Sinnemestring for unge voksne 2019 - Stiftelsen Tryggere
MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV

Sinnemestring for unge voksne

Er du i aldersgruppen 18 – 26 år og sliter med å mestre ditt eget sinne mot kjæresten eller noen som står deg nær? Skjer det at du i sinne utagerer:
– mot andre i form av skriking, trusler, utskjelling, slag …
– mot gjenstander ved å slå i bordet, smelle med døren, kaste ting …
Og er du motivert til å endre din måte å takle sinne på?
Da kan vårt sinnemestringstilbud for unge voksne være midt i blinken for deg.

Stiftelsen Tryggere har fått prosjekttilskudd fra Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging til i 2019 å tilby sinnemestringssamtaler for unge voksne som takler sitt sinne på en usunn måte og at dette går utover kjæreste eller andre nære personer. Den viktigste målsettingen med sinnemestringstilbudet er at den enkelte skal mestre sitt sinne på en god måte gjennom å erstatte usunn atferd med sunn. Med usunn atferd menes former for utagering og/eller vold som følge av sinne.

Samtalene gjennomføres på dagtid enten ved vårt kontor i Oslo eller via videosamtaler.

Ta kontakt med oss på telefon 23 23 05 10 for mer informasjon.