Ansatte og Styret - Stiftelsen Tryggere
MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV

Ansatte og Styret

Ansatte, engasjerte og styret i Stiftelsen Tryggere

Bjørn Løvland – daglig leder

Bjørn Løvland er daglig leder og gjennomfører deler av stiftelsens oppgaver og oppdrag.
 

Utdannelse

 • Lederutdanning ved BI
 • Terapeututdannelse
 • Bachelor i sosialt arbeid

Arbeidserfaring

 • Fra 2002 har Bjørn jobbet som terapeut og rådgiver med særlig vekt på sinnemestring og voldsforebygging.
 • I perioden 2007 til 2014 var han rådgiver og terapeut ved Reform – ressurssenter for menn, der han primært jobbet med voldsforebyggende arbeid.
 • Bjørn har utviklet og gjennomført flere voldsforebyggende tiltak, og han har samarbeidet med både offentlige og private organisasjoner.
 • Han har vært mye benyttet av andre, bl.a. som veileder for familievernkontorer, foreleser på høgskoler, bl.a. Politihøgskolen i Bodø siden 2007, medlem av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets ressursgruppe ifm. evaluering av krisesenterloven og medlem av den offisielle delegasjonen til CSW i FN i mars 2013.
 • Bjørn har skrevet en rekke fagartikler om vold i nære relasjoner, og har også vært medforfatter av boken «Bjørnen sover – om vold i nære relasjoner». I tillegg har han bidratt med deler av kunnskapsgrunnlaget til strategidokumentet «Barndommen kommer ikke i reprise. Strategi for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom (2014-2017)» utgitt av BLD i 2013.
 • Bjørn har hatt samtaler med over 800 personer som har utøvet vold og rundt 200 som har vært utsatt for vold.
 • Fra 2015 er Bjørn styremedlem i DIXI Ressurssenter mot voldtekt.

Bjørn Løvland

 

Waqas Hussain – terapeut og rådgiver

Waqas Hussain er terapeut og rådgiver, i Stiftelsen Tryggere, og han jobber med sinnemestringtilbudet og voldsforebyggende prosjekter.

Utdannelse

Waqas har studert sosialt arbeid, psykologi og kriminologi i Norge og England.

Arbeidserfaring

Waqas har i flere år jobbet som terapeut og rådgiver for Reform – ressurssenter for menn, Samtale Oslo og Stiftelsen Tryggere. Waqas har holdt flere sinnemestringsgrupper, kurset «Bryt voldsarven – foreldreforberedelser mot vold” og arbeidsseminar om menn utsatt for vold. Waqas har også hatt enesamtaler med ungdom og voksne som har utøvet vold eller vært utsatt for vold.

Waqas Hussain

 

Stiftelsen Tryggere har engasjert flere terapeuter og rådgivere  for å gjennomføre våre tjenester. Samtlige har minimum 3-årig høgskoleutdannelse som f.eks. sosionom, barnevernspedagog etc. I tillegg har de utdannelser innenfor terapeutisk arbeid samt arbeid med vold og/eller seksuelle overgrep. Samtlige har dessuten mange års relevant arbeidserfaring, f.eks. fra barnevernet, kriminalomsorgen, krisesenter eller konkrete voldsforebyggende tiltak.

 

 

Stiftelsens styre består av:

 • Tore Holte Follestad (styreleder)
 • Ingvill Holm Fjær
 • Marga Dijkman