Skolepakken - Stiftelsen Tryggere
MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV

Skolepakken

Skolepakken – for at skolene selv skal få verktøy til å forebygge trakassering og overgrep, vold og ulovlig bildedeling

Stiftelsen Tryggere har satt sammen en pakke av tiltak – skolepakken – for å forebygge seksuell trakassering og overgrep, krenkende og ulovlig bildedeling samt vold.
Målgruppen for skolepakken er ungdomsskoler og videregående skoler.
Tiltakene i skolepakken er tre-delt: opplæring av lærere og ressurspersoner som jobber i skoler i å forebygge seksuell trakassering, overgrep, krenkende og ulovlig bildedeling samt vold på skolen, tilgang til forebyggende verktøy samt oppfølging og veiledning. 

Skolepakken inneholder:

  • Kursing: Et en-dags kurs for nøkkelpersoner på skolen. På kurset vil vi gjennomgå følgende temaer: hva er vold, seksuell trakassering, overgrep og ulovlig bildedeling, hva kan konsekvensene være av å utøve eller utsettes for dette, hvordan avdekke om noen utsettes, nyttige verktøy i samtaler med en som har vært utsatt eller utøvd. I tillegg vil vi gå gjennom de konkrete verktøyene skolen får tilgang til. Kurset holdes med jevne mellomrom i Oslo. Dersom det er ønskelig kan vi holde kurset på den enkelte skole. 
  • Forebyggende verktøy: Tilgang til de forebyggende verktøyene: powerpoint-presentasjoner, oppgaver og informasjonsskriv som skolene får tilgang til slik at de kan benytte dette i undervisning og forebygging overfor sine elever. Verktøyene blir oppdatert når nye informasjon, forskning etc. foreligger, og skolen vil hele tiden ha tilgang til den siste versjonen. 
  • Oppfølging og veiledning: Dette skjer ved at nøkkelpersonene får en kontaktperson i Stiftelsen Tryggere som de kan henvende seg til for å drøfte spørsmål, temaer eller dilemmaer knyttet til seksuell trakassering, ulovlig bildedeling, vold etc. Hensikten med oppfølgingen og veiledningen er at skolene skal bli enda tryggere i gjennomføring av forebyggende tiltak og hvordan de skal håndtere konkrete dilemmaer. 

Ønsker du mer informasjon?

Kontakt oss dersom dere ønsker mer informasjon om skolepakken, når kurs holdes, priser etc.
Vårt telefonnummer er 23 23 05 10.
Vår epost er post@tryggere.no.