Ansatte og Styret - Stiftelsen Tryggere
MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV

Ansatte og Styret

Bjørn Løvland – daglig leder

Bjørn Løvland er daglig leder og gjennomfører deler av stiftelsens oppgaver og oppdrag. Det er også han som fordeler prosjekter til andre fagpersoner som i sin tur gjennomfører prosjektene for stiftelsen.
 

Utdannelse

 • Lederutdanning ved BI
 • Terapeututdannelse
 • Bachelor i sosialt arbeid

Arbeidserfaring:

 • Fra 2002 har Bjørn jobbet som terapeut og rådgiver med særlig vekt på sinnemestring og voldsforebygging.
 • I perioden 2007 til 2014 var han rådgiver og terapeut ved Reform – ressurssenter for menn, der han primært jobbet med voldsforebyggende arbeid.
 • Bjørn har utviklet og gjennomført flere voldsforebyggende tiltak, og han har samarbeidet med både offentlige og private organisasjoner.
 • Han har vært mye benyttet av andre, bl.a. som veileder for familievernkontorer, foreleser på høgskoler, bl.a. Politihøgskolen i Bodø siden 2007, medlem av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets ressursgruppe ifm. evaluering av krisesenterloven og medlem av den offisielle delegasjonen til CSW i FN i mars 2013.
 • Bjørn har skrevet en rekke fagartikler om vold i nære relasjoner, og har også vært medforfatter av boken «Bjørnen sover – om vold i nære relasjoner». I tillegg har han bidratt med deler av kunnskapsgrunnlaget til strategidokumentet «Barndommen kommer ikke i reprise. Strategi for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom (2014-2017)» utgitt av BLD i 2013.
 • Bjørn har hatt samtaler med over 700 personer som har utøvet vold og rundt 200 som har vært utsatt for vold.
 • Fra 2015 er Bjørn styremedlem i DIXI Ressurssenter mot voldtekt.

 

Stiftelsen Tryggere har engasjert flere terapeuter og rådgivere  for å gjennomføre våre tjenester. Samtlige har minimum 3-årig høgskoleutdannelse som f.eks. sosionom, barnevernspedagog etc. I tillegg har de utdannelser innenfor terapeutisk arbeid samt arbeid med vold og/eller seksuelle overgrep. Samtlige har dessuten mange års relevant arbeidserfaring, f.eks. fra barnevernet, kriminalomsorgen, krisesenter eller konkrete voldsforebyggende tiltak.

 

 

Stiftelsens styre består av:

 • Tore Holte Follestad (styreleder)
 • Ingvill Holm Fjær
 • Marga Dijkman