Om oss - Stiftelsen Tryggere
MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV

Om Stiftelsen Tryggere

Stiftelsen Tryggere forebygger vold, trakassering og overgrep

Stiftelsen Tryggere sitt fagfelt er vold i nære relasjoner og vold i kjæresteforhold. Vi gjennomfører en rekke tiltak får å forebygge vold, seksuell trakassering, overgrep og krenkelser via nettet eller digitale medier. Dette gjør vi blant annet gjennom:

  • Kunnskapsformidling rettet mot hjelpeapparatet og fagpersoner. Kursene og foredragene våre omhandler temaer om vold, digitale krenkelser og overgrep. Årlig holder vi kurs og foredrag for over 2.000 fagpersoner. Mer informasjon om våre åpne kurs finner du her. Vi kan også arrangere kurs for ansatte på din arbeidsplass dersom det er ønskelig. Da har vi mulighet til å tilpasse kursene etter behovene.
  • Forebyggende tiltak rettet mot skoler. Hensikten med tiltakene er å heve kunnskapsnivået om blant annet vold, digitale krenkelser og overgrep, hva konsekvensene kan være av å utøve eller utsettes for vold/overgrep, hva entusiastisk samtykke innebærer og hvilke verdier som kjennetegner sunne og gode kjæresteforhold. Årlig holder vi foredrag for rundt 10.000 ungdommer og foresatte i hele landet. I tillegg har vi utviklet kurs og kunnskapsformidling rettet mot lærere og ressurspersoner i skolen, slik at skolene selv skal få kompetanse og verktøy til å gjennomføre forebyggende tiltak. Mer informasjon om tilbudet vårt for skoler finner du her.
  • Sinnemestring – for menn og kvinner i alle aldre som sliter med å meste sitt eget sinne. Mer informasjon om sinnemestringstilbudet vårt finner du her.
  • Rådgivning overfor offentlige etater og private organisasjoner om forebygging av vold, digitale krenkelser og overgrep. Dette gjør vi gjennom å bidra med utarbeidelsen av handlingsplaner eller å bistå med gjennomføring av konkrete forebyggende tiltak. Mer informasjon finner du her.
  • Samtaletilbud rettet mot personer i alle aldre som har utøvd vold eller overgrep.

Noen av tiltakene er i form av prosjekter.

Stiftelsen Tryggere er en privat allmennyttig stiftelse som i stor grad kan drive sin virksomhet takket være støtte fra private og offentlige tilskuddsordninger. For oss er det viktig å samarbeide med andre organisasjoner og personer. Dette gjør at gode tiltak blir enda bedre.

Stiftelsen Tryggere har lang og god erfaring fra arbeid med vold og seksuelle overgrep. Vår kompetanse blir benyttet av andre organisasjoner. Blant annet sitter vi i:

  • Fagpanelet i Dinutvei.no
  • Forum for samarbeid mellom frivillige organisasjoner og nasjonale myndigheter i arbeidet mot vold i nære relasjoner.

Ønsker du mer informasjon? Kontakt oss på post@tryggere.no eller 23 23 05 10.

Følg oss også gjerne på Facebook – Stiftelsen Tryggere. Der legger vi ut nyheter og relevante artikler.