Personer som har utøvd vold

Personer som har utøvd vold

Etter mange års arbeid med sinnemestring for personer som har slitt med å mestre sitt sinne overfor partner, har vi ofte fått mange spørsmål som på ulike måter omhandler voldsutøvere. Eksempler på spørsmål er:

  • «Hva kjennetegner de som utøver vold mot partner?»
  • «Hvorfor utøver de vold mot den de er glad i?»
  • «Hvilke verktøy kan være nyttige i samtaler med dem?»

Vi har utviklet kurset for å kunne gi kunnskap om hva som kjennetegner en som har utøvd partnervold og hvilke verktøy som kan være nyttige i samtaler med dem. På kurset vil vi gjennomgå både på hva forskning forteller om de som har utøvd vold og våre erfaringer fra terapirommet.

Målgruppe

Målgruppe for kurset/foredraget er du som ønsker å vite mer om de som har utøvd partnervold. Kanskje jobber du i hjelpeapparatet? Kanskje er du student i helse- og sosialfag? Eller kanskje har du en annen grunn for å være interessert i temaet?

Innhold

Innhold på kurset:

  • Hva kjennetegner en som har utøvd partnervold?
  • Hvordan kan volden forstås?
  • Skam hos voldsutøver
  • Strategier for å takle skammen
  • Manipulering av partner og hjelpeapparatet
  • Nyttige verktøy i samtaler med personer som har utøvd vold

Arbeidsform: Foredrag. Arbeid med oppgaver. Diskusjoner og refleksjoner i plenum. 

Tid: Kurset går over 5 timer.

Vi kan forkorte kurset og gjennomføre det som et foredrag eller workshop som går over 1 – 2 timer. 

Tidspunkt neste kurs

Tidspunkt for neste kurs er ikke bestemt. Ta kontakt med oss dersom kurset er av interesse for deg, så sender vi deg informasjon så snart tidspunkt og sted er bestemt.