Forebyggingspakken

Forebygging – seksuell trakassering, overgrep, vold og ulovlig bildedeling

Stiftelsen Tryggere har satt sammen en pakke av tiltak for å forebygge seksuell trakassering og overgrep, vold og ulovlig bildedeling.

Målgruppen for forebyggingspakken er ansatte i ungdomsskoler og videregående skoler, organisasjoner samt alle andre som på en eller annen måte jobber med barn og unge.

Målsettingen med pakken er at skolen, organisasjonen, idrettslaget osv. skal få kunnskap og tilgang til verktøy slik at de selv kan gjennomføre forebyggende tiltak.

Innhold

Tiltakene i forebyggingspakken er tre-delt: opplæring, tilgang til forebyggende verktøy samt oppfølging og veiledning.

Kursing

Et en-dags kurs for ansatte i skolen, på fritidsklubber eller i frivillige organisasjoner.

På kurset vil vi gjennomgå følgende temaer: vold, seksuell trakassering, overgrep og ulovlig bildedeling, mulige konsekvenser være av å utøve eller utsettes, hvordan avdekke om noen utsettes, nyttige verktøy i samtaler med en som har vært utsatt eller utøvd. I tillegg vil vi gå gjennom de konkrete verktøyene skolen får tilgang til.

Kurset holdes med jevne mellomrom i Oslo. Dersom det er ønskelig kan vi holde kurset på den enkelte skole eller organisasjon. 

Forebyggende verktøy

Tilgang til de forebyggende verktøyene: powerpoint-presentasjoner, oppgaver og informasjonsskriv som skolene slik at skolen eller organisasjonen kan benytte dette i undervisning og forebygging overfor sine elever/ungdommer.

Verktøyene blir oppdatert når nye informasjon, forskning etc. foreligger, og skolen/organisasjonen vil hele tiden ha tilgang til den nyeste versjonen. 

Oppfølging og veiledning

Dette skjer ved at skolen eller organisasjonen får en kontaktperson i Stiftelsen Tryggere som de kan henvende seg til for å drøfte spørsmål, temaer eller dilemmaer knyttet til seksuell trakassering, ulovlig bildedeling, vold etc. Hensikten med oppfølgingen og veiledningen er at den enkelte skal få hjelp og støtte i gjennomføring av forebyggende tiltak. 

Kontakt oss

Ønsker du mer informasjon? Ta gjerne kontakt med oss enten på telefon eller epost.