Digital vold, digitale overgrep og ulovlig bildedeling

Digital vold og ulovlig bildedeling

Årlig holder Stiftelsen Tryggere foredrag for barn, ungdom og voksne på skoler, ungdomsklubber eller andre arenaer. Et av de temaene som er mest etterspurt, handler om digitale medier: digital mobbing, netthets, deling av bilder via digitale medier osv.

Vi har møtt mange som enten har gått over en grense via digitale medier eller som har vært utsatt for digital vold. Felles for dem som har utøvd digitale krenkelser var mangel på kunnskap om hva som ikke er lov. «Hadde jeg visst at det var straffbart, hadde jeg ikke gjort det.» «Ingen har fortalt meg om hva som ikke er tillatt».

Det samme gjaldt for de som har vært utsatt for digital vold. Vår erfaring er også at alle – barn, ungdom, voksne – ønsker mer informasjon om temaene. Derfor arrangerer vi både webinarer og fysiske kurs.

Målgruppe

Målgruppe for kurset/webinaret er i første rekke du som jobber med barn og unge, som f.eks. lærer eller ansatt i skolen, i skolehelsetjenesten, på helsestasjon eller ledere i frivillig organisasjon. Imidlertid passer kurset også for alle som ønsker å vite mer om tematikken. 

Målsetting

Målsetting med kurset/webinaret er to-delt:

  • at du skal bli bevisst hva digital vold, netthets og ulovlig bildedeling er 
  • at du skal få innspill og verktøy som du kan benytte på din arbeidsplass

Innhold

Innhold er:

  • Hva loven sie om bildedeling og krenkelser via digitale medier
  • Hvor stort omfanget er av deling av bilder (under 18 år)
  • Hva som menes med digital vold
  • Mulige konsekvenser for de som har utøvd eller vært utsatt for digital vold
  • Faresignaler som kan tyde på at noen utsettes for dette
  • Hvordan forebygge gjennom å øke bevissthet

Neste webinar

Neste webinar om digital vold og ulovlig bildedeling arrangeres:

Tidspunkt: torsdag 6. oktober 2022 kl. 0930 – 1130.

Pris: kr. 500.

Påmelding

Slik lagrer vi dine opplysninger

Når du melder deg på våre arrangementer, ber vi deg oppgi navn, mailadresse, arbeidssted og eventuelt fakturaadresser (for de arrangementene der dette er aktuelt). Vi vil sende deg praktisk informasjon om arrangementet du er påmeldt. Opplysningene slettes etter at arrangementet er avholdt.

Tidligere kurs

Stiftelsen Tryggere har i flere år arrangert kurs om krenkelser, trakassering og vold via digitale medier. Kursene er blitt gjennomført både som åpne og lukkede kurs. Deltakere har vært fra skoler, skolehelsetjenesten, krisesentre, politiet, studenter ved høgskoler og andre etater.

Her er en side der du kan lese mer om digital vold, ulovlig bildedeling osv.

Rull til toppen