Terapeut sinnemestring Sortland - Stiftelsen Tryggere
MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV

Terapeut sinnemestring - Sortland

Vi søker terapeut(er) til sinnemestringstilbud i Sortland

Sortland kommune har mottatt prosjektfinansiering fra Fylkesmannen i Nordland til å etablere og gjennomføre et sinnemestringstilbud. Tilbudet retter seg mot innbyggere i Vesterålen som har sinnemestringsproblem. Prosjektet, som gjennomføres i samarbeid med Stiftelsen Tryggere, har mottatt støtte for ett år og vil bli søkt videreført.

Vi søker etter en terapeut i 50 % stilling som kan gjennomføre sinnemestringssamtalene i prosjektet. Det er ønskelig med snarlig oppstart. Forutsatt at prosjektet mottar midler til videreføring, vil det ansettes enda en terapeut, også det i 50 % prosjektstilling.

Arbeidssted vil være Sortland.
Det vil passe godt å kombinere denne stillingen med annen stilling i helsevesen/oppvekst el.

Arbeidsoppgaver

 • Gjennomføre sinnemestringssamtaler med brukere
 • Samarbeid med andre etater, som for eksempel barnevern, familievern, helsestasjon og andre tilbud til barn og familier
 • Representere tilbudet i samarbeidsmøter

Kvalifikasjoner

 • Minimum 3-åring helse- og sosialfaglig høgskoleutdanning, universitetsutdanning eller tilsvarende
 • Relevant tilleggsutdannelse, for eksempel som klinisk sosionom, familieterapeut eller lignende
 • Kjennskap til fagområdet vold i nære relasjoner
 • Erfaring fra arbeid med mennesker

Det vil bli gitt god opplæring og veiledning. I tillegg vil det være store muligheter for faglig utvikling.

Personlige egenskaper

 • Like å jobbe med folk og være god på samarbeid
 • Kunne ta selvstendige avgjørelse når det kreves
 • Ønske om å holde seg faglig oppdatert
 • Løsnings- og serviceorientert i samarbeid med andre mennesker
 • Respekt og tydelighet i kommunikasjon
 • Positiv innstilling

Tilsettingsvilkår

Ansettelse vil primært være i Stiftelsen Tryggere iht. deres tilsettings- og arbeidsvilkår.
Lønn etter avtale.
Der hvor søker allerede har et fast forpliktende arbeidsforhold i Sortland kommune, kan ansettelsesforholdet vurderes videreført i Sortland kommune.

 

Kontakt Bjørn Løvland (daglig leder i Stiftelsen Tryggere) på telefon 91 76 15 62 dersom du ønsker mer informasjon om stillingen.

Søknadsfrist er 20.10.2019.

For søknader benyttes Sortland kommunes elektroniske søkeportal.