Personvernerklæring - Stiftelsen Tryggere

Personvernerklæring – Stiftelsen Tryggere

Denne personvernerklæringen forteller hvordan Stiftelsen Tryggere samler inn og bruker personopplysninger. Stiftelsen Tryggere, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger.

Behandling av personopplysninger på www.tryggere.no
Daglig leder har det daglige ansvaret for behandlinger av personopplysninger på tryggere.no. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester, for eksempel å be om informasjon om kurs, foredrag osv. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte.
Dedia AS er vår leverandør for utvikling og vedlikehold av nettstedet. Opplysninger som samles inn fra nettsiden lagres på egne servere som driftes av leverandøren. Det er kun Stiftelsen Tryggere og Dedia som har tilgang til opplysningene som samles inn.

Nettstatistikk
Stiftelsen Tryggere samler inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på tryggere.no. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Informasjonskapsler (cookies)
Vår hjemmeside, www.tryggere.no, bruker ikke cookies. Det ligger heller ikke tredjeparts sporingskoder på siden.

Nyhetsbrev
Stiftelsen Tryggere sender ut nyhetsbrev cirka 2-4 ganger per år via e-post. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Mailjet er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

Bestilling av kurs og foredrag
På nettsiden kan du bestille kurs og foredrag. Vi ber da om navnet på en kontaktperson og kontaktinformasjon til denne. Personopplysninger vi får inn ved bestillinger av kurs og foredrag blir benyttet til å administrere kurset og fakturere for kursdeltakelse.

Informasjon fra sinnemestringstilbudet og veiledningssamtaler
Stiftelsen Tryggere innhenter basert på samtykke kontaktdata til de som benytter seg av sinnemestringstilbudet og veiledningssamtalene. Dette innebærer navn, adresse, epost-adresse, fødselsdato og telefonnummer samt navn og telefonnummer til brukernes partnere. I tillegg fører vi notater etter hver samtale, noe som kan innebære at vi noterer sensitive personopplysninger. Også dette er basert på samtykke, og vi utarbeider notatene for å kunne gi brukerne best mulig veiledningstilbud.
Lagring og oppbevaring skjer i henhold til arkivlovgivningen. Notatene fra samtalene makuleres 3 år etter at bruker har avsluttet veiledningen hos oss.
Ved krav om innsyn utleveres personopplysninger i henhold til offentlighetsloven og forvaltningsloven.

Chat
Stiftelsen Tryggere tilbyr en chat-tjeneste. Chat-programmet er levert av eDialog24. Brukerne av chatten er anonymisert og hver chatsamtale blir automatisk slettet når den avsluttes.
Stiftelsen Tryggere spør om alder, kjønn og bostedsfylke av de som bruker chatten. I tillegg fører vi et kort notat fra hver samtale. Formålet med dette er til bruk i statistikk av chatten: hvor mange samtaler, alder, kjønn og hvilke temaer som ble tatt opp.

Videosamtaler
Stiftelsen Tryggere tilbyr sinnemestringssamtaler via video. Confrere er leverandøren av den tekniske løsningen for videosamtalen som følger Direktoratet for e-helse sine krav til bruk av videokonsultasjon. Det medfører blant annet at videosamtaler er beskyttet med kryptering slik at informasjon ikke kommer på avveie. En videosamtale med en av våre terapeuter er derfor like sikker og privat som om du hadde snakket med terapeuten på hans eller hennes kontor. Videosamtalene blir ikke tatt opp og lagret. Terapeuten vil notere relevant informasjon fra samtalen på lik linje som terapeuten ville ha gjort om samtalen foregikk på terapeutens kontor.
Dersom du benytter deg sinnemestringstilbudet via videosamtale vil du logge deg inn med BankID. Grunnen er at vi da vet hvem du er. Dessuten vil en slik løsning gjøre at ikke andre kan gi seg ut for å være deg.
Når du logger deg på med BankID vil ditt personnummer vises for terapeuten.
Vi deler opplysninger med våre tekniske leverandører Confrere i den utstrekning det er nødvendig for å yte våre tjenester til deg.

Regnskap og revisjon
Vårt regnskap blir ført av Econpartner AS, avdeling Skullerud og revidert av Trans Revisjon AS. Regnskapsfører og revisor får tilsendt fakturaer og andre regnskapsbilag. På fakturaene fremkommer navn, adresse samt antall samtaler eller hvilket kurs eller foredrag det gjelder. Innhold eller tema for samtalene fremkommer ikke. Econpartner AS lagrer regnskapsbilagene og informasjonen knyttet til regnskapet etter bokføringsregelverket.

E-post og telefon
Stiftelsen Tryggere benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet for å utføre våre oppgaver. Relevante opplysninger som fremkommer av telefonsamtaler og e-postutveksling som skjer som en del av sinnemestringstilbudet eller veiledningssamtalene journalføres. Disse opplysningene behandles i så fall som beskrevet over.
Stiftelsen Tryggeres medarbeidere benytter i tillegg e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Den enkelte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle, og minst hvert år gjennomgå og slette unødvendig innhold i e-postkassen. Ved fratreden slettes e-postkontoene, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kollegaer.
Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Opplysninger om ansatte og engasjerte
Stiftelsen Tryggere behandler personopplysninger om sine ansatte og engasjerte for å administrere lønn, honorar og personalansvar. Det registreres nødvendige opplysninger for utbetaling av lønn eller honorar, for eksempel grunndata, lønnsnivå, tidsregistrering, skatteprosent og skattekommune. Andre opplysninger om ansatte er knyttet til vedkommendes arbeidsinstruks og tilrettelegging av vedkommendes arbeid.

Rettigheter
Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. Stiftelsen Tryggere har gitt denne informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til den ved eventuelle forespørsler. De som er registrert i en av Stiftelsen Tryggeres systemer har rett på innsyn i egne opplysninger. Vedkommende har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger Stiftelsen Tryggere ikke har adgang til å behandle blir rettet, slettet eller supplert.

Kontaktinformasjon

E-post: post@tryggere.no
Telefon: +47 23 23 05 10
Postadresse: Stiftelsen Tryggere, Jordal Terrasse 8, 0658 Oslo