Forebygging – vold og overgrep blant ungdom

Forebygging vold og overgrep blant ungdom

Undersøkelser viser at ungdom i større grad enn eldre blir utsatt for vold eller seksuelle overgrep. Blant annet viser forskning at halvparten av kvinner som utsettes for voldtekt opplever dette før de fyller 18 år. Samtidig viser undersøkelser at ungdom som har vært utsatt for vold eller overgrep finner det vanskelig å snakke med voksne om dette, og at de også etterlyser mer kompetanse om vold og overgrep blant fagpersoner.

Årlig gjennomfører vi en rekke tiltak for å forebygge vold og overgrep blant ungdom. I tillegg har vi gjennom vårt sinnemestringstilbud hatt samtaler med mange ungdommer som har utøvd vold eller overgrep eller stått i faresonen for å gjøre det. Vi har også møtt mange ansatte i skolene, skolehelsetjenesten, barnevernet og andre voksne som sier de ønsker mer kunnskap om vold og overgrep blant ungdom. Vi har derfor utviklet dette kurset om å forebygge vold og overgrep blant ungdom for at du som fagperson skal få økt kunnskap om tematikken og tilegne deg verktøy for hvordan møte dette på en god måte.

Målgruppe

Målgruppe for kurset er deg som ønsker å lære mer om vold og overgrep blant ungdom, for eksempel ved at du er ansatt i skolen, skolehelsetjenesten, helsestasjon, barnevernet, politiet, Konfliktrådet etc.

Målsetting

Målsetting med kurset er to-delt:

  • at du skal få kunnskap om ungdom, vold og overgrep
  • at du skal få innspill og verktøy til hvordan du kan forebygge dette på din arbeidsplass og arena

Innhold

Innhold på kurset er:

  • Hva er vold, seksuell trakassering og overgrep
  • Omfang blant ungdom
  • Ungdom som har utøvd vold, trakassering eller overgrep
  • Hvordan kan ungdoms vold forstås?
  • Mulige konsekvenser av å utsettes for eller utøve vold/overgrep
  • Hvordan møte en person som har vært utsatt for eller utøvd vold/overgrep
  • Nyttige verktøy for å forebygge vold og overgrep blant ungdom

Tid: Kurset går over 5 timer.

Arbeidsform: Foredrag. Egenarbeid med oppgaver. Diskusjoner og refleksjoner i plenum. Stor grad av egenaktivitet. 

Vi kan forkorte kurset og gjennomføre det som et foredrag som går over 1-2 timer. 

Tidspunkt for neste kurs

Tidspunkt for neste kurs er ikke bestemt. Ta kontakt med oss dersom kurset er av interesse for deg, så sender vi deg informasjon så snart tidspunkt og sted er bestemt.