Personer som har utøvd relasjonsvoldtekter

Personer som har utøvd voldtekt i parforhold

I rapporten «Vold og voldtekt i Norge. En nasjonal forekomststudie av vold i et livsløpsperspektiv» (Thoresen og Hjemdal 2014), fremkommer det at nær 10 prosent av kvinner og 1 prosent av menn har vært utsatt for voldtekt. Dersom vi ser kun på voldtekter i nære relasjoner, fremkommer det at 3,8 prosent av kvinner har vært utsatt for dette. For menn var andelen tilnærmet lik null. I tillegg hadde 5,5 prosent av kvinnene og 0,5 prosent av mennene vært utsatt for andre former for seksuelle overgrep av partner. Voldtekt og seksuelle overgrep i nære relasjoner er derfor en type vold som rammer mange, særlig kvinner. Den samme forskningen viser at det primært er menn som utøver denne form for vold. 

Stiftelsen Tryggere har i mange år hatt et individuelt sinnemestrings- og hjelpetilbud til personer som har utøvd vold (inkl. seksuell vold). Mange menn har fortalt om seksuelle overgrep de har begått mot partner eller kjæreste. Dette har gitt oss kunnskap om personer som har utøvd relasjonsvoldtekter

Tema for dette kurset er menn som har utøvd relasjonsvoldtekter, det vil si voldtekt og grove seksuelle overgrep som skjer i relasjoner der utsatt og utøver er eller har vært ektefeller, kjærester eller partnere. Grunnen til at kurset avgrenses til å ha fokus på menn som utøvere er fordi det primært er menn som begår disse handlingene (Thorsen og Hjemdal 2014). Kurset vil formidle kunnskap fra forskning og faglitteratur, samt erfaringer fra terapirommet. 

Målgruppe

Målgruppen for kurset er alle som ønsker kunnskap om menn som har utøvd seksuelle overgrep eller voldtekt i nære relasjoner. 

Innhold

Innhold på kurset er:

  • Hva er relasjonsvoldtekter?
  • Hvor stort er omfanget?
  • Hva forteller de som har begått overgrepene?
  • Hvorfor er det vanskelig for dem å forstå partners opplevelse3?
  • Erfaringer fra terapirommet: – Eksempler på hvordan man kan ta opp seksuell vold – Bruk av voldssirkelen i samtaler

Neste kurs

Neste kurs arrangeres som et webinar.

Tid: Torsdag 26. januar 2023 kl 0930 – 1130.

Pris: Kr. 1.000.

Påmelding

Internt kurs?

Vi kan gjennomføre dette kurset internt på din arbeidsplass. Da kan vi tilpasse lengde og innhold etter dine ønsker. Kontakt oss på telefon 23230510 dersom dette er av interesse.

Rull til toppen