Tryggere ungdom samtaler - 2021 - Stiftelsen Tryggere

Tryggere ungdom 2020 – individuelle samtaler

Er du en ungdom som:

  • kan bli så sur eller sint at du mister kontrollen og gjør noe du angrer på?
  • har sagt eller gjort noe i sinne som har skremt eller gjort andre utrygge?
  • har fått råd av andre til å søke hjelp for sinne, aggresjon eller voldsbruk?

I så fall kan vårt tilbud om individuelle samtaler være noe for deg. Tilbudet innebærer at du kan ha samtaler med en terapeut slik at du kan få hjelp til å mestre sinne, surhet osv. 

I heftet Se meg, hjelp meg kan du lese mer om hvordan vi jobber med ungdom. Og ikke minst hva som har fungert for ungdom som klarte å få kontroll på sitt sinne.

Samtalene vil foregå på dagtid enten i våre lokaler sentralt i Oslo eller via video (Facetime, Skype, Google Duo eller tilsvarende). I og med at vi også kan tilby samtaler via video, vil du kunne benytte deg av tilbudet uansett hvor du bor. 

Det er gratis å benytte seg av samtalene ut november 2021, men vi har begrenset kapasitet.

Øvre aldersgrense for tilbudet er 26 år. Vi har bevisst ikke satt en nedre aldersgrense for hva vi mener med «ungdom». Imidlertid må vi innhente tillatelse fra foreldre/foresatte dersom du er under 18 år.

Dersom dette er av interesse for deg, ta kontakt med oss på telefon 23 23 05 10.
Du kan også lese mer om vårt tilbud om sinnemestring.

Om Tryggere ungdom – individuelle samtaler

Vi har hatt et sinnemestringstilbud og individuelle samtaler for ungdom i mange år.
Hensikten med samtaletilbudet er at de ungdommene som benytter seg av samtalene skal få hjelp til å takle vanskelige situasjoner på sunne og gode måter. Innholdet i samtalene blir lagt opp til etter hva den enkelte har behov for, men svært ofte opplever vi at sinnemestring er viktig.

Også i 2020 har vi mottatt støtte slik at vi kan gi et samtaletilbud til ungdom som har et sinneproblem, som har utøvd vold eller som står i faresonen for å gjøre det. Tilbudet er i 2020 finansiert med prosjektstøtte fra Sekretariatet for konfliktrådene. 

Ønsker du mer informasjon?

Ring oss på telefon 23 23 05 10 eller send en epost til post@tryggere.no.