Voldsutøvere - personer som har utøvd vold - Stiftelsen Tryggere
MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV

Voldsutøvere – personer som har utøvd vold i nære relasjoner

Etter mange års arbeid med sinnemestring for personer som har slitt med å mestre sitt sinne overfor partner, har vi ofte fått mange spørsmål som på ulike måter omhandler voldsutøvere. Eksempler på spørsmål er:
«Hva kjennetegner de som utøver vold mot partner?»
«Hvorfor utøver de vold mot den de er glad i?»
«Hvilke verktøy kan være nyttige i samtaler med dem?»

voldsutøvere

Foredrag og kurs om voldsutøvere – personer som har utøvd vold i nære relasjoner

For å gi svar på disse og andre spørsmål om personer som har utøvd vold i nære relasjoner, kan vi holde foredrag og/eller kurs.

Målgruppe for kurset/foredraget er du som ønsker å vite mer om de som har utøvd partnervold. Kanskje jobber du i hjelpeapparatet? Kanskje er du student i helse- og sosialfag? Eller kanskje har du en annen grunn for å være interessert i temaet?

På kurset vil vi gjennomgå både på hva forskning forteller om de som har utøvd vold og våre erfaringer fra mange års arbeid med dem.

Innhold på foredrag og kurs om voldsutøvere – personer som har utøvd vold

  • Hva kjennetegner en som har utøvd partnervold?
  • Hvordan kan volden forstås?
  • Skam hos voldsutøver
  • Strategier for å takle skammen
  • Manipulering av partner og hjelpeapparatet
  • Nyttige verktøy i samtaler med personer som har utøvd vold

Arbeidsform: Foredrag. Oppgaver og arbeid i smågrupper. Diskusjoner i plenum. Stor grad av egenaktivitet.

Dette kurset kan vi forkorte og gjennomføre som et foredrag.
Tid: Foredrag går over 1-2 timer. Kurs går over 4-6 timer.

Tid neste kurs

Vi har ikke satt dato for neste gang vi vil arrangere et åpent kurs om voldsutøvere – personer som har utøvd vold. Dersom det er av interesse kan vi holde både foredrag og kurs på bestilling, såkalte lukkede kurs.

Åpne kurs

Åpne kurs er, som navnet sier, åpne for alle som ønsker å melde seg på. Kursene annonseres med dato og tidspunkt på våre hjemmesider og på sosiale medier. I tillegg sender vi ut informasjon via våre nyhetsbrev. Påmeldingslenke til nyhetsbrevene finner du nederst på siden. 

Lukkede foredrag og kurs

Vi kan også holde skreddersydde kurs eller foredrag på bestilling over hele landet. Dersom dette er av interesse for deg blir vi sammen enige om tema, innhold, tid, sted, antall deltakere og pris. 

Kontakt oss

Vi ser frem til å høre fra deg dersom dette er av interesse eller du ønsker mer informasjon:

Tlf.: 23 23 05 10
Mail: post@tryggere.no