Foredrag for foresatte - Stiftelsen Tryggere
MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV

Foredrag for foreldre og foresatte

Foredrag for foresatte: vold, trakassering og deling av bilder

Stiftelsen Tryggere har i mange år holdt foredrag og forebyggende tiltak rettet mot ungdom. De siste årene har vi stadig oftere fått forespørsler fra foreldre og foresatte om vi kan gi informasjon til dem om hva de kan gjøre for å forebygge vold, trakassering og overgrep blant sine barn. 

Temaer som vi inkluderer i foredragene overfor foreldre kan være:
– Hva vold er
– Hva er seksuell trakassering, og hvor går grensen for hva som er greit og ikke-greit
– Hva loven sier om deling av private bilder og film
– Hva seksuelle overgrep er
– Omfang av vold og overgrep blant ungdom
– Konsekvenser av å utøve eller utsettes for vold og overgrep
– Faresignaler for et mulig voldelig forhold
– Samtykke
– Hjelpetilbud for hhv. utøver og utsatt
– Konkrete verktøy og tips til foreldre og foresatte om hvordan de kan snakke med sine barn om temaene. 

Varigheten på foredragene er rundt 2 – 3 timer, og temaene blir omhandlet gjennom forelesning, film, gruppeoppgaver og diskusjoner.

Temaene bygger på forskningsbasert kunnskap om vold og risikofaktorer, hva som fungerer i forebyggende tiltak samt hva som viser seg å ha virket i tidligere tiltak vi har gjennomført.

Ønsker du mer informasjon eller ønsker at vi skal holde foredragene for foreldre og foresatte? Ta i så fall kontakt med oss på telefon 23 23 05 10 eller på mail post@tryggere.no.