Prosjekter - Stiftelsen Tryggere
MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV

Prosjekter – forebygging av vold og overgrep

Stiftelsen Tryggere gjennomfører årlig en rekke prosjekter som har som formål å forebygge vold, seksuelle krenkelser og overgrep. Etter mange års erfaring fra arbeid med personer som har utøvd vold eller overgrep, har vi opparbeidet oss masse kunnskap om viktige årsaker til at noen begår vold eller voldtekt. Denne kunnskapen benytter vi inn i prosjekter for å forebygge blant annet:

  • vold i nære relasjoner
  • kjærestevold
  • seksuelle overgrep og voldtekt
  • ulovlig bildedeling

Noen av prosjektene gjennomfører vi i samarbeid med andre organisasjoner. I og med at vi har meget god kompetanse på personer som har utøvd vold, samarbeider vi godt med organisasjoner som har god kompetanse på de som har vært utsatt for vold eller overgrep. Vi har gjennomført flere prosjekter med f.eks. krisesentre og DIXI Ressurssenter mot voldtekt. Andre aktører vi har god erfaring fra å samarbeide med, er f.eks. politiet og konfliktrådet.

På hjemmesidene våre har vi en oversikt over pågående prosjekter. 

 

Prosjektide?

Har du en ide til et prosjekt som har som mål å forebygge vold eller overgrep. Og ønsker du noen å samarbeide om prosjektet med? Ta gjerne kontakt med oss så kan vi sammen finne ut om vi skal samarbeide for å gjennomføre ideen din. 

Vi er en stiftelse, og kan derfor søke prosjektstøtte hos en rekke tilskuddsordninger der f.eks. enkeltpersonsforetak eller AS-er ikke kan søke. Dessuten har vi erfaring fra prosjektarbeid, og gjennom samarbeid med oss kan du benytte deg av vårt regnskapssystem, revisor, kontorer etc. 

 

Mer informasjon?

Ønsker du mer informasjon om hvordan vi jobber med voldsforebyggende prosjekter?

Eller har du en ide til et godt forebyggende prosjekt og ønsker å vite mer om hvordan vi kan samarbeide?

I så fall ville vi satt pris på å høre fra deg.

Kontakt oss på 23 23 05 10 eller på post@tryggere.no.