Sinnemestringskurs på Sortland - Stiftelsen Tryggere
MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV

Sinnemestringskurs på Sortland

Stiftelsen Tryggere har et tilbud om sinnemestring på Sortland. Tilbudet passer for deg som bor i Vesterålen eller Lofoten og som sliter med å kontrollere sinne.
Skjer det at du i sinne utagerer …

  • mot andre gjennom å skrike, skjelle ut, true, slå?
  • mot gjenstander ved å kaste ting i veggen, slå i bordet, smelle med døren?

Dersom du kjenner deg igjen i dette, kan sinnemestringstilbudet være noe for deg. Vårt tilbud om sinnemestring henvender seg til personer i alle aldre som sliter med å kontrollere sitt eget sinne.

Den viktigste målsettingen i vårt tilbud om sinnemestring er at den enkelte skal mestre sitt eget sinne på en god og konstruktiv måte gjennom å erstatte usunn atferd med sunn. Med usunn atferd menes former for utagering og/eller vold som følge av sinne.

Vårt tilbud «Sinnemestring Sortland» retter seg primært mot personer bosatt i Vesterålen og Lofoten. Samtalene gjennomføres av terapeuter som er opplært av Stiftelsen Tryggere. Tilbudet er i form av individualsamtaler, dvs. ikke gruppetilbud, og samtalene holdes sentralt på Sortland.

Sinnemestring Sortland – Kontaktinformasjon

Dersom du har spørsmål om tilbudet sinnemestringstilbudet på Sortland, f.eks. om du kan benytte deg av tilbudet, ventetid osv., kan du ringe oss anonymt og uforpliktende på telefon 907 41 822.

På denne siden kan du lese mer om tilbudet vårt om sinnemestring.
Ved siden av å ha samtaler i Oslo og på Sortland, tilbyr vi også sinnemestring via video.

Sinnemestringstilbudet gjennomføres i samarbeid med Sortland kommune som har mottatt prosjektfinansiering fra Fylkesmannen i Nordland til å etablere tilbudet.

21. desember 2019 publiserte Bladet Vesterålen en artikkel om sinnemestringstilbudet (abonnementsløsning).

sinnemestringskurs sortland

Stiftelsen Tryggere tilbyr sinnemestring på Sortland

Ring oss for mer informasjon

Tlf. 907 41 822