For skoler - Stiftelsen Tryggere
MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV

Forebyggende tiltak for skoler

Foredrag om vold, trakassering, overgrep og bildedeling

Vi vet fra forskning at vold og overgrep blant ungdom, det som ofte kalles kjærestevold, er et stort samfunnsproblem. Undersøkelser viser at ungdom er mye mer utsatt for vold, seksuell trakassering, ulovlig deling av bilder eller andre former for seksuelle overgrep enn eldre voksne. 

Stiftelsen Tryggere har i mange år jobbet med ungdom. Vi har hatt hjelpetilbud for de som har utøvd vold eller overgrep, eller stått i faresonen for gjøre det. Vi har holdt en rekke foredrag for ungdom, enten på skoler, i idrettslag eller andre frivillige organisasjoner, på ungdomsklubber osv. Årlig holder vi foredrag for rundt 10.000 elever og ungdom. 

Foredragene for elevene og ungdom har som målsetting å heve kunnskapsnivået om seksuell trakassering og overgrep, hva som er greit og ikke.greit når det gjelder deling av bilder, og hva vold kan være. Andre temaer vi snakker med ungdom om er hva samtykke egentlig innebærer, hva som kjennetegner gode og sunne relasjoner og hva man skal gjøre dersom man opplever noe ubehagelig. Her finner du mer informasjon om foredragene for elever og ungdom.

De siste årene har vi stadig oftere holdt foredrag for foreldre å foresatte, slik at de får kunnskap og verktøy for å snakke om disse temaene med sine barn. Her finner du mer informasjon om foredragene vi holder for foresatte og foreldre.

Vi har også utviklet og satt sammen en skolepakke. Hensikten med skolepakken er å gi skolene kunnskap og verktøy slik at de selv kan gjennomføre forebyggende tiltak. Målgruppen for skolepakken er ungdomsskoler og videregående skoler. Tiltakene i skolepakken er tre-delt: opplæring av lærere og ressurspersoner som jobber i skoler i å forebygge seksuell trakassering, overgrep, krenkende og ulovlig bildedeling samt vold på skolen, tilgang til forebyggende verktøy samt oppfølging og veiledning. Her kan du lese mer om skolepakken

Vi gjennomfører og kurs og kompetanseheving av fagpersoner som jobber med ungdommer. Se denne siden for mer informasjon.