Sinnemestring Sortland - Stiftelsen Tryggere
MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV

Sinnemestring Sortland

Sinnemestring Sortland passer for deg som bor i Vesterålen eller Lofoten og som sliter med å kontrollere sinne.
Skjer det at du i sinne utagerer …

  • mot andre gjennom å skrike, skjelle ut, true, slå?
  • mot gjenstander ved å kaste ting i veggen, slå i bordet, smelle med døren?

Dersom du kjenner deg igjen i dette, kan sinnemestringstilbudet være noe for deg. Vårt tilbud om sinnemestring henvender seg til personer i alle aldre som sliter med å kontrollere sitt eget sinne.

Den viktigste målsettingen i vårt tilbud om sinnemestring er at den enkelte skal mestre sitt eget sinne på en god og konstruktiv måte gjennom å erstatte usunn atferd med sunn. Med usunn atferd menes former for utagering og/eller vold som følge av sinne.

Vårt tilbud «Sinnemestring Sortland» retter seg primært mot personer bosatt i Vesterålen og Lofoten. Samtalene gjennomføres av terapeuter som er opplært av Stiftelsen Tryggere. Samtalene gjennomføres i form av individualsamtaler, dvs. ikke gruppetilbud.

På denne siden finnes et kart over Sortland. Vi har bevisst valgt å ikke oppgi nøyaktig adresse for hvor på Sortland samtalene finner sted. Vi vil selvfølgelig gi deg adressen når du har gjort avtale med oss.

Sinnemestring Sortland – Kontaktinformasjon

Dersom du har spørsmål om tilbudet sinnemestringstilbudet i Sortland, f.eks. om du kan benytte deg av tilbudet, ventetid osv., kan du ringe oss anonymt og uforpliktende på telefon 907 41 822.

Generell informasjon om sinnemestringstilbudet vårt finner du her.

Sinnemestringstilbudet gjennomføres i samarbeid med Sortland kommune som har mottatt prosjektfinansiering fra Fylkesmannen i Nordland til å etablere tilbudet.

 

Ring oss for mer informasjon
Tlf. 907 41 822

Sinnemestring Sortland, Stiftelsen Tryggere