MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV

Om Stiftelsen Tryggere

Stiftelsen Tryggere tilbyr sinnemestring og forebygging av vold i nære relasjoner og i kjæresteforhold.

  • Sinnemestring – for menn og kvinner som sliter med å kontrollere sinne sitt. 
  • Individualsamtaler – for menn og kvinner i alle aldre som har utøvd vold eller overgrep.
  • Individualsamtaler – for menn og kvinner som har vært utsatt for vold.
  • Forebyggende tiltak rettet mot ungdom og foreldre. Hensikten er å heve kunnskapsnivået om blant annet hva som er vold og overgrep, hva konsekvensene kan være av å utøve eller utsettes for vold/overgrep, hva entusiastisk samtykke innebærer, hvilke hjelpetilbud osm finnes for hhv. utsatt og utøver og hvilke verdier som kjennetegner sunne og gode kjæresteforhold. Årlig holder vi forebyggend etiltak for rundt 10.000 ungdommer og foreldre. 
  • Kunnskapsformidling rettet mot hjelpeapparatet og fagpersoner. Årlig holder vi kurs for over 2.000 fagpersoner. 

Noen av tiltakene er i form av prosjekter.

I tillegg jobber Stiftelsen Tryggere med å spre kompetansen den besitter gjennom å holde foredrag og kurs.

Stiftelsen Tryggere er en privat allmennyttig stiftelse som i stor grad kan drive sin virksomhet takket være støtte fra private og offentlige tilskuddsordninger. For oss er det viktig å samarbeide med andre organisasjoner og personer. Dette gjør at gode tiltak blir enda bedre.

Stiftelsen Tryggere har lang og god erfaring fra arbeid med vold og seksuelle overgrep. Vår kompetanse blir benyttet av andre organisasjoner. Blant annet sitter vi i:

  • Fagpanelet i Dinutvei.no
  • Forum for samarbeid mellom frivillige organisasjoner og nasjonale myndigheter i arbeidet mot vold i nære relasjoner.

Ønsker du mer informasjon? Kontakt oss på post@tryggere.no eller 23 23 05 10.

Følg oss også gjerne på Facebook – Stiftelsen Tryggere. Der legger vi ut nyheter og relevante artikler.