Sinnemestring – Unge voksne | Stiftelsen Tryggere
MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV

Sinnemestring – Unge voksne

Stiftelsen Tryggere har fått prosjekttilskudd fra Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging til i 2018 å tilby sinnemestringssamtaler for unge voksne.

Vårt sinnemestringstilbud retter seg mot personer som i sinne utagerer:
– mot andre i form av slag, spark, skriking, trusler, utskjelling …
– mot gjenstander ved å slå i bordet, smelle med døren, kaste ting …
og som er motivert til å endre sin egen atferd.

Den viktigste målsettingen med sinnemestringstilbudet er at den enkelte deltaker skal mestre sitt sinne på en god måte gjennom å erstatte usunn atferd med sunn. Med usunn atferd menes former for utagering og/eller vold som følge av sinne.

Dersom du er i alderen 18 – 30 år og kjenner deg igjen i beskrivelsen over, kan vårt sinnemestringstilbud være aktuelt for deg. Ta kontakt med oss på telefon 91 76 15 62 for mer informasjon.