MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV

Forebygging av vold blant ungdom - kjærestevold

Vi vet fra forskning at vold og overgrep blant ungdom, det som ofte kalles kjærestevold, er er et stort samfunnsproblem. Undersøkelser viser at unge er 3-5 ganger så mye utsatt for vold fra noen de kjenner enn eldre. Og omtrent halvparten av seksuelle overgrep rammer unge i tenårene, og ofte var det kjæresten som utøvde overgrepene.

I rapporten fra den nasjonale forekomststudien om vold og voldtekt i Norge (NKVTS rapport 1/2014), fremkommer det at 16,3 % av menn og 14,4 % av kvinner rapporterte om mindre alvorlig partnervold. Imidlertid hadde flere kvinner enn menn, 8,2 % mot 1,9 %, vært utsatt for alvorlig vold fra partner.

I samme rapport fremkommer det at nær 10 % av kvinner og 1 % menn minst en gang i livet har vært utsatt for voldtekt. Omtrent halvparten av kvinnene som rapporterte voldtekt hadde opplevd dette før fylte 18 år. De aller fleste kjente overgriperen.

Stiftelsen Tryggere forebygger vold og overgrep blant ungdom – kjærestevold. Disse tiltakene kaller vi Tryggere kjæreste.

De forebyggende tiltakene rettet mot ungdommer gjennomføres på 2 ulike måter:

  • Foredrag og tiltak som retter seg mot alle ungdommer, for eksempel i skoleklasser, idrettslag, ungdomsklubber. For mer informasjon – se Foredrag.
  • Individualsamtaler, sinnemestringssamtaler, som retter seg mot ungdommer som har erfaring med vold eller som sliter med sjalusi og sinne i kjæresteforhold. For mer informasjon om samtaletilbudet – se Samtaler.

I tillegg gjennomfører vi kurs og kompetanseheving av fagpersoner som jobber med ungdommer. Se Kurs for mer informasjon.

Vi forebygger vold, trakassering og overgrep blant ungdom gjennom:

Å holde foredrag for klasser eller grupper
Å gjennomføre samtaler med ungdom som har egenerfaring med vold eller som sliter med å mestre eget sinne.

Ønsker du mer informasjon? Kontakt oss på 23 23 05 10 eller på post@tryggere.no.