Foredrag for ungdom: vold, seksuell trakassering, overgrep og deling av bilder | Stiftelsen Tryggere
MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV

Foredrag for ungdom

Foredrag for ungdom: vold, trakassering og bildedeling

Vi vet fra forskning at vold og overgrep blant ungdom, det som ofte kalles kjærestevold, er er et stort samfunnsproblem. Undersøkelser viser at unge er 3-5 ganger så mye utsatt for vold fra noen de kjenner enn eldre. Og omtrent halvparten av seksuelle overgrep rammer unge i tenårene, og ofte var det kjæresten som utøvde overgrepene. I tillegg viser forskning at halvparten av kvinner som har vært utsatt for voldtekt har opplevd dette før de fylte 18 år.

Stiftelsen Tryggere holder årlig foredrag for rundt 10.000 ungdommer i hele landet. Målsetting med foredragene er å forebygge vold og overgrep blant ungdom, såkalt kjærestevold, gjennom å gi ungdom økt bevissthet og kunnskap om vold og overgrep, samt kjennetegn ved sunne og usunne kjæresteforhold.

Målgruppen for foredragene er ungdom i alle aldre. De fleste foredragene har vært for ungdom på de siste trinnene på ungdomsskolen eller på videregående skole. Deltakerne behøver ikke å ha kjæreste- eller voldserfaring fordi kunnskapsformidlingen er rettet mot ungdom generelt.

Temaer som er inkludert i foredragene kan være:
– Hva vold er
– Hva er seksuell trakassering, og hvor går grensen for hva som er greit og ikke-greit
– Hva loven sier om deling av private bilder og film
– Hva seksuelle overgrep er
– Omfang av vold og overgrep blant ungdom
– Konsekvenser av å utøve eller utsettes for vold og overgrep
– Faresignaler for et mulig voldelig forhold
– Sunne verdier i et kjæresteforhold
– Samtykke
– Respekt for grenser
– Hjelpetilbud for hhv. utøver og utsatt

Varigheten på foredragene er fra 2 til 6 timer. Dersom varigheten er 6 timer, vil vi gjennomgå alle temaene nevnt over. Ved kortere opplegg vil noen av temaene utgå.

Temaene blir omhandlet gjennom forelesning, film, gruppeoppgaver og diskusjoner. Informasjonen og temaene i foredragene er tilpasset den spesifikke aldersgruppen. Temaene bygger på forskningsbasert kunnskap om vold og risikofaktorer, hva som fungerer i forebyggende tiltak samt hva som viser seg å ha virket i tidligere tiltak vi har gjennomført.

Ønsker du mer informasjon eller ønsker at vi skal holde foredragene for ungdom på din skole, i ditt idrettslag eller på din fritidsklubb? Ta i så fall kontakt med oss på telefon 23 23 05 10 eller på mail post@tryggere.no.