Å ta vare på seg selv

Å ta vare på seg selv

Jobber du med barn, unge eller voksne som har vært utsatt for eller utøvd vold eller overgrep? Arbeidet innenfor helse- og sosialfeltet kan være vanskelig, utfordrende og tidvis utmattende. Arbeidsvilkårene kan være preget av høyt press og høy turnover. Dette stiller store krav til arbeidsplassen samt til ansattes faglige og personlige utvikling.

Kurset handler om hvordan vi som hjelpere kan bli påvirket av jobben vår, hva det kan gjøre med oss å jobbe med mennesker med vanskelige opplevelser, hvilke faresignaler vi må være obs på og hva vi kan gjøre for å ta vare på oss selv. Temaer som sekundærtraumatisering, medfølelsestrøtthet, stress og vikarierende traumatisering vil bli omhandlet.

Målgruppe

Målgruppe er deg som jobber med mennesker som har vært utsatt for eller utøvd vold eller overgrep, eller som opplever andre vanskelige hendelser. Du kan for eksempel være ansatte i barnevernet, familievernet, krisesentre osv. Kurset kan imidlertid også passe for deg som har en annen rolle innenfor helse- og sosialfeltet og som opplever at arbeidet kan være vanskelig og stressende.

Innhold

Innhold på kurset om å ta vare på seg selv

  • Hva sekundærtraumatisering, vikarierende traumatisering, medfølelsestrøtthet og stress er
  • Hvordan arbeid med mennesker kan påvirke oss
  • Verktøy for å ta vare på seg selv, og til å romme og håndtere vanskelige følelsesmessige situasjoner

Tid: Kurset går over 5 timer.

Arbeidsform: Foredrag. Egenarbeid med oppgaver. Diskusjoner og refleksjoner i plenum. Stor grad av egenaktivitet. 

Tidspunkt neste kurs

Tidspunkt for neste kurs er ikke bestemt. Ta kontakt med oss dersom kurset er av interesse for deg, så sender vi deg informasjon så snart tidspunkt og sted er bestemt. 

Rull til toppen