Personer som har utøvd vold i nære relasjoner - Stiftelsen Tryggere
MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV

Personer som har utøvd vold i nære relasjoner

Personer som har utøvd vold i nære relasjoner

Etter mange års arbeid med sinnemestring for personer som har utøvd partnervold, har vi ofte fått følgende spørsmål:

«Hva kjennetegner de som har utøvd vold mot partner?»
«Hvorfor utøver de vold mot den de er glad i?»
«Hvilke verktøy kan være nyttige i samtaler med dem?»

Vi har utviklet dette kurset for å forsøke å gi svar på de spørsmålene. Kurset retter seg mot alle som ønsker å vite mer om de som har utøvd partnervold, enten dere jobber innenfor hjelpeapparatet, er studenter innenfor helse- og sosialfag eller har en generell interesse for temaet. På kurset vil vi gjennomgå både på hva forskning forteller om de som har utøvd vold og våre erfaringer fra mange års arbeid med dem.

Dersom det er ønskelig kan vi også gjennomføre kurset som et lukket kurs på din arbeidsplass.

Innhold på kurset

  • Hva kjennetegner en som har utøvd partnervold?
  • Hvordan kan volden forstås?
  • Skam
  • Strategier for å takle skammen
  • Manipulering av partner og hjelpeapparatet
  • Nyttige verktøy i samtaler med personer som har utøvd vold

Temaene belyses gjennom foredrag, oppgaver og refleksjoner i smågrupper og plenum.

Praktisk info

Dette kurset ble arrangert 23. mai 2019. Neste kurs vil arrangeres sannsynligvis i løpet av våren 2020. Vi kan holde kurset som et lukket kurs for ansatte på din arbeidsplass. Ta kontakt på telefon 23 23 05 10 dersom dette er av interesse.

Kursholder

Bjørn Løvland er seniorrådgiver og terapeut i Stiftelsen Tryggere. Han har hatt samtaler med over 700 personer som har utøvet vold og/eller overgrep og over 100 som har vært utsatt for vold. Bjørn blir ofte benyttet som foredragsholder om vold og overgrep av både offentlige og private etater.
Her kan du lese mer om det arbeidet vi gjør med de som har utøvd vold eller står i faresonen for å gjøre det.