Fagdag - Vold og seksuelle overgrep blant ungdom - Stiftelsen Tryggere
MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV

Fagdag – Vold og seksuelle overgrep blant ungdom

Stiftelsen Tryggere vil i samarbeid med DIXI Ressurssenter mot voldtekt og Sortland kommune arrangere en fagdag i Sortland tirsdag 22. oktober 2019. Fagdagen vil omhandle vold og overgrep blant ungdom – hvordan avdekke og hjelpe.
Fagdagen er finansiert med prosjektmidler fra Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging.

Målgruppen vil være fagpersoner i Vesterålen, Lofoten og Sør-Troms som ansatte i skolene som lærere, helsesøstre og sosialfaglige rådgivere og studenter som skal jobbe med barn og unge i fremtiden. I tillegg  vil voksne som i andre sammenhenger møter barn og unge, for eksempel ledere og engasjerte i idrettslag og fritidsklubber, også kunne dra nytte av fagdagen.

Hensikten med fagdagen er at deltakerne skal få økt kunnskap om vold og overgrep blant ungdom og i nære relasjoner, slik at de blir bedre i stand til å avdekke, forebygge og bekjempe dette i sine møter med barn og unge.

Fagdagen vil omhandle følgende temaer:
– Hva er vold og seksuelle overgrep?
– Hvor stort er omfanget?
– Hva kan konsekvensene være av å utsettes for eller utøve denne form for handlinger?
– Hvilke signaler kan tyde på at noen utsettes for eller utøver dette?
– Hvordan gå frem for å avdekke om noen utsettes for eller utøver slike handlinger?
– Hva man skal gjøre om det fremkommer at noen utsettes for eller utøver vold og overgrep. Her vil informasjon om relevante lokale hjelpetilbud bli inkludert.
Temaene vil belyses gjennom forelesning, gruppeoppgaver, diskusjoner i plenum og filmvisning.
Deltakerne vil få utlevert et faghefte som er utarbeidet av Stiftelsen Tryggere og DIXI Ressurssenter mot voldtekt. Heftet inneholder relevant informasjon om temaene beskrevet over.

Praktisk info
Sted: Samfunnssalen, Sortland Rådhus 2, Parkveien 10, Sortland.

Dato: Tirsdag 22. oktober 2018 kl. 0900 – 1530.
Påmelding gjøres via denne lenken.
Det bil bli servert lunsj og kaffe/te/vann.
Fagdagen er gratis.
Begrenset antall plasser.

Ta kontakt med Stiftelsen Tryggere på telefon 23 23 05 10 eller på epost post@tryggere.no dersom du ønsker ytterligere informasjon.

Her er invitasjonen til fagdagen: Invitasjon fagdag 2019