Ansatte og Styret - Stiftelsen Tryggere
MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV

 

Stiftelsen Tryggere – ansatte, engasjerte og styret

Bjørn Løvland – daglig leder

bjørn løvland

Bjørn Løvland er daglig leder i Stiftelsen Tryggere, og gjennomfører blant annet samtaler innenfor sinnemestring, voldsforebyggende tiltak, kurs og undervisning for fagpersoner.

Utdannelse

Bachelor i sosialt arbeid
Lederutdanning ved BI
Terapeututdannelse

Arbeidserfaring

Fra 2002 har Bjørn jobbet som terapeut og rådgiver med særlig vekt på sinnemestring og voldsforebygging.
Han har hatt samtaler med flere hundre personer som har utøvd vold og/eller overgrep og omtrent 200 som har vært utsatt.

Han har utviklet og gjennomført flere voldsforebyggende tiltak, og han har samarbeidet med både offentlige og private organisasjoner.

Han har vært mye benyttet av andre, bl.a. som veileder for familievernkontorer, foreleser på høgskoler, bl.a. Politihøgskolen i Bodø siden 2007, medlem av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets ressursgruppe ifm. evaluering av krisesenterloven og medlem av den offisielle delegasjonen til CSW i FN i mars 2013.

Bjørn har skrevet en rekke fagartikler om vold i nære relasjoner, og har også vært medforfatter av boken «Bjørnen sover – om vold i nære relasjoner». I tillegg har han bidratt med deler av kunnskapsgrunnlaget til strategidokumentet «Barndommen kommer ikke i reprise. Strategi for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom (2014-2017)» utgitt av BLD i 2013.

Han er medlem av fagpvanelet i dinutvei.no, deltar i fora i regi av offentlige etater og er styremedlem i DIXI Ressurssenter mot voldtekt.

 

Waqas Hussain – terapeut og rådgiver

Waqas Hussain er terapeut og rådgiver i Stiftelsen Tryggere, og han jobber med sinnemestring og voldsforebyggende prosjekter.

Utdannelse

Waqas har studert sosialt arbeid, psykologi og kriminologi i Norge og England.

Arbeidserfaring

Waqas har i flere år jobbet som terapeut og rådgiver for Reform – ressurssenter for menn, Samtale Oslo og Stiftelsen Tryggere. Waqas har holdt flere sinnemestringsgrupper, kurset «Bryt voldsarven – foreldreforberedelser mot vold” og arbeidsseminar om menn utsatt for vold. Waqas har også hatt enesamtaler med ungdom og voksne som har utøvet vold eller vært utsatt for vold.

 

Stiftelsen Tryggere har i tillegg engasjert flere terapeuter og rådgivere som bidrar til gjennomføring av sinnemestringstilbudet, forebyggende tiltak og kurs. Samtlige har minimum 3-årig høgskoleutdannelse innenfor helse- og sosial, som f.eks. sosionom, barnevernspedagog etc. I tillegg har de utdannelser innenfor terapeutisk arbeid samt arbeid med vold og/eller seksuelle overgrep. Samtlige har dessuten mange års relevant arbeidserfaring, f.eks. fra barnevernet, kriminalomsorgen og/eller krisesenter.

 

 

Stiftelsens styre består av:

  • Tore Holte Follestad (styreleder)
  • Ingvill Holm Fjær
  • Marga Dijkman