Ledige stillinger - Stiftelsen Tryggere
MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV

Ledige stillinger

Ledige stillinger

Stiftelsen Tryggere har økende oppdragsmengder og ønsker å komme i kontakt med dyktige rådgivere og terapeuter som på engasjement kan bidra til å gjennomføre oppdragene. Oppdragene kan være av både kortvarig og langvarig karakter, og kan dreie seg om:

  • Terapeutiske samtaler med personer som sliter med utagerende sinne og/eller har utøvd vold
  • Undervisning og foredrag rettet mot ungdom og foresatte for å øke kunnskap og bevissthet om vold, seksuell trakassering, overgrep og ulovlig deling av bilder
  • Undervisning av fagpersoner og hjelpeapparatet om forebygging av vold, seksuell trakassering og overgrep

Vi ønsker kontakt med deg som har, eller er i ferd med å skaffe deg, relevant formell kompetanse som for eksempel innenfor sosialt arbeid, psykologi, kriminologi etc. Du har god kunnskap og erfaring fra arbeid med vold i nære relasjoner og/eller vold og overgrep blant ungdom. Da terapeutisk arbeid med personer som har utøvd vold eller overgrep er en av de viktigste oppgavene for Stiftelsen Tryggere, er det ønskelig at du har erfaring fra arbeid med denne gruppen.

Er dette av interesse for deg? Ta i så fall kontakt med daglig leder Bjørn Løvland på telefon 91 76 15 62 eller på bl@tryggere.no. Vi engasjerer terapeuter og rådgivere fortløpende ved behov.