Fagdag - Vold og seksuelle overgrep blant ungdom - Stiftelsen Tryggere
MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV

Fagdag – Vold og seksuelle overgrep blant ungdom

Stiftelsen Tryggere arrangerte i samarbeid med DIXI Ressurssenter mot voldtekt og Sortland kommune en fagdag i Sortland tirsdag 22. oktober 2019. Fagdagen omhandlet vold og overgrep blant ungdom – hvordan avdekke og hjelpe.
Fagdagen ble finansiert med prosjektmidler fra Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging.

Rundt 170 fagpersoner i Vesterålen, Lofoten og Sør-Troms som ansatte i skolene, skolehelsetjenesten, barneverntjenesten, politiet studenter etc. deltok på fagdagen. 

Fagdagen omhandlet følgende temaer:
– Hva er vold og seksuelle overgrep?
– Hvor stort er omfanget?
– Hva kan konsekvensene være av å utsettes for eller utøve denne form for handlinger?
– Hvilke signaler kan tyde på at noen utsettes for eller utøver dette?
– Hvordan gå frem for å avdekke om noen utsettes for eller utøver slike handlinger?
– Hva man skal gjøre om det fremkommer at noen utsettes for eller utøver vold og overgrep. Her vil informasjon om relevante lokale hjelpetilbud bli inkludert.

Evalueringen deltakerne gjennomførte viste at de i stor grad lærte mye nytt om vold og overgrep blant ungdom og at de fant fagdagen svært nyttig mhp. jobbene de har.

Ta kontakt med Stiftelsen Tryggere på telefon 23 23 05 10 eller på epost post@tryggere.no dersom du ønsker ytterligere informasjon om våre fagdager om vold og overgrep blant ungdom.