MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV

Om Stiftelsen Tryggere

Stiftelsen Tryggere tilbyr sinnemestring og forebygging av vold i nære relasjoner gjennom tiltak rettet mot både enkeltpersoner og grupper.

  • Sinnemestring – for menn og kvinner som sliter med å kontrollere sinne sitt.
  • Individualsamtaler – for menn og kvinner som har vært utsatt for vold.
  • Tryggere foreldre – for foreldre som ønsker å skape tryggere oppvekst for sine barn.
  • Tryggere kjæreste – undervisningstilbud rettet mot ungdomsgrupper, som skoleklasser og idrettslag, for å styrke gode verdier i relasjoner og forebygge vold og overgrep.

Noen av tiltakene er i form av prosjekter.

I tillegg jobber Stiftelsen Tryggere med å spre kompetansen den besitter gjennom å holde foredrag og kurs.

Stiftelsen Tryggere er en privat allmennyttig stiftelse som i stor grad kan drive sin virksomhet takket være støtte fra private og offentlige tilskuddsordninger. For oss er det viktig å samarbeide med andre organisasjoner og personer. Dette gjør at gode tiltak blir enda bedre.

Basert på våre erfaringer fra mer enn 10 års erfaring, mener vi at godt forebyggende arbeid er langsiktig, har et tydelig budskap, er tilpasset den enkelte målgruppen samt at det inkluderer arbeid direkte med mennesker både individuelt og i grupper. Vi mener også at en viktig del av voldsforebygging er kunnskapsformidling om sunne og usunne elementer i relasjoner mellom mennesker.

Ønsker du mer informasjon? Kontakt oss på post@tryggere.no eller 23 23 05 10. 

Følg oss også gjerne på Facebook – Stiftelsen Tryggere. Der legger vi ut nyheter og relevante artikler.