MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV

Forebygging av digital vold

Krenkelser og vold via digitale medier er noe mange utøver eller utsettes for. Særlig ungdom. Og ofte vet hverken den utsatte eller den som utøver at det er digital «vold» det er snakk om.

I mange år har vi i Stiftelsen Tryggere møtt ungdom enten i klasserommet, i idrettshallen, på ungdomsklubben eller på andre arenaer. Vi har holdt foredrag og samtaler med dem om vold og overgrep, blant annet om digital vold og krenkelser. Vi har erfart hva som kan være nyttige verktøy for å undervise ungdom om digital vold slik at denne formen for vold kan forebygges. Vi har også erfart hvordan ungdom reagerer på undervisningen og hvordan vi kan ivareta de som har egenerfaring med denne formen for vold.

Målgruppe

Vi har utviklet dette kurset for at andre voksne, som f.eks. lærere, helsesøster, rådgivere i skolene, trenere eller andre som jobber med ungdom, skal lære mer om digital vold slik at de kan forebygge dette på sine arenaer.

Innhold i kurset om forebygging av digital vold og digitale krenkelser

  • Hva er digital vold og digitale krenkelser?
  • Hva er omfanget av dette?
  • Konsekvenser for de som har utøvd eller vært utsatt for digital vold og krenkelser
  • Hvordan forebygge digital vold og krenkelser gjennom å øke ungdoms bevissthet
  • Hvordan ivareta ungdom med egenhistorikk

Målsetting og forventet utbytte av kurset

  • Økt kunnskap om hva digital vold og krenkelser kan være
  • Økt kunnskap om konsekvenser av å utøve eller utsettes for denne volden
  • Økt kjennskap til nyttige verktøy for å forebygge digital vold og krenkelser

Praktisk info

Sted: Storgt. 11 (5. etg.) i Oslo.
Dato: tirsdag 11. desember 2018 kl 1200 – 1530.
Pris: kr 700,- som inkluderer kursmateriell som deltakerne kan benytte overfor ungdom
Det blir servert kaffe, te og frukt.

Avbestilling

Betalte plasser kan benyttes av andre, men Stiftelsen Tryggere må ha beskjed om endringen.
Vi forbeholder oss retten til å avlyse kurset dersom det blir færre enn ti påmeldte.

Kursholder

Bjørn Løvland er seniorrådgiver og terapeut i Stiftelsen Tryggere. Han har hatt samtaler med over 600 personer som har utøvet vold og/eller overgrep og over 100 som har vært utsatt for vold. Bjørn blir ofte benyttet som foredragsholder om vold og overgrep av både offentlige og private etater.

Vi kan også arrangere kurset som et lukket kurs, dvs. kun for de ansatte på ditt arbeidssted.

Her er en artikkel om digital vold. I artikkelen bidro vi med våre erfaringer fra mange års arbeid med blant annet digital vold.

 

 

Kurspåmelding - Forebygging av digital vold 11.12.2018