Nyttige verktøy i samtaler med personer som har utøvd vold | Stiftelsen Tryggere
MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV

Nyttige verktøy i samtaler med personer som har utøvd vold

Nyttige verktøy i samtaler med personer som har utøvd vold

«Hva kjennetegner de som i sinne har utøvd vold?»
«Hvilke verktøy er nyttige i samtaler med dem?»
«Hvordan kan jeg få en som har utøvet vold til å åpne seg?»

Jobber du i hjelpeapparatet og er usikker på hvordan samtale med personer som i sinne har utøvet vold? Instanser som er i kontakt med mennesker som sliter med å kontrollere sinne sitt forteller oss i Stiftelsen Tryggere at de føler seg usikre på hvordan de skal møte og samtale med dem. For å imøtekomme dette behovet, har vi utviklet kurset Nyttige verktøy i samtaler med personer som i sinne har utøvd vold. Kurset er blitt arrangert flere ganger før.

Dersom det er ønskelig kan vi også gjennomføre kurset som et lukket kurs på din arbeidsplass.

Innhold i kurset

  • Hva kjennetegner en som i sinne utøver vold?
  • Utøvers skam og strategier for å takle skammen
  • Hvordan utøver kan manipulere partner og hjelpeapparatet
  • Nyttige verktøy i samtaler med personer som i sinne har utøvet vold

Temaene belyses gjennom foredrag, oppgaver og refleksjoner i smågrupper og plenum. Kursdeltakerne kommer til å jobbe med egne erfaringer.

Målgruppe

Målgruppen for kurset er personer som i sitt arbeid kommer i kontakt med personer som sliter med utagerende sinne og/eller har utøvd vold. Målgruppen kan være ansatte i skoler, familievernet, politiet, barnevernet, DPS, SLT, attføringsbedrifter, Konfliktrådet osv.

Målsetting og forventet utbytte av kurset

Økt forståelse og kunnskap om personer som i sinne har utøvet vold
Økt trygghet i møte med dem
Økt kjennskap til nyttige verktøy som kan brukes i samtaler med potensielle utøvere.

Praktisk info

Sted: I lokalene til Retretten, Kristian Augustsgate 10, Oslo.
Dato: torsdag 23. mai 2019 kl. 0900 – 1500.
Pris: kr 1.500,- som inkluderer kursmateriell som deltakerne kan benytte overfor ungdom
Det blir servert kaffe, te og frukt.
Lunsj: Det finnes en rekke spisesteder i nærheten der lunsj kan kjøpes.

Avbestilling

Betalte plasser kan benyttes av andre, men Stiftelsen Tryggere må ha beskjed om endringen.
Vi forbeholder oss retten til å avlyse kurset dersom det blir færre enn ti påmeldte.

Kursholder

Bjørn Løvland er seniorrådgiver og terapeut i Stiftelsen Tryggere. Han har hatt samtaler med over 600 personer som har utøvet vold og/eller overgrep og over 100 som har vært utsatt for vold. Bjørn blir ofte benyttet som foredragsholder om vold og overgrep av både offentlige og private etater.

Dette kurset er blitt arrangert flere ganger tidligere med meget gode evalueringer.

Kurspåmelding - "Nyttige verktøy i samtaler 23.05.2019"