Sinnemestringskurs på Sortland - Stiftelsen Tryggere
MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV

Sinnemestringskurs – Vesterålen og Lofoten

Status per 12. mars 2020: Til alle våre eksisterende og nye brukere: Stiftelsen Tryggere følger de råd og retningslinjer som gis av Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. Det er viktig at vi alle er bevisst ansvaret vi alle har for å forebygge og forhindre smitte av koronaviruset. Samtidig er det viktig at vi har mest mulig kontinuitet i sinnemestringssamtalene – at arbeidet med sinnemestring blir minst mulig berørt. Vi vil derfor inntil videre gjennomføre alle våre samtaler via video. Vi benytter samme type videoløsning som blant annet fastleger benytter og som er godkjent av Direktoratet for e-helse. Dette gjør at en videosamtale er like privat og like sikker som om du skulle hatt samtalen med terapeuten på hans eller hennes kontor. Og vår erfaring er at en videosamtale er like effektiv som en samtale på terapeutens kontor.

Stiftelsen Tryggere har et tilbud om sinnemestring for personer bosatt i Vesterålen, Lofoten eller i området rundt, og som i sinne kan utagere mot andre (gjennom å skrike, skjelle ut, true, slå) eller mot gjenstander (ved å kaste ting i veggen, slå i bordet, smelle med døren). Dersom du kjenner deg igjen i dette, kan sinnemestringstilbudet være noe for deg.

Den viktigste målsettingen er at den enkelte skal mestre sitt eget sinne på en god og konstruktiv måte gjennom å erstatte usunn atferd med sunn. Med usunn atferd menes former for utagering og/eller vold som følge av sinne.

Samtalene gjennomføres:

  • av terapeuter som er opplært av Stiftelsen Tryggere
  • i form av individualsamtaler, dvs. ikke gruppetilbud
  • sentralt på Sortland.

Terapeutene har taushetsplikt.

Sinnemestring Sortland – Kontaktinformasjon

Dersom du har spørsmål om tilbudet sinnemestringstilbudet i Vesterålen og Lofoten, f.eks. om du kan benytte deg av tilbudet, ventetid osv., kan du ringe oss anonymt og uforpliktende på telefon 907 41 822.

På denne siden kan du lese mer om tilbudet vårt om sinnemestring.
Ved siden av å ha samtaler i Oslo og på Sortland, tilbyr vi også sinnemestring via video.

Sinnemestringstilbudet gjennomføres i samarbeid med Sortland kommune som har mottatt prosjektfinansiering fra Fylkesmannen i Nordland til å etablere tilbudet.

21. desember 2019 publiserte Bladet Vesterålen en artikkel om sinnemestringstilbudet (abonnementsløsning).

sinnemestringskurs sortland

Stiftelsen Tryggere tilbyr sinnemestring på Sortland.

Ring oss for mer informasjon

Tlf. 907 41 822