sinnemestring lofoten vesteralen

Sinnemestring Sortland

Sinnemestring Sortland

Sortland kommune har et tilbud om sinnemestring for personer bosatt i Sortland som i sinne kan utagere:

  • mot andre (gjennom å skrike, skjelle ut, true, slå)
  • mot gjenstander (ved å kaste ting i veggen, slå i bordet, smelle med døren)

Den viktigste målsettingen er at den enkelte skal mestre sitt eget sinne på en god og konstruktiv måte gjennom å erstatte usunn atferd med sunn. Med usunn atferd menes former for utagering og/eller vold som følge av sinne.

Om tiltaket

Samtalene gjennomføres:

  • av terapeut som er lært opp i arbeid med sinnemestring etter modell fra Stiftelsen Tryggere
  • i form av individualsamtaler, dvs. ikke gruppetilbud
  • sentralt på Sortland

Terapeuten har taushetsplikt.

I perioden 2019 – 2022 gjennomførte Stiftelsen Tryggere og Sortland kommune et prosjekt som hadde til hensikt å etablere et sinnemestringstiltak for personer bosatt i Vesterålen eller Lofoten. Prosjektet ble finansiert med prosjektmidler fra Statsforvalteren i Nordland. Prosjektet har ført til at Sortland kommune har kompetanse og erfaring til å gjennomføre sinnemestringstiltak etter modell fra Stiftelsen Tryggere.

21. desember 2019 publiserte Bladet Vesterålen en artikkel om sinnemestringstilbudet (bak betalingsmur).

Januar 2021 fulgte samme avis opp med en ny reportasje (bak betalingsmur) om sinnemestringskursene i Vesterålen og Lofoten.

Kontaktinformasjon

Dersom du har spørsmål om tilbudet sinnemestringstilbudet på Sortland, f.eks. om du kan benytte deg av tilbudet, ventetid osv., kan du ringe terapeuten i Sortland anonymt og uforpliktende på telefon 952 64 403.

Sortland kommunes nettside om sinnemestringstiltaket.

Dersom du bor i en av de andre kommunene i Lofoten eller Vesterålen, og ønsker et sinnemestringstilbud, kan du kontakte Stiftelsen Tryggere på telefon 23230510. Vi kan tilby sinnemestring via video.

Våre tilbud

Her er en oversikt over de ulike tilbudene om sinnemestring Stiftelsen Tryggere har.

Oslo

For deg som vil benytte deg av samtaler på vårt kontor sentralt i Oslo

Video

For deg som ikke kan eller ønsker å ha samtaler på våre kontorer.

Vesterålen og Lofoten

For deg som bor i Vesterålen eller Lofoten og vil benytte deg av tilbudet der.

Sinnemestring selvhjelp

For deg som helst ikke ønsker å ha samtaler med en terapeut.

Rull til toppen