Forebygge digital vold, digitale overgrep og ulovlig bildedeling

Forebygge digital vold, overgrep via nettet og ulovlig bildedeling

Årlig holder vi i Stiftelsen Tryggere foredrag og kurs for barn, ungdom og voksne på skoler, ungdomsklubben eller andre arenaer. Et av de temaene som er mest etterspurt er det som handler om digitale medier: digital mobbing, nettets, deling av bilder via digitale medier osv. Vår erfaring er at alle – barn, ungdom, voksne – ønsker mer informasjon.

  • Hva er nettets og digitale krenkelser?
  • Hvor er greit og ikke-greit å gjøre på nettet?
  • Hvor går grensene for bildedeling – når er bildedeling ulovlig?

24. november holder vi et webinar om digital vold, digitale krenkelser, nettets og bildedeling via nettet.

Målgruppe

Målgruppe for webinaret er i første rekke deg som jobber med barn og unge, som f.eks. lærer eller ansatt i skolen, i skolehelsetjenesten, på helsestasjon eller ledere i frivillig organisasjon. Imidlertid passer webinaret også godt for alle som ønsker å vite mer om tematikken. 

Målsetting

Målsetting med webinaret er to-delt:

  • at du skal bli bevisst hva digital vold, nettets og ulovlig bildedeling er 
  • at du skal få innspill og verktøy som du kan benytte for å forebygge dette på din arbeidsplass og arena

Innhold

Innhold på webinaret

  • Hva er vold, krenkelser og overgrep via digitale medier?
  • Hva sier loven om deling av bilder eller film?
  • Hvor stort er omfanget?
  • Mulige konsekvenser for de som har utøvd eller vært utsatt for digitale krenkelser
  • Hvordan forebygge gjennom å øke bevissthet

Praktisk informasjon

Tidspunkt: torsdag 24. november kl. 0900 – 1100

Pris: kr. 1.000

Påmelding …

Tidligere kurs

Stiftelsen Tryggere har i flere år arrangert kurs om krenkelser, trakassering og vold via digitale medier. Kursene er blitt gjennomført både som åpne og lukkede kurs. Deltakere har vært fra skoler, skolehelsetjenesten, krisesentre, politiet, studenter ved høgskoler og andre etater. Kursene har fått meget bra tilbakemelding.

Her er en side der du kan lese mer om digital vold, ulovlig bildedeling osv.

Slik lagrer vi dine opplysninger

Når du melder deg på våre arrangementer, ber vi deg oppgi navn, mailadresse, arbeidssted og eventuelt fakturaadresser (for de arrangementene der dette er aktuelt). Vi vil sende deg praktisk informasjon om arrangementet du er påmeldt. Opplysningene slettes etter at arrangementet er avholdt.

Rull til toppen