Personer som har utøvd relasjonsvoldtekter

Personer som har utøvd voldtekt i parforhold

I rapporten «Vold og voldtekt i Norge. En nasjonal forekomststudie av vold i et livsløpsperspektiv» (Thoresen og Hjemdal 2014), fremkommer det at nær 10 prosent av kvinner og 1 prosent av menn har vært utsatt for voldtekt. Dersom vi ser kun på voldtekter i nære relasjoner, fremkommer det at 3,8 prosent av kvinner har vært utsatt for dette. For menn var andelen tilnærmet lik null. I tillegg hadde 5,5 prosent av kvinnene og 0,5 prosent av mennene vært utsatt for andre former for seksuelle overgrep av partner. Voldtekt og seksuelle overgrep i nære relasjoner er derfor en type vold som rammer mange, særlig kvinner. Den samme forskningen viser at det primært er menn som utøver denne form for vold. 

Tema for dette kurset er menn som har utøvd relasjonsvoldtekter, det vil si voldtekt og grove seksuelle overgrep som skjer i relasjoner der utsatt og utøver er eller har vært ektefeller, kjærester eller partnere. Grunnen til at kurset avgrenses til å ha fokus på menn som utøvere er fordi det primært er menn som begår disse handlingene (Thorsen og Hjemdal 2014). Kurset vil formidle kunnskap fra forskning og faglitteratur, samt erfaringer fra terapirommet. 

Målgruppe

Målgruppen for kurset er alle som ønsker kunnskap om menn som har utøvd seksuelle overgrep eller voldtekt i nære relasjoner. 

Innhold

Innhold på kurset er:

  • Hva er relasjonsvoldtekter?
  • Hvor stort er omfanget?
  • Hva kjennetegner en som har utøvd voldtekt i nære relasjoner?
  • Hvilken mening har disse overgrepene for de som har begått dem? 
  • Erfaringer fra terapirommet

Tid: Kurset går over 3 timer.

Arbeidsform: Foredrag. Arbeid med oppgaver. Diskusjoner og refleksjoner i plenum. 

Vi kan forkorte kurset og gjennomføre det som et foredrag som går over 1 time. 

Tidspunkt for neste kurs

Tidspunkt for neste kurs er ikke bestemt. Ta kontakt med oss dersom kurset er av interesse for deg, så sender vi deg informasjon så snart tidspunkt og sted er bestemt. 

Rull til toppen