Foredrag | Stiftelsen Tryggere
MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV

Foredrag om kjærestevold

Vi vet fra forskning at vold og overgrep blant ungdom, det som ofte kalles kjærestevold, er er et stort samfunnsproblem. Undersøkelser viser at unge er 3-5 ganger så mye utsatt for vold fra noen de kjenner enn eldre. Og omtrent halvparten av seksuelle overgrep rammer unge i tenårene, og ofte var det kjæresten som utøvde overgrepene. I tillegg viser forskning at halvparten av kvinner som har vært utsatt for voldtekt har opplevd dette før de fylte 18 år.

Målsetting med Tryggere kjæreste er å forebygge vold og overgrep blant ungdom, såkalt kjærestevold, gjennom å gi ungdom økt bevissthet og kunnskap om vold og overgrep, samt kjennetegn ved sunne og usunne kjæresteforhold.

Målgruppen for Tryggere kjæreste er ungdom. Vi har gjennomført Tryggere kjæreste for ungdom i hele landet. De fleste har gått på enten de siste trinn på ungdomsskolen eller på videregående skole. Deltakerne behøver ikke å ha kjæreste- eller voldserfaring fordi kunnskapsformidlingen er rettet mot ungdom generelt.

Temaer som er inkludert i Tryggere kjæreste er:

  • Hva vold kan være
  • Hva er seksuell trakassering, og hvor går grensen for hva som er greit og ikke-greit
  • Hva loven sier om deling av private bilder og film
  • Omfang av vold og overgrep blant ungdom
  • Konsekvenser av å utøve eller utsettes for vold og overgrep
  • Faresignaler for et mulig voldelig forhold
  • Sunne verdier i et kjæresteforhold
  • Samtykke
  • Respekt for grenser
  • Hjelpetilbud for hhv. utøver og utsatt

Temaene blir omhandlet gjennom forelesning, film, gruppeoppgaver og diskusjoner. Informasjonen og temaene i Tryggere kjæreste er tilpasset den spesifikke aldersgruppen. Temaene bygger på forskningsbasert kunnskap om vold og risikofaktorer, hva som fungerer i forebyggende tiltak samt hva som viser seg å ha virket i tidligere tiltak vi har gjennomført.

Varigheten på Tryggere kjæreste er fra 2 til 6 skoletimer. Dersom varigheten er 6 timer, vil vi gjennomgå alle temaene nevnt over. Ved kortere opplegg vil noen av temaene utgå.

Ønsker du mer informasjon om Tryggere kjæreste, eller ønsker at vi skal holde foredragene for ungdom på din skole, i ditt idrettslag eller på din fritidsklubb? Ta i så fall kontakt med oss på post@tryggere.no.

Vi forebygger vold, trakassering og overgrep blant ungdom gjennom:

Å holde foredrag for klasser eller grupper
Å gjennomføre samtaler med ungdom som har egenerfaring med vold eller som sliter med å mestre eget sinne

Ønsker du mer informasjon? Kontakt oss på 23 23 05 10 eller på post@tryggere.no.