Ansatte og Styret - Stiftelsen Tryggere

 

Stiftelsen Tryggere – ansatte, engasjerte og styret

Per januar 2021 er 5 dyktige fagpersoner ansatte i eller jobber i engasjement for Stiftelsen Tryggere. De gjennomfører sinnemestringssamtaler, forebyggende tiltak og kunnskapsformidling. Samtlige har minimum 3-årig høgskoleutdannelse innenfor helse- og sosial, som f.eks. sosionom, barnevernspedagog etc. I tillegg har de utdannelse innenfor terapeutisk arbeid samt arbeid med vold og/eller seksuelle overgrep. Samtlige har dessuten mange års relevant arbeidserfaring, f.eks. fra barnevernet, kriminalomsorgen og/eller krisesenter.

 

Bjørn Løvland – daglig leder

bjørn løvland

Bjørn Løvland er daglig leder i Stiftelsen Tryggere, og gjennomfører blant annet samtaler innenfor sinnemestring, voldsforebyggende tiltak, kurs og undervisning for fagpersoner.

Utdannelse

Bachelor i sosialt arbeid
Lederutdanning ved BI
Terapeututdannelse

Arbeidserfaring

Fra 2002 har Bjørn jobbet som terapeut og rådgiver med særlig vekt på sinnemestring og voldsforebygging.
Han har hatt samtaler med flere hundre personer som har utøvd vold og/eller overgrep og omtrent 200 som har vært utsatt.

Han har utviklet og gjennomført flere voldsforebyggende tiltak, og han har samarbeidet med både offentlige og private organisasjoner.

Han har vært mye benyttet av andre, bl.a. som veileder for familievernkontorer, foreleser på høgskoler, bl.a. Politihøgskolen i Bodø siden 2007, medlem av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets ressursgruppe ifm. evaluering av krisesenterloven og medlem av den offisielle delegasjonen til CSW i FN i mars 2013.

Bjørn har skrevet en rekke fagartikler om vold i nære relasjoner, og har også vært medforfatter av boken «Bjørnen sover – om vold i nære relasjoner». I tillegg har han bidratt med deler av kunnskapsgrunnlaget til strategidokumentet «Barndommen kommer ikke i reprise. Strategi for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom (2014-2017)» utgitt av BLD i 2013.

Han er medlem av fagpvanelet i dinutvei.no, deltar i fora i regi av offentlige etater og er styremedlem i DIXI Ressurssenter mot voldtekt.

 

Andre ansatte og engasjerte

Hilde har mange års erfaring fra arbeid i barnevernet. Hun har bachelor innenfor sosialt arbeid og flere relevante tilleggsutdanninger. For Stiftelsen Tryggere gjennomfører hun primært samtaler i sinnemestring og deltar på møter. Hun har i tillegg gjennomført foredrag for å forebygge vold og overgrep.

Wibeke har mange års erfaring innenfor kriminalomsorgen. Hun har i tillegg flere relevante kurs innenfor ledelse, kognitiv terapi og arbeid med ATVs grunnkurs i samtalegrupper. For Stiftelsen Tryggere gjennomfører hun samtaler i sinnemestring.

Sølvi har mange års erfaring innenfor blant annet legevakten. Hun har bachelor innenfor sosialt arbeid og relevante tilleggsutdannelser innenfor blant annet rus og psykisk helse, familieterapi og systemisk praksis, kognitiv atferdsterapi, sexologi. Hun er godkjent klinisk sosionom. For Stiftelsen Tryggere gjennomfører hun samtaler i sinnemestring.

Tine er ansatt i Sortland kommune og gjennomfører samtaler i sinnemestringstilbudet i Vesterålen og Lofoten.

 

 

Stiftelsens styre består av:

  • Tore Holte Follestad (styreleder)
  • Ingvill Holm Fjær
  • Marga Dijkman