MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV

Kommende kurs

Vi holder kurs for fagpersoner som ønsker å lære mer om vold og overgrep. Målsetting med kursene er både at deltakerne skal få mer kunnskap om temaene og at de skal få tilgang til konkrete gode verktøy de kan benytte i sitt arbeid.

Kurs våren 2019

Å ta vare på seg selv
9. mai 2019 kl. 0900 – 1500
Storgt. 11, 5. etg., Oslo
Mer informasjon finner du her

Vold, seksuelle krenkelser og overgrep blant ungdom
25. april 2019 kl. 0900 – 1500.
Storgt. 11, 5.etg., Oslo
Mer informasjon finner du her

Nyttige verktøy i samtaler med personer som har utøvd vold
23. mai 2019 kl. 0900 – 1500.
Storgt. 11, 5. etg., Oslo
Mer informasjon finner du her

Forebygging av digital vold og digitale krenkelser
Neste dato for dette kurset er ikke bestemt enda. Vi kan holde kurset som et lukket kurs for dine ansatte på din arbeidsplass eller for elevene på skolen din. Ta kontakt dersom dette er interessant. Mer informasjon finner du her

Vi kan arrangere kursene ovenfor og andre kurs som lukkede kurs, dvs. for ansatte på en arbeidsplass, i en kommune etc. Ta kontakt med oss dersom du ønsker mer informajson.