MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV

Fagdag i Kristiansand – Vold og seksuelle overgrep blant ungdom

Status per 8. august 2018: Det har vært stor interesse for fagdagen, og den er nå fullbooket. Alle som har meldt seg på via denne siden OG mottatt tilbakemelding per epost om at de har fått plass, er sikret plass på fagdagen. Det vil fremdeles være mulig å melde seg på, men nye påmeldte vil bli ført opp på venteliste og bli tilbudt plass dersom noen melder seg av. 

Stiftelsen Tryggere har fått prosjekttilskudd fra Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging til i samarbeid med DIXI Ressurssenter mot voldtekt og Senter for likestilling – Agder å arrangere en fagdag i Kristiansand om vold og overgrep blant ungdom.

Målgruppen vil være fagpersoner i Agder som ansatte på skolene som lærere, helsesøstre og sosialfaglige rådgivere og studenter som skal jobbe med barn og unge i fremtiden. I tillegg  vil voksne som i andre sammenhenger møter barn og unge, for eksempel ledere og engasjerte i idrettslag og fritidsklubber, også kunne dra nytte av fagdagen. Hensikten med fagdagene er at deltakerne skal få økt kunnskap om vold og overgrep blant ungdom og i nære relasjoner, slik at de blir bedre i stand til å avdekke, forebygge og bekjempe dette i sine møter med barn og unge.

Fagdagen vil omhandle følgende temaer:
– Hva er vold og seksuelle overgrep?
– Hvor stort er omfanget?
– Hva kan konsekvensene være av å utsettes for eller utøve denne form for handlinger (inkl. lever i en familie der det er vold)?
– Hvilke signaler kan tyde på at noen utsettes for eller utøver dette?
– Hvordan gå frem for å avdekke om noen utsettes for eller utøver slike handlinger (inkl. lever i en familie der det er vold)?
– Hva man skal gjøre om det fremkommer at noen utsettes for eller utøver vold og overgrep. Her vil informasjon om relevante lokale hjelpetilbud bli inkludert.
Temaene vil belyses gjennom forelesning, gruppeoppgaver, diskusjoner i plenum og filmvisning.
Deltakerne vil få utlevert et faghefte som er utarbeidet av Stiftelsen Tryggere og DIXI Ressurssenter mot voldtekt. Heftet inneholder relevant informasjon om temaene beskrevet over.

Praktisk info
Sted: Universitetet i Agder (Rom B2 004), Gimlemoveien 25H, Kristiansand.

Dato: Torsdag 25. oktober 2018 kl. 0900 – 1530.
Påmelding sendes til fagdag@tryggere.no. Merk påmeldingen med dato for fagdagen, antall deltakere, navn, stilling, arbeidssted og epost-adresse.
Det bil bli servert lunsj og kaffe/te/vann. Vennligst oppgi eventuel matintoleranse ved påmelding.
Fagdagen er gratis.
Begrenset antall plasser.

Ta kontakt på telefon 91 76 15 62 eller på epost fagdag@tryggere.no dersom dette er av interesse og du ønsker ytterligere informasjon.

Her er invitasjonen til fagdagen: Invitasjon _ fagdag vold og overgrep