MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV

Forebygging av vold – Sør-Troms

Stiftelsen Tryggere har fått prosjekttilskudd fra Politidirektoratet.
Prosjektets målsettinger er å forebygge kriminalitet i form av vold, digitale krenkelser og seksuelle overgrep (heretter kalt vold) gjennom å:
– Gjennomføre undervisning og opplæring av ungdom ved videregående skoler i Harstad-området slik at de får økt kunnskap om vold, økt bevissthet om hva samtykke innebærer samt økt oversikt over hvilket hjelpetilbud som er relevant for hhv. utsatt og utøver.
– Gjennomføre fagdager for ansatte i skolene og i skolehelsetjenesten slik at de får økt kunnskap om forebygging av vold.
– Gjennomføre temakvelder for foreldre slik at de får økt kunnskap om vold og hvordan de som foreldre kan være ressurs for å forebygge vold og overgrep blant ungdom.
– Vi vil dessuten lage et temahefte som vil inneholde nyttig informasjon om vold, digitale krenkelser og seksuelle overgrep. Temaheftet vil vi distribuere til alle deltakerne i prosjektet. Temaheftet vil være relevant for ungdommer, foreldre og ansatte i hjelpeapparatet i resten av landet.
Prosjektet vil blir gjennomført høsten 2018.