får støtte fra det offentlige:

 

 • Alternativ til vold er en stiftelse med kontor i flere byer i Norge. Nettadressen er: https://www.atv-stiftelsen.no
 • Enkelte familievernkontor har tilbud om sinnemestring. Her finner du en oversikt over landets familievernkontor: https://www.bufetat.no

Vi vil også anbefale den nasjonale nettportalen dinutvei.no. Her finnes en oversikt over relevante hjelpetiltak i ulike deler av landet. Av de private aktørene som ikke får støtte fra det offentlige kan vi anbefale Samtale Oslo.

Sitater fra noen som har benyttet seg av sinnemestringstilbudet vårt:

Jeg skulle ha begynt på sinnemestringstilbudet for lenge siden.

Det var godt å høre gutten si «Pappa, nå er du mye bedre».

Deilig at samtalene ga så fort resultater. Og det gir en bedre selvfølelse å merke at jeg nå takler situasjoner uten å bli sint der jeg tidligere nok hadde fyrt.

Den beste bekreftelsen på at dette virker er at jeg og mannen har fått det mye bedre sammen.