Vold og overgrep - kurs og foredrag - Stiftelsen Tryggere

Vold og overgrep – kurs og foredrag

Hvert år holder Stiftelsen Tryggere en rekke kurs og foredrag om vold og overgrep. Målgruppen er fagfolk, dvs personer som jobber med mennesker og som ønsker faglig påfyll. Målet med kursene er to-delt: både at deltakerne skal få mer kunnskap om temaene og at de skal få tilgang til konkrete gode verktøy de kan benytte i sitt arbeid.

vold overgrep kurs foredrag

Stiftelsen Tryggere holder en rekke kurs og foredrag om vold og overgrep.

Vi skiller mellom åpne og lukkede kurs/foredrag:
Åpne kurs – vi arrangerer og tar imot påmelding. Informasjon om tid og sted kommer på våre hjemmesider, via nyhetsbrev og gjennom annonsering i god tid i forveien. Vi arrangerer åpne kurs 2-4 ganger årlig. På grunn av smittevernet ifm. Covid-19, har vi inntil videre valgt å ikke arrangere åpne kurs. Så snart vi igjen planlegger åpne kurs, vil vi informere om dette her. Imidlertid er det mulig for deg/din arbeidsgiver å bestille lukkede kurs/foredrag av oss. 
Lukkede kurs – vi holder kursene/foredragene for oppdragsgiver som kan være f.eks. ansatte i kommuner, på en skole, i en bedrift etc. Oppdragsgiver står for påmelding og egnede kurslokaler. Årlig holder vi en rekke kurs og foredrag for oppdragsgivere over hele landet. 

I oversikten benytter vi begrepene kurs og foredrag. Kursene går ofte over 4-6 timer, mens foredragene har en varighet på 1-2 timer. 

Oversikt kurs og foredrag

Nedenfor ser du en oversikt over noen av temaene for våre kurs:

Personer som har utøvd vold. Hva kjennetegner en person som har utøvd vold i nære relasjoner? Hvordan kan volden forstås? Nyttige verktøy i samtaler.

Menn som har utøvd voldtekt og seksuelle overgrep i nære relasjoner. Hvordan kan overgrepene forstås? Hvilken mening har voldtektene for de som har begått dem? Erfaringer fra terapirommet. 

Forebygge vold og overgrep blant ungdom. Hvordan kan ungdoms vold forstås? Nyttige verktøy for å forebygge vold og overgrep blant ungdom.

Forebygge digital vold og ulovlig bildedeling. Hva er vold, krenkelser og overgrep via digitale medier? Hva sier loven om bildedeling? Hvordan kan digital vold forebygges?

Å ta vare på seg selv. Hva er medfølelsestrøtthet, sekundærtraumatisering og stress? Hvordan kan arbeid med mennesker påvirke oss? Verktøy for å ta vare på seg selv. 

I tillegg holder vi skreddersydde kurs og foredrag på bestilling.

Er noe av dette av interesse?
Kontakt oss gjerne på telefon 23 23 05 10 eller epost post@tryggere.no så finner vi sammen ut hva vi kan bidra med. 

Her følger sitater fra noen av de som har deltatt på våre kurs og foredrag:

Rikelig med verktøy jeg kan benytte i mitt eget arbeid.
(Ansatt i skolehelsetjenesten)

Nyttig å få informasjon om gjeldende lover og konkrete tips til forebyggende tiltak.
(SLT-koordinator).

Masse gode innspill til arbeid med personer med sinneproblemer.
(Ansatt i familievernet)

Utrolig nyttig å dele inn overgrep i forhold til hvor i voldssirkelen de forekommer.
(Forsker på vold og overgrep)

Bra kurs, tydelige og dyktige kursholdere, nyttig informasjon å ta med seg videre i mitt eget arbeid.
(Ansatt i barnevernet)