MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV

Kommende kurs

Vi holder kurs for fagpersoner som ønsker å lære mer om vold og overgrep. Målsetting med kursene er både at deltakerne skal få mer kunnskap om temaene og at de skal få tilgang til konkrete gode verktøy de kan benytte i sitt arbeid.

Kurs våren og høsten 2018:

Å ta vare på seg selv
27. september 2018 kl 0900 – 1500
Storgt. 11, 5. etg., Oslo
Mer informasjon finner du her

Vold, seksuelle krenkelser og overgrep blant ungdom
Kurset 10. oktober 2018 er fullbooket. Nytt kurs settes opp våren 2019. 
Storgt. 11, 5.etg., Oslo
Mer informasjon finner du her

Forebygging av digital vold
11. desember 2018 kl. 1200 – 1530
Storgt. 11, 5.etg., Oslo
Mer informasjon finner du her

Nyttige verktøy i samtaler med personer som har utøvd vold
Neste kurs settes opp våren 2019. Vi kan imidlertid arrangere kurset på bestilling, f.eks. for ansatte på en arbeidsplass, i en kommune etc. 
Mer informasjon finner du her