Foredrag for ungdom og foreldre | Stiftelsen Tryggere
MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV

Foredrag for ungdom og foresatte

Foredrag om vold, trakassering, overgrep og bildedeling

Vi vet fra forskning at vold og overgrep blant ungdom, det som ofte kalles kjærestevold, er et stort samfunnsproblem. Undersøkelser viser at ungdom er mye mer utsatt for vold, seksuell trakassering, ulovlig deling av bilder eller andre former for seksuelle overgrep enn eldre voksne. 

Stiftelsen Tryggere har i mange år jobbet med ungdom. Vi har hatt hjelpetilbud for de som har utøvd vold eller overgrep, eller stått i faresonen for gjøre det. Vi har holdt en rekke foredrag for ungdom, enten på skoler, i idrettslag eller andre frivillige organisasjoner, på ungdomsklubber osv. 

Årsakene til at noen utøver vold eller overgrep er komplekse og sammensatte, men en viktig faktor er at mange, særlig unge, ikke vet at det er ulovlig og straffbart det de gjør. Dette gjelder både for vold, seksuell trakassering, ulovlig bildedeling og andre former for seksuelle overgrep. Her finner du mer informasjon om foredragene og tiltakene vi holder rettet mot ungdom.

De siste årene har vi stadig oftere holdt foredrag for foreldre å foresatte, slik at de får kunnskap og verktøy for å snakke om disse temaene med sine barn. Her finner du mer informasjon om foredragene vi holder for foreldre og foresatte. 

Vi gjennomfører og kurs og kompetanseheving av fagpersoner som jobber med ungdommer. Se denne siden for mer informasjon.