Vi søker terapeuter og foredragsholdere - Stiftelsen Tryggere
MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV

Stilling ledig

Vi får stadig mer å gjøre, og ønsker å knytte til oss:

 • terapeuter som kan gjennomføre sinnemestringstilbudet vårt
 • foredragsholdere som kan gjennomføre tiltak for å forebygge vold og overgrep

Terapeut sinnemestring

Det er jevn stor pågang til sinnemestringstilbudet vårt. Vi ønsker derfor å knytte til oss flere terapeuter.

Arbeidsoppgavene vil være primært å gjennomføre sinnemestringssamtaler med brukere. Samtalene vil foregå enten på våre kontorer i Oslo eller på Sortland eller via video. Arbeidet innebærer også kontakt med andre etater, som for eksempel barnevern, familievern, helsestasjon og andre tilbud til barn og familier

Vi ser etter deg som har:

 • Egnet formell utdannelse som f.eks. 3-åring helse- og sosialfaglig høgskoleutdanning, universitetsutdanning eller tilsvarende
 • Relevant tilleggsutdannelse som f.eks. klinisk sosionom, familieterapeut eller lignende
 • Kjennskap til fagområdet vold i nære relasjoner
 • Erfaring fra arbeid med mennesker

Vi vil gi deg god opplæring og du vil motta veiledning underveis.

Her finner du mer informasjon om vårt tilbud om sinnemestring.

 

Foredragsholder forebyggende tiltak

Årlig holder vi foredrag for barn, unge og voksne over hele landet. Hensikten med foredragene er å forebygge vold og overgrep gjennom å tilføre relevant informasjon og kunnskap. Vi får stadig henvendelser om å holde nye foredrag, og vi ønsker derfor å knytte til oss flere foredragsholdere.

Arbeidsoppgavene vil være å holde foredrag for barn, unge og voksne. Her kan du lese mer om våre forebyggende tiltak.

Foredragene omhandler blant annet følgende temaer:

 • Vold: fysisk, psykisk, digital, seksuell, materiell og latent vold
 • Seksuell trakassering og seksuelle overgrep
 • Bildedeling og nettvett
 • Konsekvenser av å utsettes eller utøve vold
 • Samtykke og respekt for grenser
 • Verdier og kjennetegn ved sunne relasjoner

Vi ser etter deg som har:

 • Erfaring for å holde foredrag for barn, unge og voksne, og som er flink til å holde foredrag
 • God kunnskap om temaene og gjerne også andre relevante emner

 

Er dette av interesse for deg? I så fall håper vi at du ringer oss på telefon 23 23 05 10 for en uforpliktende samtale.

Vi engasjerer terapeuter og foredragsholdere fortløpende ved behov.

stilling ledig

Årlig holder Stiftelsen Tryggere foredrag for rundt 10.000 ungdommer i hele landet.