Prosjekter

Stiftelsen Tryggere gjennomfører enten alene eller i samarbeid med andre organisasjoner prosjekter som har som formål å forebygge vold og seksuelle krenkelser. Etter mer enn 15 års erfaring med arbeid innenfor sinnemestring og forebygging av vold i nære relasjoner, har vi opparbeidet oss masse erfaring. Erfaringen kommer fra arbeid med mennesker som enten har utøvet eller vært utsatt for vold. Imidlertid har vi også lært mye av de forebyggende prosjektene vi har gjennomført enten i Stiftelsen Tryggere eller i andre organisasjoner. De aller fleste prosjektene er rettet mot ungdommer.

Noe av det vi har lært, er at å gjennomføre prosjekter som omhandler vold og krenkelser ikke kan gjøres på en forsvarlig måte uten å kunne tilby individualsamtaler for de som har behov for det. Grunnen er at i en gruppe mennesker, f.eks. skoleklasser, ungdomsklubb eller et idrettslag, er det nesten alltid noen som har opplevd noe knyttet til vold. De kan ha behov for noen å snakke med dette om.

På denne siden følger en oversikt over pågående prosjekter som Stiftelsen Tryggere jobber med, eller prosjekter som er avsluttet.

Stiftelsen Tryggere gjennomfører prosjekter over hele landet som forebygger vold, seksuell trakassering og overgrep.

Ønsker du mer informasjon om våre pågående prosjekter? Eller har du en ide til et godt forebyggende prosjekt og vurderer å samarbeide med oss? I så fall ville vi satt pris på å høre fra deg. Kontakt oss på 91 76 15 62 eller på post@tryggere.no.

Tryggere kjæreste – chat

Stiftelsen Tryggere har også i 2017 fått støtte til å gjennomføre prosjektet «Tryggere kjæreste». Dette er et prosjekt som er rettet mot ungdom opp til 26 år. Prosjektet består av et samtaletilbud og et tilbud om chat. På denne siden beskrives tilbudet om chat.

Er du gutt eller jente opp til 26 år som:

 • kan bli så sint at du mister kontrollen og gjør eller sier noe du angrer på?
 • kan bli veldig sjalu på din kjæreste og har behov for kontroll?
 • har sagt eller gjort noe i sinne som har skremt eller gjort din kjæreste utrygg?
 • har fått råd av din kjæreste til å søke hjelp for sinne, aggresjon eller vold?
 • har gjort noe seksuelt mot din kjæreste eller en annen, og du er usikker på om det du gjorde var å gå over en grense?
 • eller du kjenner noen som sliter med dette?

I så fall kan du chate med oss om dette. På chaten kan du stille spørsmål som har med sinne, aggresjon, utrygge kjæresteforhold, sjalusi og kontroll å gjøre. Spørsmålene blir besvart av rådgivere som i mange år har jobbet med forebygging av og undervisning om vold og overgrep. Du er anonym.

Dersom du i løpet av chatten finner ut at du ønsker å oppsøke et hjelpetilbud, har vi god oversikt over hvilke hjelpetilbud som finnes i de ulike stedene i landet.

Chatten er åpen neste gang tirsdag 28. november kl. 18-20.

Tryggere kjæreste – tilbud om individualsamtaler

Stiftelsen Tryggere har også i 2017 fått støtte til å gjennomføre prosjektet «Tryggere kjæreste». Dette er et prosjekt som er rettet mot ungdommer opp til 26 år. Prosjektet består av et samtaletilbud og et tilbud om chat. På denne siden beskrives samtaletilbudet.

Er du gutt eller jente opp til 26 år som:

 • kan bli så sint at du mister kontrollen og gjør noe du angrer på etterpå?
 • kan bli veldig sjalu på din kjæreste og har behov for kontroll?
 • har sagt eller gjort noe i sinne som har skremt eller gjort din kjæreste utrygg?
 • har fått råd av din kjæreste til å søke hjelp for sinne, aggresjon eller kontrollbehov?
 • har gjort noe seksuelt mot din kjæreste eller en annen, og du er usikker på om det du gjorde var å gå over en grense?
 • og som bor i eller i nærheten av Oslo?

I så fall kan dette tilbudet passe for deg.

Tilbudet om individualsamtaler betyr at du kan ha samtaler med en terapeut slik at du kan få hjelp til å forandre hvordan du reagerer i vanskelige situasjoner. I løpet av samtalene vil du lære deg «verktøy» som gjør at du kan takle utfordringer på en bedre måte, og bli en «tryggere kjæreste». Samtalene vil foregå i våre lokaler sentralt i Oslo, kun 5 minutter å gå fra Oslo S. Det er gratis å benytte seg av samtaletilbudet.

Terapeutene som har samtalene har selv opplevd å være så sinte at de har gjort ting de har angret på. De vet derfor at det er skamfullt og flaut å slite med disse problemene.

Vi har bevisst ikke satt en nedre aldersgrense for hva vi mener med «ungdom». Det får bli opp til den enkelte selv å avgjøre hvorvidt de anser seg som innenfor målgruppen. Imidlertid må vi innhente nødvendig tillatelse fra foreldre/foresatte av de under 18 år som ønsker å benytte seg av tilbudet om individualsamtaler.

Dersom dette er av interesse for deg, ta kontakt med oss på telefon 91 76 15 62.