Sinnemestring Oslo - Stiftelsen Tryggere
MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV

Sinnemestring Oslo

Sinnemestring Oslo retter seg mot alle personer som sliter med å mestre sitt sinne, og som kan benytte seg av tilbudet vårt i Oslo. Dersom du ikke kan eller vil ha samtaler på kontoret i Oslo, har vi også mulighet for å gjennomføre samtaler via video.
Hender det at du i sinne kan utagere

  • mot andre gjennom å skrike, skjelle ut, true, slå?
  • mot gjenstander ved å kaste ting i veggen, slå i bordet, smelle med døren?

Vårt tilbud om sinnemestring retter seg mot personer i alle aldre som sliter med å kontrollere sitt eget sinne. Den viktigste målsettingen i vårt tilbud om sinnemestring er at den enkelte skal mestre sitt eget sinne på en god og konstruktiv måte gjennom å erstatte usunn atferd med sunn. Med usunn atferd menes former for utagering og/eller vold som følge av sinne.

Sinnemestring Oslo gjennomføres i form av individualsamtaler (vi har ikke gruppetilbud). Samtalene holdes normalt på dagtid, men vi kan også ta imot til samtaler på kveldstid og i helgene. Vi har ikke drop-in, så alle samtaler og besøk må avtales på forhånd. 

Selv om kontoret ligger i Oslo, har vi mulighet for å ta imot personer fra hele Norge. Av praktiske årsaker er det primært personer bosatt på Østlandet som benytter seg av tilbudet vårt.

Sinnemestring Oslo – kontaktinformasjon

Kontakt oss på telefon 907 41 822 (sinnemestring) eller 23 23 05 10 (sentralbord) dersom du ønsker mer informasjon eller vil avtale tidspunkt for første samtale. Dersom ingen svarer på telefonen, vennligst legg igjen en beskjed på svareren så vil vi ringe opp så snart vi har mulighet.

Adresse

Kontoret vårt ligger i Karl Johans gate 8. Vi har ikke dropin, så alle samtaler og besøk må avtales på forhånd. 

Ventetid

Status 4. desember 2019: Vi har ledige plasser på tilbudet Sinnemestring Oslo fra begynnelsen av januar 2020. Erfaringsmessig er det meget stor pågang i forbindelse med julen. Jo tidligere du tar kontakt, jo tidligere kan du komme i gang med samtalene.

Her finner du mer generell informasjon om sinnemestringstilbudet vårt.

Ring oss for mer informasjon
Tlf. 907 41 822

Stiftelsen Tryggere, Sinnemestring Oslo