Sinnemestringskurs på Sortland - Stiftelsen Tryggere

Sinnemestringskurs – Vesterålen og Lofoten

Stiftelsen Tryggere har et tilbud om sinnemestring for personer bosatt i Vesterålen eller Lofoten. Sinnemestringstilbudet egner seg for personer som i sinne kan utagere mot andre (gjennom å skrike, skjelle ut, true, slå) eller mot gjenstander (ved å kaste ting i veggen, slå i bordet, smelle med døren). Dersom du kjenner deg igjen i dette, kan sinnemestringstilbudet være noe for deg.

Den viktigste målsettingen er at den enkelte skal mestre sitt eget sinne på en god og konstruktiv måte gjennom å erstatte usunn atferd med sunn. Med usunn atferd menes former for utagering og/eller vold som følge av sinne.

Samtalene gjennomføres:

  • av terapeuter som er opplært av Stiftelsen Tryggere
  • i form av individualsamtaler, dvs. ikke gruppetilbud
  • sentralt på Sortland eller i Lofoten (så lenge retningslinjene ifm. smittevernet umuliggjør samtaler på kontoret, vil samtalene foregå via video)

Fra januar 2021 er to terapeuter ansatt til å gjennomføre samtalene. Terapeutene har taushetsplikt.

Sinnemestring – Kontaktinformasjon

Dersom du har spørsmål om tilbudet sinnemestringstilbudet i Vesterålen og Lofoten, f.eks. om du kan benytte deg av tilbudet, ventetid osv., kan du ringe oss anonymt og uforpliktende på telefon 907 41 822.

Stiftelsen Tryggere følger de råd og retningslinjer som gis av Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. Det er viktig at vi alle er bevisst ansvaret vi alle har for å forebygge og forhindre smitte av koronaviruset. Samtidig er det viktig for de som benytter seg av sinnemestringstilbudet vårt at vi har mest mulig fleksibilitet og kontinuitet i samtalene.

Dersom du er risikogruppen, har symptomer på luftveisinfeksjoner eller av andre grunner ikke kan eller ønsker å ha samtalene i våre kontorer, vil vi gjennomføre samtalene via video. Videoløsningen vi benytter tilfredsstiller kravene gitt av offentlige myndigheter og er samme løsning som blant annet en rekke fastleger benytter. Dette gjør at en videosamtale er like privat og like sikker som om du skulle hatt samtalen med terapeuten på hans eller hennes kontor. Og vår erfaring er at en videosamtale er like effektiv som en samtale på terapeutens kontor. Se lenger nede på denne siden for mer informasjon om sinnemestring via video.

På denne siden kan du lese mer om tilbudet vårt om sinnemestring.
Ved siden av å ha samtaler i Oslo og i Lofoten og Vesterålen, tilbyr vi også sinnemestring via video.

Sinnemestringstilbudet gjennomføres i samarbeid med Sortland kommune som har mottatt prosjektfinansiering fra Statsforvalteren i Nordland.

21. desember 2019 publiserte Bladet Vesterålen en artikkel om sinnemestringstilbudet (abonnementsløsning).

sinnemestringskurs sortland

Stiftelsen Tryggere tilbyr sinnemestring for personer bosatt i Lofoten og Vesterålen.

Ring oss for mer informasjon

Tlf. 907 41 822