Foredrag for elever: vold, seksuell trakassering, overgrep og deling av bilder - Stiftelsen Tryggere
MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV

Foredrag for elever om vold, ulovlig bildedeling, seksuell trakassering og overgrep

Foredrag for elever om vold, trakassering og bildedeling

Stiftelsen Tryggere forebygger vold, ulovlig bildedeling, seksuell trakassering og overgrep.
Vi vet fra forskning at vold og overgrep blant ungdom, det som ofte kalles kjærestevold, er er et stort samfunnsproblem. Undersøkelser viser at unge er 3-5 ganger så mye utsatt for vold fra noen de kjenner enn eldre. Og omtrent halvparten av seksuelle overgrep rammer unge i tenårene, og ofte var det kjæresten som utøvde overgrepene. I tillegg viser forskning at halvparten av kvinner som har vært utsatt for voldtekt har opplevd dette før de fylte 18 år.

Stiftelsen Tryggere holder årlig foredrag for rundt 10.000 ungdommer i hele landet. Målsetting med foredragene er å forebygge vold og overgrep blant ungdom, såkalt kjærestevold, gjennom å gi ungdom økt bevissthet og kunnskap om vold og overgrep, samt kjennetegn ved sunne og usunne kjæresteforhold.

Målgruppen for foredragene er ungdom i alle aldre. De fleste foredragene har vært for ungdom på de siste trinnene på ungdomsskolen eller på videregående skole. Deltakerne behøver ikke å ha kjæreste- eller voldserfaring fordi kunnskapsformidlingen er rettet mot ungdom generelt.

Innhold i foredragene

Temaer som er inkludert i foredragene kan være:
– Hva vold er
– Hva er seksuell trakassering, og hvor går grensen for hva som er greit og ikke-greit
– Hva loven sier om deling av private bilder og film
– Hva seksuelle overgrep er
– Omfang av vold og overgrep blant ungdom
– Konsekvenser av å utøve eller utsettes for vold og overgrep
– Faresignaler for et mulig voldelig forhold
– Sunne verdier i et kjæresteforhold
– Samtykke
– Respekt for grenser
– Hjelpetilbud for hhv. utøver og utsatt

Varigheten på foredragene er fra 2 til 6 timer. Dersom varigheten er 6 timer, vil vi gjennomgå alle temaene nevnt over. Ved kortere opplegg vil noen av temaene utgå.

Temaene blir omhandlet gjennom forelesning, film, gruppeoppgaver og diskusjoner. Informasjonen og temaene i foredragene er tilpasset den spesifikke aldersgruppen. Temaene bygger på forskningsbasert kunnskap om vold og risikofaktorer, hva som fungerer i forebyggende tiltak samt hva som viser seg å ha virket i tidligere tiltak vi har gjennomført.

Ønsker du mer informasjon eller ønsker at vi skal holde foredragene for ungdom på din skole, i ditt idrettslag eller på din fritidsklubb? Ta i så fall kontakt med oss på telefon 23 23 05 10 eller på mail post@tryggere.no.