Sinnepyramiden - Gratis verktøy for sinnemestring - Stiftelsen Tryggere
MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV

Sinnepyramiden – gratis selvhjelp

«Det kom til et punkt, så gikk rullegardinene ned og jeg mistet kontroll på meg selv.»

Dette er et utsagn som er typisk for mange. De kommer i en situasjon der de begynner å bli sinte. I begynnelsen har de rimelig god kontroll til tross for at de kan være frustrert, oppgitt eller irritert. Imidlertid kommer de til et punkt når de mister kontrollen. Hvordan kan det forklares?

I sinnesituasjoner retter mange fokus utover:

  • mot det andre sier eller gjør
  • mot ting som går galt

Det gjør at man får mindre fokus på seg selv, dvs. man blir mindre obs på hvordan man selv har det, hvor sint man selv er, hva man selv gjør. Jo mer fokuset er utover, jo mindre blir fokuset på seg selv. Punktet der man mister kontroll er når fokuset utover er for stort i forhold til fokuset på seg selv.

En god del er også usikre på det med sinne: kan man være sint uten å være utagerende? Det er forskjell på følelsen sinne og hva man gjør når man er sint (atferd i sinne). Vår erfaring er at mange av de som sliter med å mestre sinne på en sunn måte, synes det er vanskelig å tåle vanskelige følelser som f.eks. utrygghet og avmakt.

Gratis verktøy til å kontrollere sinne

Vil du ha et gratis tips til sinnemestring? Gratis selvhjelp? Dersom du klikker på lenken nedenfor vil du få tilgang til et skriv der vi introdusere deg for et verktøy – sinnepyramiden. Sinnepyramiden er svært effektivt for å beholde kontrollen i situasjoner der man begynner å bli sint. Alle som benytter seg av vårt sinnemestringstilbud får i oppgave å lage sin egen sinnepyramide. Videre oppfordrer vi dem til å bruke pyramiden (et verktøy som ikke blir benyttet har liten effekt). Nå får du verktøyet av oss. Gratis.

Les skrivet.
Jobb med oppgaven på siste side – din egen sinnepyramide.
Bruk den i situasjoner der du blir sint og du vil oppleve at du i mye større grad klarer å mestre sinne.

Du er anonym

Dersom du klikker på lenken og får tilgang til verktøyet, skal du vite at det eneste vi registrerer er hvor mange som klikker på lenken. Vi henter ikke inn informasjon om deg som f.eks. din IP-adresse.

Skaff deg sinnepyramiden gratis

Har du spørsmål eller kommentarer til sinnepyramiden?

Vi gir deg sinnepyramiden, et gratis tips og verktøy for sinnemestring. Dersom du har spørsmål eller kommentarer til sinnepyramiden, eller andre spørsmål om sinnemestringstilbudet vårt, er du hjertelig velkommen til å kontakte oss.

Mail: post@tryggere.no
Telefon 23 23 05 10