Omfang vold og voldtekt

Omfang vold i nære relasjoner

Vi vet fra forskning at vold er et stort samfunnsproblem og at yngre voksne er betydelig mer eksponert for vold enn eldre.

I rapporten fra den nasjonale forekomststudien om vold og voldtekt i Norge (NKVTS rapport 1/2014), fremkommer det at 16,3 % av menn og 14,4 % av kvinner rapporterte om mindre alvorlig partnervold som å ha blitt kløpet, lugget, klort eller slått med flat hånd.

Imidlertid hadde flere kvinner enn menn, 8,2 % mot 1,9 %, vært utsatt for alvorlig vold fra partner som spark, tatt kvelertak på eller banket opp.

Omfang voldtekt

I samme rapport fremkommer det også at nær 10 % av kvinner og 1 % menn minst en gang i livet har vært utsatt for voldtekt.

Omtrent halvparten av kvinnene som rapporterte voldtekt hadde opplevd dette før fylte 18 år.

De aller fleste kjente den som hadde begått voldtekten. En stor andel av voldtektene handlet om relasjonsvoldtekter, dvs. voldtekter der den som utøvde og den som ble utsatt var eller hadde vært i en nær relasjon. Bare 14 % av kvinner oppga ukjent overgriper.

For menn var det ikke mulig å se noen mønstre om forholdet til overgriper da det var få menn som rapporterte om voldtekt. Men selv om det var få menn, så er det viktig å ikke bagatellisere voldtekt mot menn for det har alvorlige konsekvenser for dem som utsettes for det.

Omfang seksuelle krenkelser

I følge den samme rapporten har omtrent 25% av kvinner og 9 % av menn opplevd andre former for seksuelle krenkelser som beføling av kjønnsorgan ved makt eller trusler om å skade, rusrelaterte overgrep, press til seksuelle handlinger og andre seksuelle krenkelser og overgrep.

Vold medfører dårligere helse

I all forskning som er gjennomført om vold, kommer det frem at personer som har vært utsatt for alvorlig vold og/eller voldtekt rapporterer om dårligere helse enn ikke-utsatte.

Og forskning viser også at mesteparten av vold og voldtekt forblir skjult – få av de utsatte oppsøker hjelpeapparatet, få anmelder og en del forteller aldri til andre om hva de har opplevd.

Kilde

Thoresen, S. og Hjemdal, O. K. (red.). (2014). Vold og voldtekt i Norge. En nasjonal forekomststudie av vold i et livsløpsperspektiv. Oslo: NKVTS.