MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV

Å ta vare på seg selv

Påvirkes du av jobben din? Du er ikke alene. Det helse- og sosialfaglige arbeidet med utsatte barn, unge og voksne er til tider vanskelig og stressendeArbeidsoppgavene kan være utfordrende og arbeidsvilkårene kan være preget av psykiske og fysiske trusler, vold, konflikter og følelsesmessige episoder. Dette stiller store krav til arbeidsplassen samt til ansattes faglige og personlige utvikling.

Stiftelsen Tryggere har hatt flere veiledningsoppdrag for fagpersoner der vi har fokusert på hva det kan gjøre med oss som hjelpere å jobbe med mennesker som utsettes for eller utøver vold, hvilke faresignaler vi må være obs på og hva vi kan gjøre for å ta vare på oss selv.

Målgruppe

Målgruppen for kurset er fagpersoner innenfor helse- og sosialfeltet som opplever at arbeidet kan være vanskelig og stressende, som opplever store belastninger gjennom jobben sin enten pga. høy turnover eller som jobber med mennesker som utøver eller utsettes for vold eller som opplever andre vanskelige hendelser.

Innhold på kurset

  • Hvordan arbeid med mennesker påvirker oss
  • Hva er sekundærtraumatisering, vikarierende traumatisering, medfølelsestrøtthet og stress?
  • Mistillit til arbeidsplassen og høy turnover – hva gjør det med oss?
  • Verktøy for å ta vare på seg selv, til å romme og håndtere vanskelige følelsesmessige situasjoner

Målsetting og forventet utbytte av kurset

  • Økt kunnskap om mulige konsekvenser og faresignaler
  • Økt kjennskap til nyttige verktøy for å ta vare på seg selv

Praktisk info

Sted: Storgt. 11 (5. etg.) i Oslo.
Dato: torsdag 9. mai 2019 kl 0900 – 1500.
Pris: kr 1.500,- som inkluderer kursmateriell som deltakerne kan benytte overfor ungdom.
Det blir servert kaffe, te og frukt.
Lunsj: det finnes en rekke spisesteder i nærheten der lunsj kan kjøpes.

Avbestilling

Betalte plasser kan benyttes av andre, men Stiftelsen Tryggere må ha beskjed om endringen.
Vi forbeholder oss retten til å avlyse kurset dersom det blir færre enn ti påmeldte.

Kursholdere

Hilde Bryhn har i en årrekke arbeidet innenfor barnevernfeltet. Hun har lang og bred erfaring i arbeid innenfor voldsfeltet, i tillegg til erfaring som veileder i forhold til ungdom og kulturkonflikter. Hildes arbeidsfelt har de seneste årene i hovedsak vært innenfor voldsfeltet, både med utsatte og utøvere. Hilde holder foredrag med tema forebygging av vold og overgrep for ungdom og har samtaler med utøvere for Stiftelsen Tryggere.

Bjørn Løvland er seniorrådgiver og terapeut i Stiftelsen Tryggere. Han har hatt samtaler med over 600 personer som har utøvet vold og/eller overgrep og over 100 som har vært utsatt for vold. Bjørn blir ofte benyttet som foredragsholder om vold og overgrep av både offentlige og private etater.

Kurspåmelding - Å ta vare på seg selv 09.05.2019