Sinnemestring – Lofoten og Vesterålen

Hvem egner tilbudet om sinnemestring seg for?

Stiftelsen Tryggere har et tilbud om sinnemestring for personer bosatt i Vesterålen eller Lofoten.

Sinnemestringstilbudet egner seg for personer som i sinne kan utagere 

  • mot andre (gjennom å skrike, skjelle ut, true, slå)
  • mot gjenstander (ved å kaste ting i veggen, slå i bordet, smelle med døren)

Dersom du kjenner deg igjen i dette, kan sinnemestringstilbudet være noe for deg.

Den viktigste målsettingen er at den enkelte skal mestre sitt eget sinne på en god og konstruktiv måte gjennom å erstatte usunn atferd med sunn. Med usunn atferd menes former for utagering og/eller vold som følge av sinne.

Om tilbudet i Vesterålen og Lofoten

Samtalene gjennomføres:

  • av terapeuter som er opplært av Stiftelsen Tryggere
  • i form av individualsamtaler, dvs. ikke gruppetilbud
  • sentralt på Sortland, i Lofoten eller via video (dersom retningslinjene ifm. smittevern tilsier at vi ikke kan gjennomføre samtaler på kontorene, vil vi ha samtalene på video)
sinnemestring lofoten vesteralen
Samtalene gjennomføres både på Sortland og i Svolvær.

To terapeuter ansatt til å gjennomføre samtalene. Terapeutene har taushetsplikt.

Sinnemestringstilbudet gjennomføres i samarbeid med Sortland kommune som har mottatt prosjektfinansiering fra Statsforvalteren i Nordland.

21. desember 2019 publiserte Bladet Vesterålen en artikkel om sinnemestringstilbudet (bak betalingsmur).

Januar 2021 fulgte samme avis opp med en ny reportasje (bak betalingsmur) om sinnemestringskursene i Vesterålen og Lofoten.

Kontaktinformasjon

Dersom du har spørsmål om tilbudet sinnemestringstilbudet i Vesterålen og Lofoten, f.eks. om du kan benytte deg av tilbudet, ventetid osv., kan du ringe oss anonymt og uforpliktende på telefon 907 41 822.

Våre tilbud

Her er en oversikt over de ulike tilbudene om sinnemestring vi har.

Oslo

For deg som vil benytte deg av samtaler på vårt kontor sentralt i Oslo

Video

For deg som ikke kan eller ønsker å ha samtaler på våre kontorer.

Vesterålen og Lofoten

For deg som bor i Vesterålen eller Lofoten og vil benytte deg av tilbudet der.

Sinnemestring selvhjelp

For deg som helst ikke ønsker å ha samtaler med en terapeut.

Rull til toppen